Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Gezocht: kandidaat bestuursleden en leden redactie VZTS

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 01-06-2018

Gezocht: kandidaat bestuursleden en leden redactie VZTS

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg is dringend op zoek naar kandidaat-bestuursleden. Dit vanwege het vertrek van enkele bestuursleden de afgelopen jaren en het feit dat er niet direct opvolgers beschikbaar waren. Tijdens de laatste ALV is het nieuwe beleidsplan van de HVS vastgesteld en de verenigingen heeft nogal wat doelstellingen en plannen geformuleerd. Wanneer deze uitgevoerd moeten worden, zijn er gewoon handen nodig. Opgave via de voorzitter van de HVS, Martijn DaCosta, dan wel via info@hvs.nl. 

Ook voor de redactie van het verenigingsblad Van Zoys tot Soest is de vereniging nog op zoek naar aanvulling, en vooral ook schrijvers van artikelen over Soest en Oud-Soest. Kandidaten kunnen zich melden bij de nieuwe hoofdredacteur, de heer Paul Verhoeven (mail pgdjverhoeven@gmail.com).