Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Waterputten'

Geitenbeek, H en A Track 1Vader (Wilhelmus Johannes), geboren op de Postweg woonde in een huis dat is afgebroken t.b.v. de in de jaren zeventig aangelegde rondweg en stond tegenover de oude garage van Timmer. Vader was werkzaam als smid bij de Geb. Pas (op de plaats waar nu (2000) taxi Rooks zit). Hij heeft o.a. een ere-laureaat gekregen als arbeider/vakman tijdens een wedstrijd voor vaklieden in Brussel.
Grootvader Geitenbeek kwam uit Utrecht. Hij sloeg overal in het land waterputten. De geïnterviewden hebben nog een aantekeningenboekje van hem.

Geitenbeek, H en A Track 3Hans heeft o.a. 20 jaar gewerkt bij Bronswerk te Utrecht en heeft nu samen met compagnon een eigen engineeringbedrijf te Scherpenzeel. Beiden blijven het liefst wonen in Soesterberg in ouderlijk huis o.a. vanwege heerlijke moestuin.
Verhaal over de activiteiten van opa (puttenslager).
Herinnering aan de jaren vijftig toen hun ouders als één van de eerste televisie kregen. Kinderen uit de hele buurt kwamen kijken. Beiden bezitten veel oude foto's