Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

HV Soest/Soesterberg op zoek naar hoofdredacteur voor verenigingsblad

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 09-11-2017

HV Soest/Soesterberg op zoek naar hoofdredacteur voor verenigingsblad

De Historische Vereniging Soest/Soesterberg is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur voor haar verenigingsblad "Van Zoys tot Soest". De huidige hoofdredactewur heeft aangegeven na 5 jaar deze functie te willen overdragen aan een opvolger. Hij wil zich graag inzetten voor de redactie en realisatie van het boek "Soeste en Soesterberg in de negentiende eeuw".

Het bestuur heeft onderstaande taakomschrijving vastgesteld. Kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van de HV Soest/Soesterberg, de heer Johan van 't Klooster (mail jakvantklooster@hetnet.nl). 

Taakomschrijving Hoofdredacteur

Als hoofdredacteur leid je de redactie van het kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg. Jij bepaalt, in overleg met de collega redactieleden, de inhoud van het tijdschrift Van Zoys tot Soest.
Als hoofdredacteur vervul je een brugfunctie tussen het bestuur en de redactie. Op grond daarvan ben je ook bestuurslid met deze specifieke taak.

De taken: 

  • je ontwikkelt ideeën, bedenkt onderwerpen voor artikelen en reportages die goed aansluiten bij de lezers
  • je bepaalt de koers van het blad en stemt deze af met het bestuur;
  • je overlegt met je collega redactieleden en draagt suggesties aan bij schrijvers;
  • je vertegenwoordigt de rubriek naar buiten toe. Als hoofdredacteur ben je het aanspreekpunt.

De vaardigheden waarover je moet beschikken

1. Een goed taalgevoel 
Je beheersing van de Nederlandse taal – zowel mondeling als schriftelijk – moet uitstekend zijn. Je moet niet alleen feedback kunnen geven op de bijdragen van anderen, maar zelf ook artikelen of reportages in correct Nederlands kunnen aanleveren.

2. Een brede interesse voor de historie van Soest, Soesterberg en de regio 
Als hoofdredacteur kom je met allerlei onderwerpen in aanraking. Je moet het leuk vinden om je in de meest uiteenlopende zaken te verdiepen. Niet alleen om zelf een redactionele bijdrage te kunnen leveren aan de rubriek, maar ook om die van je collega-redacteuren en schrijvers of auteurs van inhoudelijk commentaar te voorzien. Het hebben van een brede interesse en ontwikkeling is voor een hoofdredacteur dan ook een absolute must.

3. Sociale vaardigheden 
Je werkt samen met mensen met verschillende achtergronden. Daar moet je goed mee overleggen en veronderstelt tactvol optreden en zo mogelijk gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

4. Creativiteit en innovatief 
Je bedenkt nieuwe thema’s voor het blad en probeert in te spelen op de actualiteit.

5. Stressbestendigheid 
​​​​​​​
Als hoofdredacteur heb je altijd te maken met deadlines. Jij moet niet alleen zorgen dat je eigen bijdragen op tijd klaar zijn, maar dat redacteuren hun deadline ook halen. Onder tijdsdruk kunnen werken mag/moet geen probleem zijn.