Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Turnvereniging'

Duit, H Track 1Op 30 augustus 1960 naar Soest gekomen met vrouw en 3 kinderen ( 2 jongens en 1 meisje). De kinderen zijn eerste opgevangen door de fam.Schippers aan de Julianalaan tot het moment dat de woning aan de Talmalaan (tegenover voormalige huishoudschool) gereed was.
Al vrij snel na komst in Soest bestuurlijk actief. De toenmalige voorzitter van Olympia, Jaap Schippers vroeg hem het voorzitterschap over te nemen. Als voorzitter actief meegewerkt aan de fusies van de Soester Turnvereniging, Olympia en Crescendo. Die zijn samen gegaan begin jaren zeventig.

Hoolwerf-v.d.Broek, D Track 2Hartweg was in tijd van jeugd van geïnterviewde nog niet verhard. Spelletjes (knikkeren tollen, gallen (strepen trekken). Bezocht openbare school aan de Beetslaan (1923). Onderwijzers: van Wely (hoofd), Bloemendaal, mevr Kwak, mevr. V.d. Broek, mevr. Meijburg, dhr.Stuurman. Ook kinderen en kleinkinderen hebben de openbare school aan de Beetslaan bezocht. Vader v.d. Broek heeft aan de school gemetseld.
Vriendin: dochter van van Wely, Tiny Drijver (Anna Palownalaan), Marie Schoenmaker, Klaartje Luschen, Coba van Leeuwen. Herinnering aan boomplantdag aan de Koninginnelaan (17 april 1930).
Lid van kinderkoor Apollo. Repetitie i n Rembrandtzaal. Later lid van Soester turnclub. Oefenruimte: gymlokaal van de openbare school bij De Gouden Ploeg. Na de lagere school de ulo bezocht.