Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Televisie'

Geitenbeek, H en A Track 3Hans heeft o.a. 20 jaar gewerkt bij Bronswerk te Utrecht en heeft nu samen met compagnon een eigen engineeringbedrijf te Scherpenzeel. Beiden blijven het liefst wonen in Soesterberg in ouderlijk huis o.a. vanwege heerlijke moestuin.
Verhaal over de activiteiten van opa (puttenslager).
Herinnering aan de jaren vijftig toen hun ouders als één van de eerste televisie kregen. Kinderen uit de hele buurt kwamen kijken. Beiden bezitten veel oude foto's

Hofslot van, W Track 5Televisie aangeschaft in 1972. Daarvoor wel af en toe kijken bij moeder die in deel van de boerderij woonde.
Verhaal over kalveren die geboren werden.
\Aanvankelijk land bijgekocht ter vergroting van melkquotum. Nu bezig met afbouwen. Melkquotum is verkocht en ook oppervlakte grond.
In oorlogstijd waren Duitsers ingekwartierd. Gebruikten onder andere de kelder onder de hooiberg zodat vader nieuwe kelder moest graven.. De boerderij van Gerard Kok is afgebrand.
Nu wel teveel regels voor boerenbedrijf. Van vrije boer is niet veel meer over. Vroeger was er grote betrokkenheid bij het bedrijf.

Rietveld, A Track 6Korte tijd gewerkt bij plaatwerkerij De Haan. Daarna in dienst bij Defensie bij De Dump als parkchauffeur. In 1960 in buitendienst. Aanvankelijk was het geen vetpot. Moeilijk in jaren vijftig om eindjes aan elkaar te knopen. In huishoudboekje stond betaling van huur ( f. 28,-- per maand) bovenaan. Kolen werden zomers gekocht i.v.mm. korting. Wel een klein autootje aangeschaft (Topolini-Fiatje-2 personen). Toen dochter kwam in 19660 auto weggedaan en in plaats daarvan 2e hands televisie aangeschaft.