Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Slager'

Breemer v.d., J Track 1Jan is geboren op Korte Bergstraat (hoogste punt van Soest) waar ouders een pension hadden.
Alie v.d.Breemer-v.d.Berg is geboren in huis tegenover het St.Jozefgesticht (nu Museum Oud Soest) waar grootvader een slagerij had. Toen Alie 5 jaar was is het gezin v.d. Berg verhuisd naar Soesterberg om daar een slagerij te beginnen. Vader v..d.Berg was 8 jaar lid van de gemeenteraad en 25 jaar lid van het kerkbestuur en schoolbestuur.
Vader van Jan kwam uit de Birkt waar diverse broers van vader hebben gewoond (Hannes, Inzak en Arie)

Koot, J (mevr) Track 1Geboren op het adres Koninginnelaan 101. Grootvader van moederskant (van Breukelen) had daar slagerij. Hij was overigens meer huisslachter (slachten bij boeren thuis op het erf). Moeder (Maria van Breukelen) is daar in getrouwd met Gerrit Jan Koot(afkomstig uit Amersfoort) die al slager was. Grootmoeder(Maria Hilhorst) was o.a. boerenmeid bij de fam.Van Roomen aan de Korte Brinkweg . Op 22 oktober 1898 zijn grootouders getrouwd en hebben zich gevestigd op Koninginnelaan. Grootvader werkte in de zomer als koetsier bij Haks. Een broer ( Willem van Breukelen van de Bakkersweg) werkte op paleis. Er waren in de crisisjaren vee ( te veel) slagerijen aan de Koninginnelaan. Genoemd worden o.a. Beemer, v.d. Kleij en Teun Renes). Zaak van grootvader van Breukelen is nadat vader Koot er al uit was gegaan verkocht aan Stalenhoef.

Smits-Smit,C.M. Track 3Voor vader moesten er altijd boeken worden gehaald van Penning over Zuid-Afrika. Vader had ook plannen om te emigreren naar dat land. Omdat moeder Smit dat toch liever niet wilde is dat niet doorgegaan. Lazen thuis ook een Zuid-Afrikaans blad: ‘ De huisgenoot’. Daarnaast werden thuis gelezen de Standaard (dagblad) en ‘ Het schouwvenster (later de Spiegel)’ (weekblad). Ook werden de Soester sufferdjes gelezen. Vader schreef daar ook feuilletons in.
In de tijd dat aan de Beenzoom werd gewoond was vader zogenaamd ‘ oude bakker’ in Baarn (’ s morgens) en werd ’ s middags het land bewerkt. Zondag was een rustdag. Tweemaal werd de kerkdienst bezocht (Wilhelminakerk). Trouw gebleven aan kerk en geloof.
De Nieuweweg – waar ook 2 jaar gewoond is – was in die tijd een smal klinkerstraatje met aan de zijkanten zand. In 1923 kwam er verlichting. Er liep een sloot langs de weg die al bij slagerij Willems ( nu Indisch restaurant op de hoek van de Dalweg) begon. Allemaal bruggetjes over de sloot naar de huizen. Veel gespeeld op het Engebergje. Is ervan overtuigd dat het Engebergje nu (2000) op een andere plek ligt dan in de tijd dat ze er in haar jeugd speelde.

Zoetelief, G Track 1Toen geïnterviewde 3 maanden oud was hebben zijn ouders zich gevestigd in Soest aan de Korte Kerkstraat . Dat was in 1922. Hij heeft in zijn jeugd veel gespeeld bij boeren in omgeving.
Vader had slagerij. In jeugd helpen bij vlees rondbrengen in de wijk Soestdijk.
Bij mobilisatie in 1939 thuis. In dienst bij de brandweer (luchtbescherming) Herinnering aan wachtlopen bij oude huisje van Schouten (waar nu de nieuwe brandweerkazerne staat)

Zoetelief, G Track 3Er waren in jaren dertig/veertig ongeveer 23 slagers in Soest en Soesterberg. Het slachthuis was eigendom van 10 slagers
In jeugd veel gespeeld in het zandgat aan de Dalweg (dichtbij de boerderij op de hoek Steenhoffstraat/Dalweg. Vroeger woonde daar een Van Lotgenoten in. Gevoetbald werd er op en veld dat lag op de plek waar nu de RABO-bank staat.

Zoetelief, G Track 4Het afval van de slagerij werd achter in de tuin in diepe kuilen geworpen. .
Ondergedoken met H.Kraal, Govaert en Sam Zoetelief. Er was in oorlogstijd een soort telefooncirkel om elkaar te waarschuwen. Er werd ook samengewerkt met de agenten Entrop en Voet.
Ook geslapen in slachthuis (boven was slaapgelegenheid bij het warme water).
In de winkel thuis kwamen ook NSB’ ers Onder andere de NSB-burgemeester Goor van Oosterling. Dat was geen verrader en geen slecht mens.