Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

ANBI

Naam van de instelling. 'Historische Vereniging Soest/Soesterberg'
RSIN/fiscaal nummer:
815730652
Contactgevens:
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Telefoonnummer: 035-6023878 (bij afwezigheid inspreken op antwoord apparaat).

Bestuurders sinds ALV 21 april 2021:

Doelstelling Stichting Historische Vereniging Soest/Soesterberg:
De statuten van de vereniging geven het doel duidelijk aan. Bij de wijziging van de statuten op 15 juni 2007 is dit niet veranderd:
Artikel -3- luidt::
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van de gemeente Soest en haar omgeving , alsmede van de bewoners daarvan door de tijden heen.
2. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. Onderzoek van bronnen en literatuur in openbare en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen;
b. Archeologisch onderzoek;
c. Het verzamelen van voorwerpen van geschiedkundige waarde;
d. Het inrichten van tentoonstellingen;
e. Het organiseren van lezingen, cursussen en excursies;
f. Het streven naar behoud van monumenten in de ruimste zin van het woord;
g. Het uitgeven van een tijdschrift;
h. De vorming van werkgroepen en commissies ter behartiging van de sub a tot en met g genoemde taken;
i. Samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen, zowel in als buiten Soest , die een soortgelijk doel nastreven;
j. Alle andere wettige middelen.

Beloningsbeleid
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg bestaat louter uit vrijwilligers. Zowel bestuurders als overige vrijwilligers ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. 

ANBI
De stichting Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Algemeen nutbeogende instellingen genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggaveregeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting
Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status culturele ANBI krijgen. Bent u donateur van culturele ANBI’s dan kunt u vanaf 2012 tot en met 2017 profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Schenk- en erfbelasting
Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Voor verdere informatie en voorwaarden over schenkingen aan ANBI’s verwijzen wij u naar www.ANBI.nl of naar het bestuur van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg.

Beleidsplan

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg op 4 april 2023 is de Beleidsvisie 2023-2026 besproken en vastgesteld. Via deze link is deze Beleidsvisie te downloaden.

Financiële verantwoording

Balanspositie Historische Vereniging Soest/Soesterberg per 31 december 2023. Tijdens de ALV op 2 april 2024 zijn de jaarstukken inclusief deze balanspositie door de leden goedgekeurd. 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft een ANBI-status.

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto