Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Foto-impressie ALV 4 april 2017

Terug naar overzicht
Publicatiedatum: 05-04-2017

Foto-impressie ALV 4 april 2017

Op 4 april jl is de Algemene Ledenvergadering gehouden van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg in het Gildehuis. Deze keer geen druk bezochte vergadering. De jaarstukken werden besproken en door de leden goedgekeurd. De heer Paul Verhoeven werd gekozen als nieuw bestuurslid. Mevrouw Hanneke Roskam en de heer Patrick Kuijpers werden herbenoemd voor een volgende bestuursperiode. Natuurlijk was er ruimte voor het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Na de pauze verzorgde Fred Engberink (oud-commandant van het gildekorps) een interessante lezing over de historie van het Soester Groot Gaesbeeker Gilde. De geschiedenis van het gilde gaat terug tot het midden van de 14e eeuw en sluit natuurlijk aan bij de historische gebeurtenissen in Soest en omgeving.

In het foto-album is een korte foto-impressie terug te vinden van deze ALV.