Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels

Valkenet, smidse, winkel in haarden en kachels 1935

Patatautomaat Koninginnelaan

Patatautomaat Koninginnelaan jaren '60

Noodsupermarkt Overhees

Noodsupermarkt Overhees 1976

Bevrijdingsoptocht 1955

Bevrijdingsoptocht 1955; wagen Gymnastiekvereniging Olympia

Menu

VZTS 2017-2021

ARTIKELEN IN DE UITGAVEN VAN ZOYS TOT SOEST 2017-HEDEN

De uitgaven van het verenigingsblad "Van Zoys tot Soest" over de periode 2017 tot heden zijn nog niet digitaal beschikbaar. Natuurlijk staan in deze recente uitgaven vele interessante artikelen. Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van de verschillende inmiddels uitgegeven nummers. Opgemerkt wordt dat elk nummer natuurlijk ook een woordje van redactie, bestuur en in 2020 ook van de jubileumcommissie bevat. Daarnaast zijn ook reacties op eerder verschenen nummers opgenomen. Deze rubrieken zijn niet in de inhoudsopgave zoals hieronder opgesomd opgenomen.

Losse nummers zijn nog steeds te bestellen door een mail te sturen aan het secretariaat van de Historische Vereniging: info@hvsoest.nl. Graag uw adresgegevens en de gevraagde uitgave aangeven. De kosten per nummer bedragen € 2,50 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. 

HET JAAR 2017

Lentenummer:
De historische basis van een Landjuweel door René van Hal
Het aanzien van Soesterberg in 1917 door Jan de Mos
Huisartsen tijden de Tweede Wereldoorlog (Gezondheidszorg in Soest nummer 7) door Ton Hartman
Ir. Menko – Soester verzetsmensen (8) door Ton Hartman
Colenso – Thuis heb ik nog een ansichtkaart (3) door Ton Hartman
 

 

 

Zomernummer
KPS, uit naam van het paleis Soestdijk door Douwe van der Meulen
De Sportweg in Soesterberg door Dik Top en Jan de Mos
Salonwagens aan de Postdwarsweg te Soesterberg – Verdwenen Soest door René van Hal

 

 


 

 

Herfstnummer
Brievengaarders in Soesterberg door Jan de Mos
Humanitair Van der Huchtonderwijs door Douwe van der Meulen
De kleding van het Soester gilde door de jaren heen door René van Hal
Rijwielhandel Joh. Vervat uit Soestdijk door Herbert Kuner
Straatpraat door Ton Hartman
De Schellebellen en Paula van Alphen door Marijke Verlaan – van Dorresteijn

 

 

Winternummer
De “Van der Huchtscholen” in Soest door Ton Hartman
Zusters Augustinessen van Heemstede door René van Hal
Wie is Martijn da Costa. Nieuwe voorzitter van de HVS door Ton Hartman
De Postweg in Soesterberg door Jan de Mos
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog door Anton Roest

 

 

 

HET JAAR 2018

Lentenummer
150 jaar Huize Sint Jozef door René van Hal
De Postweg in Soesterberg (slot) door Jan de Mos
Berend Jan Boevink (1881-1972), chef van de “Montage” op Vliegkamp Soesterberg door Dik Top
Tammer, een Soesterbergse ondernemersfamilie door Jan de Mos
Huisartsen in Soest in de 20ste eeuw  door J. Kuipers

 

 

 

Zomernummer
Gewoon aanpakken: Ton Hartman geeft het stokje door
Een andere hoofdredacteur voor VZTS; Paul Verhoeven
De “eerste steen van Huize Sint Jozef door Ton Hartman
Een historische parel op de Bunt door Paul Verhoeven
Soester Natuurbad, theater van misplaatst sentiment? door Ton Hartman
Het Tienhovensche Kanaal door Pieter van Elteren
De Zonnehof; Thuis heb ik nog een ansichtkaart door Ton Hartman
Verschenen boekwerken; Afgemarcheerd en Brouwen aan de Eem

 

Herfstnummer
Heideweg 52; verdwenen Soest door René van Hal
Vaststelling van de gemeentegrenzen van Soest in 1825 door Kees Floor
Eerste Wereldoorlog; Belgische militairen geïnterneerd in Kamp Zeist/Soesterberg door Aart Verhoeven
De opening van het Soester Natuurbad: Het raadslid dat provocerend optrad door Ton Hartman
Open Monumenten 2018: Het Waterleidingbedrijf door Paul Verhoeven
Verschenen boekwerken; Soester Boerendansgroep 1958-2018 door Fred Engberink

 

 

Winternummer
In Memoriam: Em.Prof.Dr. Ina Isings door Hanneke Roskam-Slot
In Memoriam Piet van Elteren door Hanneke Slot en Joop Piekema
John Grift (1885-1969), van Soest via Canada naar het front van de Eerste Wereldoorlog door Henk Tilburgs
Website bidprentjes van Piet van Elteren door Dick van Fulpen
Duizend artikelen in “Van Zoys tot Soest” door Ton Hartman
Verschenen Boekwerken; Het Soester Natuurbad, toen wij nog jong waren en Nobel Streven door René van Hal

 

 

HET JAAR 2019

Lentenummer
Soesters in het leger van Napoleon door Jan de Mos
Burgemeesters Soest in oorlogstijd door Dik Top en bewerkt door Paul Verhoeven
Mortiergranaat uit WO II gevonden door Ton Hartman
Belgische burgervluchtelingen in Soest door Aart Verhoeven

 

 

 

 

Zomernummer
Open Monumentendag 2019 door Paul Verhoeven
Van landarbeiderswoning tot landgoed “Beaulieu” door Ton Hartman
De verdwenen paardenslager door Martin Huizinga
Meester Moesveld, de eerste bevoegde Soesterbergse onderwijzer door Jan de Mos
De kachel in de raadszaal van Museum Soest door Wim de Kam
Soesterveen/Hees door Paul Verhoeven
50 jaar kerkzaal HH Petrus en Pauluskerk door René van Hal
Provincie Utrecht kent vanaf 2019 twee Brabantse gilden door René van Hal
Verschenen boekwerken: “In de maat uit de pas’ door René van Hal

 

Herfstnummer
Zuivelfabriek De Soester door Paul Verhoeven
Zomers Buiten, vakantie- en rustoord in Soestduinen door Dik Top
De twintigste eeuw in het Soesterveen door Anton Roest
Bijzondere bewoners van het veen door Paul Verhoeven
Jaap Nooder, een actieve slager in Soesterberg door Jan de Mos

 

 

 

Winternummer
In Memoriam Frans Stokhof de Jong door Wim de Kam
Van bidprentjes tot dankbetuigingen door René van Hal
Kampoord in Soesterberg door Jan de Mos
Verdwenen panden langs de oude Rijksstraatweg door Soest, door René van Hal
Luchtbeschermingsdienst Soesterberg door Dik Top
Oorlogsdagboek van Tante Martha (1944-1945) deel 1 door Hans van Hees
Verdwenen Soest; bouwsels langs de Duinweg door René van Hal
Vaarderhoogte en omgeving rond 1960 door Steven Buijtenhuis
Verschenen boekwerken door René van Hal (Op de stoep van Soestdijk en het Soester Uitgaansleven).

 

HET JAAR 2020

Lentenummer
Oorlogsboek van tante Martha 1944-1945 deel 2 door Hans van Hees
75 jaar bevrijding, de Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s door René van Hal
Aviateurs op Soesterberg die faalden door Jan de Mos
Zomaar herinneringen aan de oorlog van Hans de Beer door Jan Houben ism René van Hal
Generaal H.G. Winkelman (1876-1952) door mr. E.P. Stekelenburg

 

 

 

Zomernummer
Door Sparen Weldoen, RK Spaarbank in Soest 1918-1959 door René van Hal
Oorlogsboek van tante Martha 1944-1945 deel 3 door Hans van Hees
Jelis Baars, de bverenigingen man door Jan de Mos
We zijn op zoek naar informatie over Henri Adrien Naber, natuurkundige en wetenschapshistoricus door Paul Verhoeven

 

 

 

Herfstnummer
Project Plaatselijke Figuren door René van Hal
Egghermonde en de familie Tetterode door Jan de Mos
Drie generaties (hoef-)smid aan de Kerkstraat, deel 2 en slot door Henk Valkenet 8ism René van Hal
“Van wie bin jie der een”- Iets over de werkgroep Genealogie
Het mysterie-vliegtuig dat nooit vloog door Jan van Steendelaar
Verschenen Boekwerken, Maarten van Rossum, krijgsheer en bouwer door René van Hal

 

 

Winternummer
In Memoriam: Piet van Doorn door de Redactie
Drie generaties (hoef-)smid aan de Kerkstraat, deel 2 en slot door Henk Valkenet 8ism René van Hal
De kraamkliniek van Huize Nieuw-Mariënburg door René van Hal
Herdenking van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog door Jan de Mos
Heidewijck van de familie Pichot door Jan de Mos
Verschenen boekwerken: Soester iconisch bedrijven door René van Hal

 

 

 

 

 

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto