Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Nieuws 2017Ledenbijeenkomst Plan van Aanpak Beleidsplan HVS
Publicatiedatum: 21-12-2017
Op woensdag 14 februari 2018 organiseert het Bestuur van de Historische Vereniging Soest / Soesterberg een Ledenbijeenkomst waarin het Plan van Aanpak rondom het nieuwe Beleidsplan van de vereniging wordt besproken met de leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Museum Soest en begint om 20.00 uur. Voor die tijd zal via de website meer informatie over het Beleidsplan worden...

Lees het complete artikel


Winternummer Van Zoys tot Soest verschenen
Publicatiedatum: 20-12-2017
Het winternummer van het tijdschrift van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg "Van Zoys Tot Soest" is verschenen. Hierin zijn ondermeer de volgende artikelen opgenomen: - De "Van der Huchtscholen" in Soest (Ton Hartman) - Zusters Augustinessen van Heemstede; geschiedenis Mariënburg Soestdijk (René van Hal) - Wie is Martijn da Costa, de nieuwe voorzitter van de...

Lees het complete artikel


Nieuw beleidsplan HVS (update)
Publicatiedatum: 02-12-2017
Tijdens de laatste ALV heeft de voorzitter bij zijn introductie een basis gelegd voor een discussie over het herijken van het bestaande Beleidsplan. Dezew introductie kreeg toen veel bijval van de aanwezige leden. Onze nieuwe voorzitter werkt tezamen met het bestuur aan deze herijking van het beleidsplan. Op woensdag 14 februari 2018 zal een ledenavond georganiseerd worden waarbij door HVS leden...

Lees het complete artikel


HV Soest/Soesterberg op zoek naar hoofdredacteur voor verenigingsblad
Publicatiedatum: 09-11-2017
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur voor haar verenigingsblad "Van Zoys tot Soest". De huidige hoofdredactewur heeft aangegeven na 5 jaar deze functie te willen overdragen aan een opvolger. Hij wil zich graag inzetten voor de redactie en realisatie van het boek "Soeste en Soesterberg in de negentiende eeuw". Het bestuur heeft...

Lees het complete artikel


Eerstvolgende Klitsavond dinsdag 16 januari 2018
Publicatiedatum: 09-11-2017
Het is een goed gebruik om in het begin van het nieuwe jaar een "Klitsavond" te organiseren. Deze avond is inmiddels gepland op dinsdagavond 16 januari 2018 in een van de ruimten van het Desmund Tutogebouw aan de Molenstraat (bij de Soester Vogelvrienden). Het is een wat ongebruikelijk moment en plaats omdat tot op heden dit altijd in het Gildehuis werd georganiseerd.  Het bestuur...

Lees het complete artikel


Mooie bijdrage uit Rabobank Clubactie voor HVS
Publicatiedatum: 09-11-2017
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg heeft meegedaan aan de Rabobank Clubactie. Hiervoor zijn in de regio Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn en Eemnes zijn 11000 stemmen uitgebracht. Er was een bedrag van € 50.000 te verdelen. In Soest deden 23 verenigingen mee. HVS ontvangt een € 772,95 uit deze actie. Dit bedrag wil het bestuur toevoegen aan het budget n om het boek Soest in de...

Lees het complete artikel


Martijn da Costa nieuwe voorzitter HV Soest/Soesterberg
Publicatiedatum: 01-11-2017
Tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 31 oktober hebben de leden van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg de heer Martijn da Costa gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Hij voorziet in de vacature die is ontstaan door het overlijden op 3 maart 2016 van Herman Schoemaker. In de tussenliggende periode vulde mevrouw Hanneke Roskam...

Lees het complete artikel


Verhuizing archief Soest naar Archief Eemland
Publicatiedatum: 31-10-2017
Afgelopen weekend (28 oktober 2017)  in de Amersfoortse Courant de laatste informatie aangaande de verhuizing van het archief van de gemeente Soest naar het archief Eemland en de reactie vanuit de Historische Vereniging...

Lees het complete artikel


Herfstnummer Van Zoys tot Soest verschenen
Publicatiedatum: 10-10-2017
Het herfstnummer van het tijdschrift van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg "Van Zoys Tot Soest" is verschenen. Hierin zijn ondermeer de volgende artikelen opgenomen: - Brievengaarders in Soesterberg - Humanitair Van der Huchtonderwijs - De kleding van het Soester gilde door de eeuwen heen - Rijwielhandel Joh. Vervat uit Soestdijk - Straatpraat - De Schellebellen en Paula...

Lees het complete artikel


Comité Open Monumentendagen Soest samengesteld
Publicatiedatum: 02-10-2017
De Open Monumentendagen 2017 zijn net achter de rug. Een geslaagde activiteit in het weekend 9 en 10 september jl. Maar regeren is vooruitzien. Al enkele maanden geleden is er gestart om een Comité Open Monumentendagen Soest op te richten, zodat ook kan worden aangesloten bij de landelijke organisatie Open Monumentendagen waardoor gebruik kan worden gemaakt van hun informatiebronnen en...

Lees het complete artikel


19 oktober 2017: Jaarlijkse bustocht
Publicatiedatum: 26-09-2017
Op donderdag 19 oktober 2017 organisert de evenementencommissie van de HV Soest/Soesterberg de jaarlijkse bustocht. Dit jaar reizen we naar Broek op Langedijk voor een bezoek aan de historische veiling en een rondvaart door het gebied rond de locatie van de veiling. HVS leden kunnen zich inschrijven door het reisgedrag ad € 55 per persoon te storten op de NL92INGB 068.43.15.807 ten name van mevr....

Lees het complete artikel


Rabobank Clubkas Campagne: Stem op HV Soest/Soesterberg
Publicatiedatum: 26-09-2017
De Historische Vereniging Soest/Soesterberg doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Amersfoort Eemland. Rabobank Amersfoort Eemland draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Daarom organiseert de bank dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte is dat leden van Rabobank Amersfoort Eemland bepalen welke clubs een bijdrage ontvangen. Stemperiode Stemperiode Van 26...

Lees het complete artikel


31 oktober Bijzondere Algemene Ledenvergadering HV Soest/Soesterberg
Publicatiedatum: 25-09-2017
Op dinsdag 31 oktober zal een extra (bijzondere) Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg worden gehouden. Voornaamste agendapunt is het invullen van de vacature voorzitter van de vereniging. Het bestuur heeft een kandidaat gevonden, die zal worden voorgesteld. Waarna hij door de ALV kan worden gekozen. Een uitnodiging voor deze Algemene Ledenvergadering wordt verstuurd...

Lees het complete artikel


Fietstocht 2017 op 8 juli 2017
Publicatiedatum: 27-06-2017
Op zaterdagmiddag 7 juli wordt vanaf 13.00 uur de jaarlijkse HVS-Fietstocht georganiseerd. Gestart wordt bij het Museum Soest en tocht gaat richting Lage Vuursche dit jaar. Rond 17.00 uur zullen de fietsers weer in Soest bij het startpunt zijn. Voor meer informatie over inschrijving, deelnamekosten e.a. zie de uitnodigingsbrief welke tegelijkertijd met de nieuwe uitgave van VZTS aan de leden is...

Lees het complete artikel


Zomernummer Van Zoys Tot Soest verschenen
Publicatiedatum: 27-06-2017
Het zomernummer van het tijdschrift van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg "Van Zoys Tot Soest" is verschenen. Hierin zijn ondermeer de volgende artikelen opgenomen: -  KPS, uit naam van het paleis Soestdijk -  De Sportweg in Soesterberg -  Salonwagens aan de Postdwarsstraat te Soesterberg Het tijdschrift wordt bezorgd bij de leden van de HVS maar is ook te koop in...

Lees het complete artikel


Bidprentenkabinet vernieuwd
Publicatiedatum: 05-04-2017
De Historische Vereniging Soest-Soesterberg is in het bezit van een groot aantal bidprenten die voor het grootste deel betrekking hebben op personen uit Soest/Soesterberg en omgeving. Veel van de prenten zijn origineel, maar helaas is dat niet voor alles het geval. Er zijn zo goed mogelijke kopieën gemaakt van wat wij konden lenen van eigenaren en verder is er een groot aantal waarvan alleen...

Lees het complete artikel


Foto-impressie ALV 4 april 2017
Publicatiedatum: 05-04-2017
Op 4 april jl is de Algemene Ledenvergadering gehouden van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg in het Gildehuis. Deze keer geen druk bezochte vergadering. De jaarstukken werden besproken en door de leden goedgekeurd. De heer Paul Verhoeven werd gekozen als nieuw bestuurslid. Mevrouw Hanneke Roskam en de heer Patrick Kuijpers werden herbenoemd voor een volgende bestuursperiode. Natuurlijk was er...

Lees het complete artikel


Lentenummer Van Zoys tot Soest verschenen
Publicatiedatum: 25-03-2017
Het lentenummer van het tijdschrift van de Historische Vereniging Soest-Soesterberg "Van Zoys Tot Soest" is verschenen. Hierin zijn ondermeer de volgende artikelen opgenomen: -  De historische basis van een Landjuweel -  Het aanzien van Soesterberg in 1917 -  Huisartsen tijdens de Tweede Wereldoorlog -  Ir. Menko -  Colenso Het tijdschrift wordt bezorgd bij de...

Lees het complete artikel


Torenlezing 2017 in Oude Kerk 31 januari
Publicatiedatum: 21-01-2017
Nederland heeft met het Wilhelmus het oudste volkslied ter wereld. Het is ook nog eens een bijzonder volkslied: het was oorspronkelijk helemaal niet als volkslied bedoeld. Die combinatie van oud en onbedoeld maakt het voor hedendaagse Nederlanders soms moeilijk te begrijpen. Is het niet raar dat Nederlandse sporters staan te playbacken dat ze “Wil-hel-mus vah-han Nah-hah-sauwe” zijn en...

Lees het complete artikel