Evert Akkerman de petroleumventer

Evert Akkerman de petroleumventer.

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

Bakkersfamilie Van den Oord voor hun winkel aan het Kerkpad. (1925)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

10 jarig bestaan van rijwielhandel en autoverhuur Klomp. (1935)

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Firma A. Benning aan de F.C. Kuyperstraat.

Wandel- en Rijwielkaart. (1938)

Wandel- en rijwielkaart. (1938)

Menu

Voorwaarden Fotowedstrijd HVS 40 jaar

Reglement fotowedstrijd 40 jaar HVS (Houden van Soester(berg)

 1. Door deelname verklaart men akkoord te gaan te gaan met de regels en de voorwaarden, de deelnemer verklaart eigenaar te zijn van de foto en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen inzending;
 2. Voor de inzending gelden de volgende voorwaarden
  1. De foto’s moeten passen binnen de vier thema’s;
  2. Elke deelnemer mag maximaal drie foto’s per thema inzenden (uploaden);
  3. De foto’s moeten dit jaar (2020 in de periode 1 juli tot en met 30 september) zijn gemaakt, het inzenden van oude foto’s is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van deelname;
  4. Deelname staat open voor iedereen, met uitzondering van professionele fotografen;
  5. De foto’s moeten voldoen aan de geldende normen voor fatsoen en privacy, geportretteerde personen moeten toestemming hebben verleend;
  6. De ingezonden foto’s moeten zelf zijn gemaakt en mogen slechts in lichte mate zijn gecorrigeerd, beeldmanipulatie is niet toegestaan en de foto mag geen andere toevoegingen hebben;
  7. De foto’s dienen binnen de termijnen ingezonden te zijn (1 juli tot 1 oktober);
  8. De ingezonden foto dient een jpg/jpeg-bestand te zijn met een minimumformaat van 1 Mb en een maximumformaat van 10 Mb;
 3. Door inzending geeft de deelnemer de HVS het recht de foto te publiceren en eventueel voor andere eigen doeleinden te gebruiken, de rechten zullen echter nimmer aan derden worden overgedragen;
 4. De door de HVS ingestelde jury beoordeelt de inzendingen per thema op kwaliteit en originaliteit, de winnaars per categorie worden op een nog nader vast te stellen moment bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Tijdens deze avond zal door de aanwezigen ook gestemd kunnen worden om een publiekprijs vast te stellen;
 5. De winnende foto’s worden daarna ook gepubliceerd op de website van de HVS met de naam van de inzenders;
 6. Deelnemers die tegen de regels in toch werk van derden insturen zijn zelf voor de auteursrechtelijke gevolgen aansprakelijk. De HVS kan op geen enkele manier verantwoordelijkheid aanvaarden voor het wederrechtelijk insturen van foto's waarop auteursrecht van derden rust.
 7. Over de uitslag van deze wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd;
 8. De HVS of ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.

Voor nadere informatie en de wijze van insturen van fr foto's wordt verwezen naar www.hvsoest.nl/fotowedstrijd

Contact

Historische Vereniging Soest/Soesterberg
Steenhoffstraat 46
3764 BM Soest

Word lid

Lid worden van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg.

Lid worden

Sponsor

Historische Vereniging Soest / Soesterberg is mede mogelijk gemaakt door:

Reto