Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Themaochtend Soesterberg "Soesterberg van boven

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 14-02-2019

Themaochtend Soesterberg

Elke laatste woensdag van de maand is er in De Linde te Soesterberg onder het motto “een bakkie, plaatje en praatje” een thema-ochtend met een historisch karakter. Het thema van woensdag 27 februari 2019 is “Soesterberg van Boven”. Luchtfoto’s laten de ontwikkeling zien van Soesterberg in de afgelopen honderd jaar. Van stil dorp naar een dorp met internationale bekendheid als bakermat van de Nederlandse luchtvaart.

Van vliegheide naar NAVO-vliegbasis

In 1910 begonnen de autohandelaren Lugard & Verwey met hun vliegpogingen op de heide bij Soesterberg. Een jaar later was Soesterberg een tussenstop in de allereerste Europese rondvlucht. Dit evenement trok 20.000 nieuwsgierige bezoekers. Na drie jaar ging het bedrijf failliet en werd er door het Ministerie van Oorlog een doorstart gemaakt met de Luchtvaartafdeeling (LVA). Dat werd de basis voor de groei van Soesterberg. Vanaf die tijd zijn er vanaf het vliegkamp luchtfoto’s gemaakt, zowel van het kamp zelf als het dorp en natuurlijk ook de rest van Nederland. Maar alleen de foto’s van Soesterberg worden getoond. Daar zijn ook veel foto’s bij die van Defensie lange tijd het stempel “geheim” meekregen. Met de komst van de satellieten blijven er echter niet veel geheimen meer over.

De ontwikkeling die het dorp Soesterberg en de vliegbasis hebben meegemaakt is op de luchtfoto’s goed te volgen. Eerst werden er huizen gebouwd voor de officieren. De manschappen verbleven nog intern in kazernes, maar kregen al snel ook woningen in het dorp. Aanvankelijk werd speciaal voor deze groep nieuwkomers rond 1920 de wijk Ons Belang gebouwd. Met de komst in 1954 van het Amerikaanse 32e squadron werd voor deze groep de woonwijk Apollo gebouwd en later Gemini. De wijk Ons Belang is begin jaren 80 gesloopt. Daarvoor in de plaats kwam de wijk Bloemheuvel. Daarna kon er vanwege strengere geluidsnormen niet meer gebouwd worden. De ontwikkeling van het dorp kwam stil te liggen. Nadat de vliegbasis in 2008 werd gesloten kon er een inhaalslag worden gemaakt. Dat en nog veel meer komt aan de orde in de thema-ochtend “Soesterberg van Boven”. Afbeelding Nieuwe Openbare basisschool, Verlengde Schoolweg 1930.

Datum: woensdag 27 februari 2019, van 10 tot 12 uur, toegang is gratis
Dorpshuis De Linde, Christiaan Huygenslaan 4-A, 3769 XW Soesterberg

Voor meer vragen:
contactpersoon Jan de Mos
jmdemos@kpnmail.nl