Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Gerritse-van Ee, Besseline (1941)

Geïnterviewd door Wim de Kam; Cecile Oranje
Adres Emmalaan
Geboren Kerkstraat 7
Bijzonderheden nu zonder; vroeger lerares

Track 1
Op track 1 vertelt mevr. Gerritse dat ze in 1941 geboren is op het adres Kerkstraat 7 waar haar ouders een bakkerij hadden. Haar ouders waren Jacobus (Ko) van Ee en Greta Prins. Haar ouders waren op dat adres gevestigd na hun huwelijk als opvolger van haar grootvader Cees van Ee. Cees van Ee en zijn gezin hadden zich daar gevestigd omstreeks 1910. Cees was voorheen woonachtig In de Rode Haan. Besseline Gerritse heeft op het adres Kerkstraat 7 gewoond tot 1944. In de bakkerij heeft zich daarna gevestigd een Zeeuw maar dat heeft maar kort geduurd want die kon niet wennen in Soest. Daarna heeft de fam. Wolse zich in dat pand gevestigd. Besseline was de oudste van het gezin. In 1943 is een zusje geboren dat gehandicapt was. Na de oorlog is nog een zusje dat gehandicapt was geboren en twee broertjes. Toen was het gezin inmiddels verhuisd naar de Gallenkamp Pelsweg. Vader is na de oorlog samen met broer begonnen met snoepfabriekje in Baarn.


Track 2
Op het adres Gallenkamp Pelsweg nr. 7 heeft Besseline gewoond tot maart 1951. Daarna is het gezin verhuisd naar de Da Costalaan. De Gallenkamp Pelsweg was toen een doorgaande weg, waardoor niet echt op straat gespeeld kon worden Op de Da Costalaan kon dit wel. Besseline noemt diverse winkels die in de omgeving waren gevestigd en herinnert zich ook nog de groentewagen van de fam. Van Dorrestein (was gevestigd met zaak tegenover Tensen aan de Birkstraat). Ze heeft de kleuterschool bezocht in het gebouw Elthetho. Daarna de openbare lagere school die stond in de omgeving van De Gouden Ploeg. Ze herinnert zich nog goed de onderwijzeres juffrouw De Ruiter (ook haar moeder had bij die onderwijzeres in de klas gezeten). Daarnaast noemt ze andere namen van onderwijzers, waaronder het hoofd Van Ieperen (bijnaam Rooie Teus). Ze refereert aan een reünie die in 1991 werd gehouden. Daarvan heeft foto in de Soester Courant gestaan met namen er op. Aan het slot van track 2 een herinnering aan het meerijden op een boerenwagen in 1945 (bij bevrijding). Ook nog een herinnering aan evenement in Openluchttheater in 1948 ter gelegenheid van kroning koningin Juliana.


Track 3
Track 3 begint met een herinnering aan een activiteit na schooltijd. In de Wilhelminakerk werden dan allerlei activiteiten ondernomen onder leiding van de heer en mevr. Hornsveld (kunstschilder en evangelieprediker). Vervolgens een verhaal over het bezoeken van de HBS in Amersfoort na de uloschool. Opleiding aan de HBS niet afgemaakt maar overgestapt naar de opleiding van de huishoudschool, waar ze later ook lerares is geworden (1 jaar in Apeldoorn en 1 jaar in Krimpen a/d IJssel). Het werk beëindigd toen samen met haar verloofde Gerrit Gerritse een huis werd gekocht aan het Kerkpad. Gerrit en Besseline hadden elkaar leren kennen omdat ze beiden een rol hadden gekregen in 1960 bij de opvoering van een kerstspel in/door de jeugdkerk. Gerrit studeerde toen overigens al economie in Rotterdam. Ze zijn gaan wonen op het adres Kerkpad 118. De ouders van Gerrit woonden op 20A en een oom van Besseline op nr. 148 allemaal zuidzijde.


Track 4
In track 4 wordt gesproken over restauratie van de Kerkebuurt in de jaren zestig van de 20e eeuw waarin haar vader en zijn broer een belangrijke rol hebben gespeeld. Haar oom trad daar meer op de voorgrond en was er ook langer bij betrokken omdat haar ouders in 1966 zijn verhuisd naar Assen (waar de gehandicapte zusjes in een tehuis waren opgenomen). De ontwikkeling van de restauratieplannen in de Kerkebuurt waren mede mogelijk geworden doordat haar vader en oom in de gelegenheid waren geweest hun bedrijf (suikerwarenfabriek), dat inmiddels vanuit Baarn naar Amersfoort was verplaatst en daar flink was gegroeid (het laatst aan de Nijverheidweg), goed te kunnen verkopen. Haar oom heeft behalve op het Kerkpad 148 ook gewoond in het verbouwde oude raadhuis in de Kerkebuurt en daarna in de Drie Ringen. Later is de familie verhuisd naar Nunspeet. Haar oom heeft zich in het bijzonder ook ingespannen voor herstel van de dorpspomp en het uithangbord van De Drie Ringen.


Track 5
In track 5 eerst over de beginjaren aan het Kerkpad. De woning die ze gekocht hadden was in slechte staat (voorheen had de fam. Voskuilen daar gewoond, die een zaak hadden aan de van Weedestraat). In de beginperiode nog ongeveer 10 uur per week gewerkt aan de meisjeshuishoudschool in Amersfoort. Toen ze zwanger werd kreeg ze al heel snel tot haar grote verbazing zwangerschapsverlof, want ze wilden niet dat er zichtbaar zwangere vrouwen voor de klas stonden. Gerrit kreeg een baan bij het CNV als opvolger van Willem Albeda (de latere minister). Na zijn CNV-tijd heeft Gerrit ook nog 5 jaar als ambtenaar gewerkt bij het ministerie van Landbouw. Gerrit was al heel jong geïnteresseerd in politiek. Hij was o.a. secretaris van de lokale afdeling van de CHU en stond ook al vroeg op een verkiezingslijst. Zelf is haar interesse in de politiek al ontstaan bij de opleiding tot lerares. In de jaren zeventig verdere cursussen gevolgd (o.a. spreken in het openbaar).


Track 6
In track 6 wordt verteld over haar maatschappelijke activiteit en interesse in politiek. Eerst actief op scholen voor de kinderen (oudercommissie en medezeggenschapscommissie). Later actief in vrouwenraad als vertegenwoordiger van de CDA-Vrouwen. Was een periode heel interessant omdat vrouwen van diverse pluimage elkaar ontmoeten en in een goede sfeer met elkaar omgingen. Later haakten verschillende organisaties af, hetzij omdat men vond dat het doel was bereikt, hetzij omdat vooral jongere vrouwen door eigen werk niet meer konden deelnemen. Besseline heeft ongeveer 15 jaar in de raad gezeten. Leuk vindt ze dat ze aandacht heeft weten te wekken voor overschotten op de gemeenterekening. Na haar afscheid uit de raad is ze nog 8 jaar actief geweest als penningmeester en secretaris van het provinciaal beraad van de CDA-Vrouwen. Vanuit die kring is ze ook terecht gekomen in het bestuurlijk werk voor De Zonnebloem dat ze nu al elf jaar doet.


Track 7
In track 7 wordt even stil gestaan bij de interesse in kunst die volgens Besseline al heel vroeg ontstond. Verder vertelt ze dat ze in haar jeugd heel actief is geweest in het kerkelijk leven (o.a. bibliotheekwerk van de kerk in Eltheto) en activiteiten verband houdende met de verbouwing van de Oude Kerk. Ze heeft pianolossen gevolgd bij Maarten Kooij en ook in een koor gezongen. Aan sport heeft ze niet veel gedaan. Enige tijd was ze betrokken bij de gymnastiekclub Olympia maar het had niet haar hart. Ze had ok weinig tijd want de zorg voor haar zussen vergde veel tijd van haar. Het oud-zijn ervaart ze tot nu toe als een periode waarin ze probeert eruit te halen wat er in zit met veel interesse in reizen en kunst. Ze waardeert Soest voor de diversiteit in het landschap. Ze vind het nu wel heel druk geworden.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto