Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Algemene Ledenvergadering dinsdag 3 april 2018 Update

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 19-03-2018

Algemene Ledenvergadering dinsdag 3 april 2018 Update

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg staat gepland voor dinsdag 3 april om 20.00 uur in het Gildehuis. Met de verspreiding van het Lentenummer van het verenigingsblad Van Zoys tot Soest is de agenda met stukken aan de leden verstuurd. Op deze vergadering wordt de Beleidsvisie 2018 van de Historische Vereniging Soest en Soesterberg besproken en vastgesteld. Verder natuurlijk ook bespreking van de jaarstukken over 2017.

Het bestuur rekent op een goede opkomst.

Na afloop van de ALV zal Cécile Oranje een presentatie verzorgen naar aanleiding van haar boek "Mama, het is oorlog".