Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Slagerij'

Breemer v.d., J Track 1Jan is geboren op Korte Bergstraat (hoogste punt van Soest) waar ouders een pension hadden.
Alie v.d.Breemer-v.d.Berg is geboren in huis tegenover het St.Jozefgesticht (nu Museum Oud Soest) waar grootvader een slagerij had. Toen Alie 5 jaar was is het gezin v.d. Berg verhuisd naar Soesterberg om daar een slagerij te beginnen. Vader v..d.Berg was 8 jaar lid van de gemeenteraad en 25 jaar lid van het kerkbestuur en schoolbestuur.
Vader van Jan kwam uit de Birkt waar diverse broers van vader hebben gewoond (Hannes, Inzak en Arie)

Smits-Smit,C.M. Track 3Voor vader moesten er altijd boeken worden gehaald van Penning over Zuid-Afrika. Vader had ook plannen om te emigreren naar dat land. Omdat moeder Smit dat toch liever niet wilde is dat niet doorgegaan. Lazen thuis ook een Zuid-Afrikaans blad: ‘ De huisgenoot’. Daarnaast werden thuis gelezen de Standaard (dagblad) en ‘ Het schouwvenster (later de Spiegel)’ (weekblad). Ook werden de Soester sufferdjes gelezen. Vader schreef daar ook feuilletons in.
In de tijd dat aan de Beenzoom werd gewoond was vader zogenaamd ‘ oude bakker’ in Baarn (’ s morgens) en werd ’ s middags het land bewerkt. Zondag was een rustdag. Tweemaal werd de kerkdienst bezocht (Wilhelminakerk). Trouw gebleven aan kerk en geloof.
De Nieuweweg – waar ook 2 jaar gewoond is – was in die tijd een smal klinkerstraatje met aan de zijkanten zand. In 1923 kwam er verlichting. Er liep een sloot langs de weg die al bij slagerij Willems ( nu Indisch restaurant op de hoek van de Dalweg) begon. Allemaal bruggetjes over de sloot naar de huizen. Veel gespeeld op het Engebergje. Is ervan overtuigd dat het Engebergje nu (2000) op een andere plek ligt dan in de tijd dat ze er in haar jeugd speelde.