Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Beleidsvisie HVS 2018-2021 vastgesteld

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 01-05-2018

Beleidsvisie HVS 2018-2021 vastgesteld

De Beleidsvisie van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 april 2018 besproken en vastgesteld. Bijgaand de definitieve versie waarin alle opmerkingen tot en met de ALV zijn verwerkt.