Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Soesterveen'

Doorn-Kaats van, A Track 5In Soesterveen en Pijnenburg werden bramen en bosbessen geplukt.
Het wonen in Soest Zuid(Plasweg) bevalt prima. Oude dag wordt op plezierige wijze doorgebracht.

Hoed v.d., W Track 3Onderwijzend personeel Mariaschool (meesters Pieper, Schalkwijk, Couwenberg en juffrouws Ortt en Jansen). Meester Pieper en juffrouw Ortt waren erg streng en gebruikten het lineaal wel eens als latje op iemand op de vingers te tikken. Voordat er naar school werd gegaan moest er vaak melk worden uitgevent op de Beetsstraat. 's Avonds thuis had iedereen zín eigen taak. Er moest o.a. geholpen worden bij het karnen van de melk.
In Soesterveen werd gevist en gezwommen in de zwemkom van de gebr.Swager. 's Winters was het schaatsenrijden op het Pluismeertje of in de kom bij Insinger.
Herinneringen aan de eerste communie.
Na lagere school korte tijd gewerkt bij groenteboer Kaats aan de Van Stralenlaan. Daarna op 12 jarige leeftijd met vader mee in de bouw.

Muis,M Track 4Opa Muis woonde vroeger aan Vaarderhoogtweg.
Herinnering aan sparen van geld voor een nieuwe motor. Op 24 jarige leeftijd getrouwd. Eerst illegaal een huisje gekocht en geplaatst op de plek waar nu een flatstaat tegenover de Clemensstraat. Daar 7 jaar getrouwd.

Oversteegen, J Track 5Jammer dat veel natuur in Soest verloren is gegaan. Vroeger gezwommen in Oude Grachtje en gespeeld in Soesterveen (sloten afdammen).
Verhaal over oude fotoís van rosarium en PVO
Oprichter van de Eemlander Blaaskapel en eerder nog van De Knollenplukkers. Ook volksmuziek gespeeld en muziek van Glenn Miller. Dirigent geweest van Big Band en later saxofoon gespeeld. Daarnaast actief als muzikant in het Provinciaal Seniorenorkest. Er gaat geen dag voorbij zonder muziek. (hetzij lesgeven, hetzij zelf spelen)

Roest, A Track 4Door uitbreiding van de gemeente en doortrekking van de Koningsweg moest het boerderijtje verdwijnen. Toen verhuisd naar de Birkstraat waar varkenshouderij)ongeveer 25 fokzeugen gecombineerd werd met verzekeringsportefeuille.
Verhaal over de boerderij Krachtwijk die volgens de overlevering functioneerde als smokkelnest voor drank om betaling van accijnzen in Amersfoort te ontlopen. Overgrootmoeder heeft daar gewoond met haar eerste man) Kuijer voordat ze met Roest trouwde en zich vestigde in Soesterveen.
Herinnering aan bosbessen plukken in bos Pijnenburg en turfsteken door v.d. Heuvel. Turf werd o.a. gebruikt om koeien op te laten staan.

Roest, A Track 5Herinnering aan natuur in Soesterveen. Vergelijking van deze tijd met vroegere tijd toen het gemoedelijker en gezelliger was.
Toename verkeer langs Birkstraat in 30 jaar is enorm.