Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

Boeken Soest WOII

OVERZICHT BOEKEN MET OORLOGSERVARINGEN UIT SOEST/SOESTERBERG

We hebben geprobeerd een overzicht samen te stellen van boeken met verhalen over en ervaringen met de situatie in Soest en Soesterberg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sommige boeken zijn geheel gewijd aan Soest. Bij andere zal het gaan om een persoon of bijzondere situatie in onze gemeente.

Ook in ons verenigingsblad Van Zoys tot Soest zijn oorlogsverhalen uit Soest verschenen. Deze zijn niet in onderstaande overzichten opgenomen.

In het hoofdmenu onder Historie > Mondeling Geschiedenis vindt u interviews met Soesters over hun belevenissen in de Tweede Wereldoorlog.


De volgende boeken zijn te raadplegen in de Bibliotheek van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg.

Titel van het boek Sub-titel Schrijver/Uitgever Toelichting
Amersfoort 40-45 J.L. Bloemhof o.a. over NSB-Kring Eemland waartoe Soest ook behoorde
Afgemarcheerd De ontwapening van 13.000 Duitse soldaten ... 9-23 mei 1945 Ronald Polak mmv Johan de Kruijff o.a. inleverplek aan de Biltseweg in Soest en explosie op 10 mei 1945
De 33 van Soesterberg Gemeente Soest; J.W. Ooms en B.J. van Os.
De Germanen in ons land J.H. van Doorne
De zon klimt hoger Geschiedenis 25 jaar Sanatorium Zonnegloren te Soest J.B.Th. Spaan en J.A.W. Berghauser Pont Hoofdstuk gewijd aan oorlogsjaren en tijdelijke evacuatie
Douwe en zijn familie in oorlogstijd Tjitte Wassenaar
Douwe Wassenaar, soldaat in een roerige tijd Tjitte Wassenaar
Familie Jaarsveld in de oorlog H.C. Jaarsveld sr.
Gijzelaars achter prikkeldraad J.H. van Doorne
Historische verhalen verteld door kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen in Soest en Soesterberg o.a. vanuit Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Jef Hinderdael en gezin 1938-1948 Dirk Meurs Levensverhaal van Jef Hinderdael en gezin wonende aan Kolonieweg rondom WO II. Jef Hinderdael is veroordeeld vanwege zijn sympathie met de bezetters
Joden in Soest tijdens de Tweede Wereldoorlog Heleen Joosse Verhalen over Joodse inwoners en onderduikers in Soest in WO II en wat er met hen is gebeurd.
Mama, het is oorlog Cécile Oranje Ervaringen van verschillende Soesters
Miep Oranje, een verraadster??Een pleidoor voor een dode!! J.H. van Doorne
Mijn ervaringen tijdens de oorlogsjaren J.W. Kaspers Politieagent in Soest
Pneutax over Zonnegloren/Molendael Geke van de Merwe-Wouters Hoofdstuk 4 "1940-1945 Oorlog wakkert saamhorigheid aan". 
Soest in oorlogstijd 1940-1945 Henk Gerth e.a.
Soest onder vuur Geke van de Merwe - Wouters
Soester politie historie W. ter Haar Politie tijdens WO II
Soesterberg en omgeving
in de oorlogstijd
Dik Top
Soesterberg, vliegveld 1940-1945 Dik Top

Willem Lengton, de Zwolse Verzetsheld

Leider knokploeg Soest Ronald Schalekamp

De volgende boeken maken onderdeel uit van privécollecties.

Deze zijn echter wel in te zien. Daarvoor kan via de mail naar webmaster@hvsoest.nl een verzoek worden ingediend.

Titel van het boek Sub-titel Schrijver/Uitgever Toelichting Code
Anne Frank was niet alleen Het Merwedeplein 1933-1945 Rian Verhoeven In het boek o.a. informatie over Ralph Jacob die in Soest ondergedoken heeft gezeten RH
Bezet en verzet De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd drs. J.C. Brugman o.a. actie KP Soest 27 november 1943, onderduiken van zuster Balk in Soest (zij had verschillende pensions en hielp joden onderduiken). RH
De beul van Amersfoort Biografie van Josef Kotalla (108-1979) Richard Hoving o.a. pastorale zorg door missionarissen SVD  vanuit Missiehuis Soesterberg RH
De mei-vliegers Het persoonlijke verhaal van frontpiloot Jan Linzel Peter Gerritse Ouders Jan Linzel woonden tijdens deel WO II op Kerkpad en Jan was betrokken bij verspreiding van de in Soest uitgegeven Oranjekrant. In 1995 is over het leven van Jan Linzel ook het boek De Meivliegers uitgebracht. In de Soester Courant van 8 maart 1995 is hieraan aandacht besteed met foto van Jan Linzel. RH
De oorlog leeft voort Streekgenoten over de tijd voor en na de bevrijding Geke van de Merwe-Wouters Op blz. 85 een hoofdstuk getiteld "Het vreselijke verraad van Miep Oranje". RH
De Polar Bear Divisie de bevrijding van Hilversum Pieter Hoogenraad Polar Bears ook onderdeel bevrijders Soest en verantwoordelijk voor inzameling wapens van bezetters aan de Biltseweg met op 10 mei de explosie waarbij verschillende militairen omkwamen RH
De redding van de familie Van Cleeff De oorlog en het leven daarna Auke Kok en Dido Michielsen Over Liesel van Cleeff, in Soest ondergedoken HJ/RH
Een eeuw Militaire Luchtvaart in Nederland Bakermat Soesterberg Rolf de Winter Hoofdstuk 3 is gewijd aan WO II en Fliegerhorst RH
Gepeins in het donker Heinz Geiringer Gedichten en schilderijen van Heinz Geiringer samen met zijn vader ondergedoken in Soest. Opgepakt in Amsterdam en gedeporteerd HJ
Girl in Hiding Remembrances of a holocaust survivor Ellen-Ruth Karpowitz Song Verslag van een onderduik in Soest. Zie ook bijdrage in Verdwenen Soest. Hier is ook een link naar het verslag. HJ
Het "Foute" kamp De geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 1914 (1945-1946) Richard Hoving In het boek aandacht voor rol Konolienhuis H.IJ.S 8.11 als ook de rol van verschillende Soester inwoners RH
Het levensverhaal van Jan Grift Een rasechte Soester uit 1924 Jan Grift e.a. Een hoofdstuk is gewijd aan Oorlog en Militaire Dienst. In dit hoofdstuk verhaal over neergeschoten Canadese en een Pools/ Engelse piloten die in een hol in Pijnenburg werden "verborgen gehouden". RH
Het vergeten bataljon Het Dutch National Battalion en zijn mensen Henk Krosenbrink o.a. betrokken bij bevrijding van Soest mei 1945 RH
Mei 1940 de verdediging van het Nederlandse luchtruim Wim Schoenmaker / Thys Postma o.a. Vliegbasis Soesterberg
Eerste boek uitgereikt aan Prins Bernhard
(zie videokranten Herman van Dam)
RH
Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen Een geschiedenis van een vergeten groep Dr. Pieter A. Siebesma o.a. verhaal over Natha Levi Berlijn (tijdens WO II actief in het verzet in Soest en betrokken bij "In de Ruimte". RH
Miep Oranje Zoektocht naar de koerierster des doods Richard Hoving Miep Oranje woonde in Soest en is opgepakt in Lage Vuursche
Historisch Café 2 mei 2023 is aan dit boek gewijd
RH
Mijn naam is Selma Het uitzonderlijke verhaal van een joodse verzetsvrouw Selma van de Perre Tijdens een deel van de oorlog neemt zij de naam aan van de Soesterse Margaretha van de Kuit, die op 4 juni 1942 bij een noodlottige ongeval om het leven is gekomen. RH
Oorlogsvlieger Jan Linzel Jan Houter Ouders Jan Linzel woonden tijdens deel WO II op Kerkpad en Jan was betrokken bij verspreiding van in Soest uitgegeven Oranjekrant. In 1995 is over het leven van Jan Linzel ook het boek De Meivliegers uitgebracht. In de Soester Courant van 8 maart 1995 is hieraan aandacht besteed met foto van Jan Linzel. RH
Oorlogswees Marco de Groot Joodse jongen die terugkijkt op WO II, waarin hij zijn ouders en vele andere familieleden verloor. Hij heeft enkele maanden in 1944 bij de familie Ammerlaan aan de Schrikslaan ondergedoken gezeten. In het boek gaat hij hier ook op in. RH
OverLeven Herinneringen aan de oorlogsjaren 1940-1945 in Gooi, Eemland en Vechtstreek Redactie Gooi en Eemlander Met o.a. verhalen over sanatorium Zonnegloren, de belevenissen van de Soester Henk Gerth (blz. 100) en de bevrijding van Soest (blz. 152). RH
Rats, kuch en elektroden Memoires uit een militaire loopbaan tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. R.H. Rijntalder Boek begint met ervaringen uit de oorlogsjaren in Soest/Soesterberg RH
Recht op wraak Liquidaties in Nederland 1940-1945 Jack Kooistra
Albert Oosthoek
In het boek worden ook enkele liquidaties beschreven die een relatie hebben met Soest, zelfs zich ook in Soest hebben afgespeeld. RH
Rechtvaardigen onder de Volkeren Nederlanders met een Yad Vashem onderscheiding voor hulp aan joden NIOD Met de namen van Soester inwoners die onderscheiden zijn met het verhaal over hetgeen ze betekend hebben RH
Soesterberg 80 jaar Militaire Luchtvaart Dik Top In dit boek ook aandacht aan Vliegbasis Soesterberg voor tijdens en direct na WO II RH
Strijd om de ziel Het leven van P.C. Kuiper (1919-2002) in de psychiatrie Koen Hilberdink Tijdens zijn jeugd en opleiding woonde P.C. Kuiper in Soest. Hij is enige tijd geneesheer-directeur geweest van het Noodziekenhuis dat aan het eind van WO II was gevestigd aan de Hellingweg in de gebouwen van de Verhoeve Stichting waar ook emigranten uit Arnhem werden ondergebracht. RH
Van huis uit gereformeerd Herinneringen Wilhelminakerk Soest 1926-2021 Werkgroep Herinnineringsboek Dominee in oorlogstijd (Ds. Wierda en geschreven door Wibo Rip) blz. 30 RH
Van trouw en genade 75 jaar Christelijk Gereformeerde Kerk Soest !923-1998 D. van Arkel, J. Slagboom en J. Westeneng Enkele hoofdstukken gewijd aan de Chr. Gereformeerde Kerk tijdens WO II RH
Vogelvrij De jacht op de Joodse onderduiker Sytze van der Zee Diverse "Soesters" en in Soest ondergedoken personen worden benoemd in het boek als Blankenstein, Bernstein, Schaap, Katee-Walda, Geiringer RH
Zullen zij nog terugkeeren .... De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog Kees Ribbens Op diverse plaatsen wordt ook naar joden verwezen die in Soest woonden, of ondergedoken zaten. RH

Zwischen
Abend und Morgenrot

Nathan Mageen/Hans Mogendorff Onderduik in Soest bij Dirk Kroon van Hans Mogendorff. Beschrijving overval op Burgerlijke Stand in 1944. HJ

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto