Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Dorrestein, Hans H.E. van (1932)

Geïnterviewd door Wim de Kam
Adres Kerkpad zuidzijde 100
Geboren Spoorstraat 5
Beroep schilder

Track 1
Geboren op 23 november 1932 te Soest op Spoorstraat nr. 5. Naast het station Soestdijk stond een blokje van drie woningen gebouwd door Hens van Dijk. Deze woningen zijn afgebroken t.b.v. parkeerruimte voor het station: Da Costaschool en flat Batenburg. Vader was Adrianus Johannes van Dorrestein, geboren 20-12-1899 op de Burg.Grothestraat 13 te Soest (thans is er gevestigd makelaar Rouwendaal). Dit pand is door zijn vader gebouwd. Vader is overleden 3 september 1998 en werd dus 98 jaar. Moeder was Adriana Wilhelmina Maria Horvers, geb. te Soest op 31 juli 1899 overleden op 21-7-1983.Opa Hannes van Dorrestein was timmerman, kwam uit Amersfoort en was getrouwd met Maria van Dijk, ook afkomstig uit Amersfoort. Zij werkte als dienstbode op een villa in Isselt. Zij hadden trouwplannen, maar hadden geen behuizing. De eigenaar van de villa had een pand (villa) aan de Burg. Grothestraat te Soest. Deze kregen ze cadeau. Opa begon aan de renovatie maar het was onbegonnen werk. De villa is afgebroken en het nu bestaande pand gebouwd. De andere opa was Henricus Theodorus Horvers, geboren te Tilburg op 11-12-1870, overleden 9-2-1936. Hij was bekend als meester Horvers. Hij, met meester de Munck en Brunning waren de eerste katholieke onderwijzers van Soest. Hij was zoon van Theodorus Horvers, spinner, fabriekswerker en ZOEAAF, drukkersknecht en tuinman bij de fraters van Tilburg. Zodoende kreeg zijn zoon, de latere meester Horvers, kans om te studeren voor onderwijzer. Opa Horvers was tevens dirigent-organist van het Ceciliakoor van de H.H.Petrus en Paulusparochie. Hij schreef ook in de Soester Courant onder de schuilnaam DIXI. Zijn vrouw was Maria Schoppenhauer. Zij stond achter de toonbank van bakkerij Schoppenhauer, gevestigd op het Kerkplad waar nu cafe De Kuil is. Geinterviewde heeft 6 broers en 2 zussen. Drie broers traden in het voetspoor van opa en werden onderwijzer. Ze kregen hun opleiding bij de fraters resp. in Utrecht, Zeist en Hilversum. Oudste broer Harry was onderwijzer, vroegtijdig overleden op 28 jarige leeftijd, een broer Arie was administrateur, Ernst was personeels-cjef bij Strabo, getrouwd met Lies Rademaker. Henk, leraar Mavo Soest, getrouwd met Gea Huijgsloot, kleuteronderwijzeres. Broer Wil was priester-pastor in Utrecht en jongste broer Jos , onderwijzer woont in Amerstdam. Dan nog 2 zussen, oudste zus Miep, verpleegster, uitgezonden door de club van prins Claus naar Zambia, daar verongelukt in 1976 en jongste zus Jeanet woont in Aalst, is ongetrouwd en is administratrice.


Track 2
Beroep van vader was, schilder. Daarvoor was hij 2 jaar bakkersknecht bij bakker Kalveen die zat aan het Kerkpad ( de Kuil) en was opvolger van Schoppenhauer. Zijn opleiding als schilder genoot hij bij de plaatselijke schildersbazen, o.a. Kraats en Schele Piet ofwel Butzelaar de vader van de bekende Soester kapper-prins carnaval. Letters en decoratiewerk leerde hij bij Alders. Die had een atelier aan de Lange Brinkweg. Deze Alders en opa Horvers verzorgden vele toneeluitvoeringen in Soest. Alders voor de regie en het toneeldecor. Opa Horvers de muziek en teksten. Toen vader een eigen bedrijf had nam hij op zijn beurt zijn vroegere leermeester Butzelaar bij hem in dienst. Het ouderlijk huis was vrij groot. Je kon er met 11 personen goed wonen. Eigenaar mevr. Koster vroeg vijftig gulden per maand. Later toen de gemeente het kocht was het gratis wonen. Toen de kinderen het huis uit waren en ouders naar Honsbergen zijn verhuisd heeft Ton Pauw er nog gewoond. Eerst op de bewaarschool geweest. Deze stond tegenover de St.Jozefmeisjesschool. Beide scholen werden gerund door de zusters van Onze Lieve Vrouw. Eerste lagere school was de Bonifaciusschool aan de Steenhoffstraat. Toen de oorlog kwam werd de school gevorderd door de Duitsers. Als gevolg daarvan geen vijfde en zesde klas gehad. Nu zitten kleinkinderen op de Bonifaciusschool.. Dat is dan de vijfde generatie omdat opa Horvers daar onderwijzer was. Hoofd van de school was dhr.Luijpen, later Kloppenburg, verder de meesters Taris, van Elmpt, Jansen, Kerkhof en juffrouw van Hattum Klasgenoten waren bekende Soester namen als: Wim van Asch, Grift Huurdeman, Ben Schalkwijk, van Fulpen, Steenkamp, Uijland, de Bruin, v.d. Lugt. Er waren meet kinderen uit Soest-Zuid en het Veen in de klas. Spelen met jongens uit de buurt als Jan v.d. Flier, zoon van de hoofdonderwijzer van de School met de Bijbel. Deze school stond precies achter ouderlijk huis. Als daar de school begon waren zes klassen psalmen aan het zingen. Een leeftijdgenoot van Immerzeel. Daar speelde ik ook mee.


Track 3
Herinneringen aan school niet zo veel. Wel het afscheid van het hoofd de heer Luijpen. Het afscheidslied dat toen gezongen werd wordt door de geinterviewde gezongen. Als oudste van het gezin moest je veel helpen thuis en delen in de zorg. Het blijft geinterviewde altijd bij dat hij in de oorlog mocht gaan eten bij gastgezinnen zoals de fam. Logtenstein, Kuijper en Voskuilen. Ook kapelaan Tempel verzorgde voor grote groepen kinderen eten. Daar stond tegenover dat hij gemakkelijk aan misdienaars en zangertjes kwam. Ook misdienaar geweest. Er werd veel buiten gespeeld, hoofdzakelijk voetbal. Zondags was vaste prik:wandelen met vader. Een uitje was dat we naar Baarn wandelden en met Bello( de trein) terug gingen. Thuis was het altijd gezellig. Daar zorgde moeder voor. ’s Avonds werd er veel en gezamenlijk gestudeerd of naar de radio geluisterd. Moeder bepaalde wat er aangezet werd. Meestal hoorspelen, opera, mastklimmen of Henri de Greve. Later veel kaarten. Tot aan trouwen op de Spoorstraat gewoond. Het kerkelijk-religieuze leven had in gezin veel aandacht. Vooral moeder was daar op gebrand.Als misdienaar had ik op jonge leeftijd al in de gaten wat er mis was met de mis. Pastoor Vos was ’s morgens nukkig. Smeed met tabernakeldeuren, kon niet preken en was waarschijnlijk blij dat hij het zielenboek kon voorlezen. Kapelaan Wilmink was een heer, vriendelijk, muzikaal en aalmoezenier. Kapelaar Tempel was ook muzikaal. Zij waren de opvolger van opa Horvers als dirigent-organist. Wilmink bemoeide zich met het mannenkoor. Tempel met het kinderkoor. Verder waren er nog kapelaan Bos en kapelaan Kuijpers en de pastoors Visser, Beckers, Buisman en van Beek.


Track 4
Het verenigingsleven bestond uit een blauwe maandag tafeltennis(vereniging SHOT). Het bestuur werd gedomineerd door de gebr. Van Haarlen. Omstreeks 1950 leider van jeugdelftallen van voetbalvereniging BDC. Later toen zoons gingen voetballen leider van elftallen bij S.O.Soest.. Na de lagere school en de oorlog naar de ULO. Dat was in een garage aan de Stationsstraat. Vervolgens een half jaar naar de ambachtsschool. Op mijn vijftiende jaar begonnen in het schildersbak. Dat vervolgens 50 jaar gedaan. In militaire dienst gezeten bij de Luchtmacht. Daar o.a. gewerkt als schilder-bekleder. Er waren toen nog vliegtuigen met linnen bekleding, o.a. Tiger Moth. Na de oorlog veel gewerkt in wederopbouwprojecten. Eerste klus helemaal alleen gedaan in Venlo. Vrije tijd ging op aan studie. Eerste praktijkdiploma boekhouden. Later avondtekenschool en de nationale schildersschool te Utrecht. Dagelijks leven bestond uit veel werken. Ik was lid van de Katholieke Jonge Middenstands Vereniging. Vanaf 18e jaar gezongen . Eerst in koor van Heilige familie te Soest Zuid. Dat komt omdat prive-boekhoudleraar - tevens een van de klanten van het bedrijf - dirigent was van dat koor. Ook vier jaar voorzanger geweest samen met Egberts Roeloefsen. Vervolgen Ned. Motet en Madrigaalkoor. Vijfentwintig jaar Carel Laoth meegemaakt als dirigent. Hij was ook dirigent van Groot Omroepkoor. Getrouwd met Corrie van de Breemer. Haar ouderlijk huis stond aan de Fer.Huijcklaan . In 1959 gaan wonen op Kerkpad ZZ Ze heeft gewerkt bij apotheker Zadelhoff. In de jaren zestig de kinderen geboren.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto