Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Laatste uitgave VZTS 2018 verschenen

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 20-12-2018

Laatste uitgave VZTS 2018 verschenen

Afgelopen week is weer een nieuwe uitgave van het verenigingsblad "Van Zoys tot Soest" verschenen. Het winternummer 2018. 
Hierin treft u de volgende artikelen aan:
- Johan Grift (1885 - 1969)
- Website Bidprentjes inwoners Soest
- Duizend artikelen in "Van Zoys tot Soest
- Exposities Museum Soest
- Verschenen boeken
- In Memoria van Piet van Elteren en Mevrouw Prof.Dr. Ina Isings

Inleveren kopy voor volgend nummer kan tot uiterlijk 4 maart 2019