Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Turf'

Kortekaas, N Track 2In 1928 naar Soest gekomen. Gezin van 5 kinderen ( 2 broers en 2 zussen), waarvan de geïnterviewde de jongste is. Antoniushoeve stond aan Kostverlorenweg (nog voorbij Vaarderhoogt). Een steeg door het veen tot waar in 1924 het kerkhof is gekomen. Slecht berijdbaar ( “ het paard trok soms het lamoen onder het schamel vandaan) Vage herinnering aan turfsteken door Rijk v.d. Heuvel.

Roest, A Track 4Door uitbreiding van de gemeente en doortrekking van de Koningsweg moest het boerderijtje verdwijnen. Toen verhuisd naar de Birkstraat waar varkenshouderij)ongeveer 25 fokzeugen gecombineerd werd met verzekeringsportefeuille.
Verhaal over de boerderij Krachtwijk die volgens de overlevering functioneerde als smokkelnest voor drank om betaling van accijnzen in Amersfoort te ontlopen. Overgrootmoeder heeft daar gewoond met haar eerste man) Kuijer voordat ze met Roest trouwde en zich vestigde in Soesterveen.
Herinnering aan bosbessen plukken in bos Pijnenburg en turfsteken door v.d. Heuvel. Turf werd o.a. gebruikt om koeien op te laten staan.