Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Doorne van, Hans (1923)

Geïnterviewd door Wim de Kam
Adres
Geboren van Straelenlaan
Bijzonderheden

Track 1
Ouders hadden zich gevestigd in Soest in 1920. Vader was een bekende Nederlander en kenner op gebied van belastingen. Mede-oprichter van de AVRO. In Soest in 1928 zelf een kiesvereniging gesticht. Stond bekend als "Meester Jan". Hans heeft openbare lagere school bezocht aan de Beetzlaan. Daarna op de V.d. Huchtschool gezeten en vervolgens op de openbare lagere school in de Kerkebuurt bij meester Veenstra. Vervolgens op school gegaan in Baarn (de Nieuwe Baarnsche School). Daarna lyceum in Baarn bezocht. Getrouwd in oorlog (april 1944). Ook nog in concentratiekamp gezeten (netjes behandeld). Na de oorlog bij Justitie gaan werken. Na verblijf van een aantal jaren in Utrecht in 1961 weer in Soest komen wonen. Op Pijnenburg, waar een woning vrijkwam op de Kooij. Daar gewoond tot 1984. Toen vertrokken naar Anna Palowna.


Track 10 (md2 - 4)
F.C. Kuijperstraat: Duinkerken (melkzaak), vishandel/poelier, kleermakerij Veenendaal (hofleverancier Pr. Bernhard), drukkerij De Bruin, stukje op Kerkpad: kolenhandel De Ruiter. Recht tegenover AH: slagerij Zoetelief, Kok (melkhandel), Voskuilen (juwelier), Van Duuren (loco-burgemeester) (lingerie/corsetten), Dammers. Even over het spoor: kwekerij/bloemenzaak Kraaijenhagen. Andere kant Van Weedestraat (vanaf het spoor): stationscafé Verkerk, politiebureau (eerst garage Kuipers, daarvoor woonhuis Batenburg), SNS bank - bankgebouw van Andre de la Porte. Garage Selderbeek (chef monteur Alblas) voor zichzelf begonnen. Immerzeel (verhaal over bladen/journalisten van De Soester).


Track 11 (md2 - 5)
Na Immerzeel de stoffeerderij Van Ee (familie van bakker Van Ee). Later Steitner, ijzerhandel Van Kleef. Daarna Bosdorf, Hogeboom, NMB, kapper, fotozaak Swager, Swager (bouwmaterialen), groentezaak Reehorst (tegenover AH), horlogerie Spijker, notaris Dammers, drukkerij Smit (dat lag achteraf op heuvel; wit gebouw), De eerste winkel vanaf Dammers: sigarenzaak/makelaardij Lens, poort, Bazar de Luxe, apotheek Zadelhoff. Oude boerderij: 2 zaken (kleermaker en taxibedrijf Kreukelaar). Daarna een pad. Daarachter ook nog een kolenhandel. Dan winkel van kruidenier Van Haarlem. Daarachter zat "De Rus" (bijnaam voor fietsenherstelplaats). Vervolgens twee lage huisjes: fietsenherstelplaats van Staal en klompenmaker Groenestein. Dan autokluis (voor stalling auto's). De eerste winkel van Van Koper (zakken hersteller). Daarna fietsenonderdelenzaak De Kampioen (De Jong). De keramische industrie heeft ook in autohandel gezeten. Daarna Alblas. Een café. Dan een losstaand huis: verhuizer Van Breukelen. Bakkerij Van Hattum (waar nu Rouwendaal zit). Leka Bazar serviesgoed. Ook zat er nog een herenkapper. Daarna voorbij Korenpad bakkerij Van Teien (boeren- en roggebrood). Even verderop zat nog een melkzaak. Daarna weer sigarenhandel en vervolgens de houtwerf van Butzelaar. Een groentenzaak van De Zoete en een melkzaak/zuivelhandel van Paddenburg. Voorbij de Emmalaan de paardentractie van Haks. De laatste zaak "De Baarnse bakkerij". Daarvoor zat nog café Bosboom en makelaardij van Rasch. Na café Bosboom zat tandarts dokter Smit.


Track 2
Begin van een verbale wandeling door Soestdijk in de jaren twintig/dertig ter verkenning van winkelstand. Het eerste deel gaat over het gedeelte tussen Nieuwerhoek en Hartlaan. De wandeling begint vanuit het ouderlijk huis aan de Van Straelenlaan. Daar tegenover stond o.a. het woonhuis van Ter Haar. Daar is na verbouwing een winkel van gemaakt. In gebruik bij Jan Kaats. Op de hoek Van Straelenlaan/Koninginnelaan was er een winkel van Kamp (rieten meubelen en manden). Later heeft er in dat pand o.a. gezeten slagerij Bos. Daarna slagerij Verrips. Daarnaast zal manufacturenhandel van Rasch (kwam van Wieringen als marskramer). Hij was ook makelaar en schatmeester. Verwoed jager. Heeft ook in het verzet gezeten (“ik ben door hem gebruikt als koerier”). Daarna kwam boekhandel Ter Haar (broer van de politieman). Hij was lijstenmaker. Later is hij verhuisd naar de overkant. Vandaar uit vertrokken naar Zuid-Afrika. Is o.a. medewerker geweest van de krant "Die Burger". Daarna kwam er een winkel met groentezaak van Reehorst. Later een melkzaak van Jak. Daarnaast zat slagerij (naam onbekend). Vervolgens Vervat de fietsenmaker.


Track 3
Op de Nieuwstraat zat de wasserij van Kuijer. Herinnert zich nog de toeter van Kuijer. Daaraan grenzend was er de rijwielhandel van Van den Broek (Eerste Soester rijwielfabriek). Van den Broek was begonnen op de Koninginnelaan. Vroeger was dat pand café geweest. Na V.d. Broek een pad tussen Koninginnerlaan en Nieuwstraat waaraan het winkeltje van Vrakking stond. Even verder (aan de andere kant van het pad) een kruidenierswinkel (naam onbekend). Weer even verder slagerij Van Manen. Daar tegenover zat Jantje van Alles (Vervat) met glas en verf. Terug richting Koninginnelaan passeer je de Hartweg. Op de hoek Nieuwstraat/Hartweg zat een sigarenwinkeltje. Dan terug naar de Koniginnelaan linksaf. Eerst kruidenier V.d. Linden. Eindje verderop was V.d. Broek de fietsenhandel begonnen. Vlak daarnaast zat de smid Bosboom. Even verder op de hoek van de Hartweg de eerste supermarkt van Soest (Van Oest). Naast hem (de Hartweg op) Dorus de Zoete had er een groentezaak. Nog iets verder de kruidenierszaak de kleine Smid (broer en zus). Daar tegenover de Soester Melkfabriek van Mastenbroek. Terug naar de Koninginnelaan (schuin tegenover Van Oest) zat een kolenboer (De Zoete). Naast hem op een open terrein de wielerbaan van Hessel de Zoete (“Hard gaat ie”) . Daarover een schunnig rijmpje. Op de Koninginnelaan (richting Nieuwerhoek) vanaf de Hartweg (de noordelijke kant) kwam eerst de winkel van bakker V.d. Beerekamp. Tegenover Bosboom stonden 2 winkelpandjes, waarin gevestigd waren een schoenmaker en slager (Van Es). Later in plaats van de slagerij zat er radio De Jong. Stukje verder was een pand met een café, tevens kapper en daarnaast woonde Klomp (stationschef van Soest). Eindje verderop de bakkerij van Van Beenen. Daarna boekhandel Cornax (bom op het huis gevallen). Daarna een drankenslijterij (vermoedelijk ook van Radstok). Radstok.


Track 4Track 5
Vervolgens kwam schoenmakerij van Schagen . Daarna een sportzaak van Bert Karelsen (schaatser). Vervolgens een rijtje panden waarvan in het eerste was gevestigd Stien Flapper (fotograaf). Voordat Stien Flapper er in kwam had daar al gezeten Jamin. Daarnaast zat kapper De Vries. Dan kwam er een poort. Rechts van de poort zat schoenhandel De Gouden Laars. Dan Dirk Waal (ouders woonden schuin tegenover). Voorbij Waal twee winkelpanden , waarin o.,a. de boekhandel van Ter Haar is gekomen,. Daarna kruidenierswinkel van Mosterd. Later is dat overgegaan naar Biesbaar en weer later is er een bankgebouw in gevestigd van de Ned. Spaarbank. Na Ter Haar was er ook nog een handwerkzaak van Couwenberg (wolwinkel). Aan de overkant hadden gezusters Tolboom ook zo’n soort winkel. Vervolgens kregen we Overgoor (een schoenlapper) en drogisterij De Jong. Vervolgens de fietsenzaak van Sjors Klomp (was begonnen op de Beetzlaan). Naast de fietsenwinkel kwam de banketbakkerij van Euwe.


Track 6
Op de hoek van het Nieuwerhoekplein zat slagerij Bos. Had eerste gezeten op de hoek van de Van Straelenlaan en Koninginnelaan. Later kwam daar slagerij Zoetelief, die er een supermarkt van heeft gemaakt. Het grensde aan Flapper (sigarenzaak-vader van Stien Flapper). Daarnaast had Euwe (die eerst naast fietsenzaak van Klomp zat) een bakkerij en ijssalon. Overgenomen door Regnery. Daarnaast was bloemenzaak (Oranjezon). Daar zijn vanwege NSB-sympathieën de ruiten ingegooid als gevolg waarvan iemand is dood geschoten (zoon van Dorrestein aan de Molenstraat). Na de bloemenzaak volgende de fotozaak van Stientje Flapper. Op het Nieuwerhoekplein zat verder garage Stam. Bekend van Bugatti-races. Na het opblazen van De Viersprong heeft garage Stam zich uitgebreid. Vader was lid van de de societeit De Soester Kring.


Track 7 (md2 - 1)
Op Julianaplein was bankgebouw van Van den Berg. Op de Julianalaan zat slagerij Floor en eindje verderop de bakkerij Van Schaffelaar. Achter Lazarusberg was kwekerij van Hilhorst. Op de Koniginnelaan zat na smid Bosboom en voor de kruidenierszaak van Van Oest nog Rijer van Zuilen een ijscoboer en de galanteriewinkel van Casius. In de Mariastraat was een hoedenzaak, waarvan de eigenaresse de echtgenote was van onderwijzer Schalkwijk aan de Mariaschool. Op de Beetzlaan richting Laanstraat was de bakkerij van Van Sloten en op de hoek Beetzlaan/Zwaluwenweg zat een tabakszaak. Er was ook nog een garage Kockheim schuin tegenover de bakkerij van Van Barneveld.


Track 8 (md2 - 2)
Nieuwerhoekerplein/Burg. Grothestraat/Van Weedestraat - noordelijke kant richting station. Hotel Java. Daarnaast Van Dolderen (was chef monteur bij garage Stam). Dan de “Zeven Zaligheden”. Vervolgens Hotel Ockhuijzen-later bisocoop Carlton-bioscoop Citytheater. Ockhuijzen (winkel delicatessen) was mede-oprichter van Soester brandweer. Op de hoek van de Heuvelweg tegenover Ockhuijzen zat een hoedenmodiste en een loodgieterszaak (Visman/Hilhorst). Daarnaast de boekhandel van Adriaanse en vervolgens drogist Voigt. Terug naar de Heuvelweg: daar was o.a. kleermakerij Vervat en stoffeerderij/meubelopslag/verhuishandel Staal. Terug naar de Burg. Grothestraat. Naast de drogisterij van Voigt zat de zaadhandel Krul. Vervolgens schoenmaker Endendijk. Dan slagerij Matthijsse en kapper Keulen (later Keune?). Vervolgens Soester kunsthandel en daarna kruidenier Roelofs.


Track 9 (md2 - 3)
Na Roelofs kwam Iburg. Dat was een speculant uit Rotterdam die op zijn grote terrein (een prachtig park waar later Braamhage is gebouwd) o.a. een bomvrije schuilkelder had gebouwd. Vader Van Doorne had er relaties mee maar heeft daar toch al snel afstand van genomen. Was de baas van De Soester (de concurrent van de Soester Courant). Na Iburg kwam de bakkerij van Vonk (waar nu Hulleman zit). Vervolgens de drankhandel van Van der Linden en de bloemenzaak/kwekerij van Geitenbeek. Daarna het winkeltje van Mientje van Dorrestein. Vervolgens Huize Beverstein. Daarna Mets. Vervolgens een bonneterie/wolwinkel. Dan sigarenmagazijn Box, garage Alblas en apotheek Zadelhoff (dochter van Rupert getrouwd), herenmagazijn Hoppenbrouwer, Veenendaal (stoffeerderij), Verkley (voorheen Haremaker), groentenzaak De Haan, sigarenmagazijn en makelaardij van Lens (later: radio Schoenmaker), Groart, slagerij Van Asch, horlogerie Van Doorn, hotel Eemland (daarachter café Butzelaar), lingerie Batenburg, bloemisterij Vermeer, meubelzaak Vervader (Indische meubelen), later Reehorst (groentezaak, later wasserij), Albert Heijn.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto