Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Het jaar 1941

BIJZONDERE GEBEURTENISSEN IN SOEST EN SOESTERBERG IN 1942.
Uit Soester Courant d.d. 5 mei 1942

De winter 1941-1942 is zeer streng. Volgens de bezetter, mede ten dienste van de Oostfrontpropaganda, de strengste in 140 jaar. 
De sneeuw ligt decimeters dik, de Eem is weken lang berijdbaar. Er is gebrek aan brandstof en voedsel.

JANUARI. De maatregelen tegen de Joden worden voortgezet. In alle café’s verschijnen kaarten „Voor Joden verboden".

MAART. De straatnamen Wilhelminalaan, Julianalaan en -plein en Prins Bernhardlaan zijn niet langer toegelaten. Met ingang van 6 Maart bezit Soest een Mecklenburglaan en een Willem de Zwijgerlaan en met ingang van 23 Maart een Louise de Colignylaan en -plein, nadat de naam Juliana van Stolberglaan, die de burgemeester had voorgesteld, geen genade heeft kunnen vinden.
In den avond van 6 Maart stort een brandend Duitsch vliegtuig omlaag aan de Talmalaan. Drie woningen gaan geheel in vlammen op, enkele andere huizen worden zwaar beschadigd. Er zijn 6 dooden onder de burgerbevolking.

15 MAART. Distributie van rijwielen.

1 MEI. Oprichting van het Nederlands Arbeidasfront. Het succes van  deze instelling is slechts met dat van W.H.N. en N.V.D. te vergelijken!

15 MEI. De officieren van het Nederlandsche leger zijn opgeroepen tot een 2e verplichte controle-bijeenkomst. De publicatie in de bladen vermeldt tevens de treinen, waarmede zij zullen kunnen terugkeeren. Vrij vervoer is gewaarborgd. Zij worden echter zonder meer in krijgsgevangenschap teruggevoerd.

17 MEI. Distributie van rookartikelen en versnaperingen.

JUNI. Het dragen van een ster, waarvoor 1 textielpunt moet worden ingeleverd, wordt verplicht voor de Joden. De verdeeling van groenten heeft reeds meerdere malen aanleiding gegeven tot gerechtvaardigde klachten. De groentehandelaren steken nu de hoofden bij elkaar en reiken aan hun klanten groentenkaarten uit. Het systeem is prachtig maar werkt in de practijk niet erg bevredigend, omdat niet iedereen zich er aan houdt.

Op 1 Juni wordt een 2e schilderijententoonstelling geopend in Braamhage.

9 JULI. Te 6 uur 06 wordt het doodvonnis voltrokken aan Hendrik Marina Emanuel Maertens, wonende te Soest, Eikenhorstw. 10.

20 JULI. De Duitsche weermacht gelast een onmiddellijke rijwielvordering. Het door Soest te leveren aandeel bedraagt 166 stuks.
Het geheel ademt een geest van grootste spoed. De rijwielen staan reeds denzelfden dag ter beschikking. De Weermacht komt ze halen op 1 September!

22 JULI. De geheele jeugdbeweging op Gereformeerde grondslag wordt verboden.

24 JULI. Aan den Lange Brinkweg wordt een vrouw door scherven van het afweergeschut, die door het rieten dak slaan, ernstig aan het hoofd gewond.

17 AUGUSTUS. Het doodvonnis wordt te 14 uur 35 voltrokken aan den oud-secretaris van den Nederlandsche Unie, Johannes Frans Goedhart, wonende te Soest, Kerkpad Z.Z. 114.
Alle R.K. Jeugdorganisaties worden ontbonden verklaard.

SEPTEMBER. Distributie van taptemelk.

OCTOBER. Nadat in 1940 de Opbouwdienst was vervangen door een vrijwillige arbeidsdienst, die een groot fiasco is geworden, vangt thans de arbeidsdienstplicht aan voor alien, die na 1 October 1924 geboren zijn.

NOVEMBER. 1500 Kinderen worden kosteloos ingeënt tegen roódvonk en diphtherie. De expresse postbestelling wordt afgeschaft. 
In het westen van het land begint de groote evacuatie, allereerst van Den Haag. Honderden evacuees stroomen Soest binnen. Hun aantal bedraagt na 6 maanden 1000.

17 NOVEMBER. Verplichte hondenkeuring aan den Lange Brinkweg ten gunste van de Weermacht.

18 NOVEMBER. Het groot aantal huizen, dat reeds door de Weermacht is gevorderd, wordt opnieuw uitgebreid met huizen aan de Soesterbergschestraat.

13 DECEMBER. Een waarlijk historische dag. Anton Mussert wordt bij gratie van zijn Führer benoemd tot leider van het Nederlandsche volk.

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto