Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Nieuw beleidsplan HVS (update)

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 02-12-2017

Nieuw beleidsplan HVS (update)

Tijdens de laatste ALV heeft de voorzitter bij zijn introductie een basis gelegd voor een discussie over het herijken van het bestaande Beleidsplan. Dezew introductie kreeg toen veel bijval van de aanwezige leden. Onze nieuwe voorzitter werkt tezamen met het bestuur aan deze herijking van het beleidsplan. Op woensdag 14 februari 2018 zal een ledenavond georganiseerd worden waarbij door HVS leden gereageerd kan worden op het plan. De opmerkingen en aanvullingen kunnen dan nog meegenomen worden in het definitieve plan dat tijdens de jaarvergadering op3 april 2017 gepresenteerd zal worden door het bestuur met het verzoek om instemming van de leden.