Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'School'

Akkermans, S Track 2Geboortehuis was een dubbel woonhuis (buren: Onwezen(de smalle kater) en de petroleumboer). Later zijn deze woningen afgebroken en vervangen door een nieuw dubbel woonhuis dichter langs de straat. Op 3 jarige leeftijd verhuisd naar Nieuwstraat 30. Daar gewoond tot trouwen.
De Da Costaschool aan de Spoorstraat bezocht , maar in moeilijke oorlogsperiode. Omdat het schoolgebouw werd gevorderd o.a. les gehad in Rembrandtkapel en in een lokaal van de chr.gereformeerde kerk aan de Julianastraat.
Klasgenoten: Renate Regter, Jannie de Hartog, Henk Steendelaar, Jan van Sinkel, Barend van Dijk. Laatstgenoemde woonde dicht bij de plek waar nu Griftlandcollege staat op boerderij.

Akker v.d., W Track 1In 1921 in Nijkerkerveen geboren. Na en paar jaar verhuisd naar de Lage Vuursche (Koudelaan). Vervolgens op zesjarige leeftijd verhuisd naar Soest (Wieksloterweg 41 Westzijde (200m van de weg af). Het huisje – helemaal verbouwd en flink uitgebreid – staat er nog(2003). Was een klein huisje waar geen dakbeschot was en op zolder rechtstreeks onder de pannen werd geslapen. Tijdens strenge winter eind jaren twintig van de vorige eeuw vroor het binnen net zo hard als buiten. Insingerschool in Hees bezocht. Aan Wieksloot gewoond van 1928 tot 1947. Toen verhuisd naar Heezerlaantje. Hr. V.d. Akker was een verwoed jager (tot 1997).
Vader was los werkman. Heeft o.a. in crisisjaren geholpen bij de aanleg van het Soester natuurbad.
Verhaal over rogge maaien.

Akker v.d., W Track 2Herinnering aan school (onderwijzers: Frederiks, Veringa, Freekstra, Zijderveld, juffrouw Flerike, juffrouw van Westen, van Klingen).
Elke week psalmversje leren en elke week naar de kerk (Insingerkapel)
Dertiger jaren moeilijke tijd. Na school gaan werk bij oom Dirk Hols(broer van moeder) die een boerderijtje had aan Kostverlorenweg (15 koeien en wat land). Leren eggen en met paarden omgaan. Ongeveer 7 jaar bij hem blijven werken. Tijdens de oorlog een zogenaamd "landbouwausweiss" gehad waardoor hij niet naar Duitsland hoefde. Broer werkte op Willem Arntzhoeve.

Boeren, R Track 1Geboren op 28-3-1934. Ouders (Rinus Boere en Anna Koekoek)
Kwamen uit Heusden en Olst. Moeder heeft dienstbetrekking vervuld bij dokter Rupert. Vader was timmerman. Ries Boeren is woonachtig in het huis van zijn ouders. Het is een vrijstaande woning. In zijn jeugd was er aanvankelijk geen waterleiding in huis en de verlichting gebeurde met een gaslamp via een zogenaamde dubbeltjesmeter. Er was bij het huis een vrij grote tuin met zeven fruitbomen.
De Bonifaciusschool bezocht. Dat was 3 km. lopen . Herinnering aan populaire meester Taris. Schoolfoto uit 1943 (is in het museum aanwezig)

Breemer v.d., J Track 2Jan heeft op de bewaarschool gezeten in het St.Jozefgebouw. Daarna naar de Bonifaciusschool (in het interview noemt hij dat de Petrus- en Paulusschool). De school werd ook wel genoemd de klompenschool. Bruning was hoofd van de school. Verder waren er o.a. meester Horvers(le klas) en Pieper (4e klas). Pieper is later hoofd geworden van de Mariaschool. Toen Jan in de vierde klas zat is ook naar de Mariaschool gegaan die toen geopend werd.
Annie heeft op[ de Carolusschool gezeten. Hoofd v.d. school was toen Wegman. Onderwijzeressen waren o.a. juffrouw Huizinger en juffrouw Nuyten. Na Carolusschool 2 jaar naar een school in Zeist (mariaschool) aan de Roosenstraat.

Breemer v .d., P.J. Track 1Geboren op boerderij De Krommert gelegen in de kromming van de Peter v.d. Breemerweg (vroeger Zwarteweg geheten). Daar had zijn vader Hannes v.d.Breemer die getrouwd was met Mie Kok een boerderij. Respondent is kleinzoon van de bekende Soester boer Peter v.d. Breemer waarnaar de weg is vernoemd en die boerde op boerderij Groteloo in de Kerkbuurt.
Vanaf de boerderij werd naar de Bonifaciusschool gelopen. Onderwijzers die betrokkene zich herinnert: juffr.Braams, hr.Horvers, her Kerkhoff, hr.Hilhorst, hr. Van Elmpt en hr.Luipen. Voor de lagere school de bewaarschool bezocht bij de zusters in het St.Jozefgebouw. Na de lagere school even de MULO bezocht. Toen naar seminarie in Apeldoorn.Wilde pastoor worden. Na 4 jaar gestopt met studie (tijdens oorlog). Toen naar rijkslandbouwschool in Utrecht gegaan.

Brummelen-van Oest, van Track 1Op 2-jarige leeftijd verhuisd van Watergraafsmeer naar Soest (Birkstraat). Weet zich daar niets van te herinneren. Haar moeder heeft ooit verteld dat ze als klein meisje een hand heeft gekregen van koningin-moeder Emma.
Op 5 jarige leeftijd verhuisd naar het Meerhuis bij de Lage Vuursche, midden in het bos.
Op 12 jarige leeftijd verhuisd naar Krommeweg 18 in een woning van Patrimonium. Heeft Beckering nog gekend.Op school gegaan aan de Spoorstraat (Da Costa school) Herinnering aan meester Andree (hoofd) en meester Ottevanger. Nam naar school soms mee een zoontje van Vervat, dat was een fietsenmaker op de hoek Beetslaan/Koninginnnelaan.

Daatselaar-Couwenberg van,C Track 1In 1920 in Soest komen wonen op het adres Veenhuizerstraat 49a. Veenhuizerstraat was toen nog een zandpad. De Beetslaan noemden ze het zwarte pad. Vader was onderwijzer aan de Mariaschool (1e of 2e klas).
Herinnert zicht nog het opknappen van de Koninginnelaan (vroeger Veenuizerstraat). Bij de opening van de vernieuwde Koninginnelaan mocht zij de schaar aanbieden aan de burgemeester (zie foto op blz. 40 van het boek 100 jaar Soest en Soesterberg in beeld van Gerth en Piekema). Haar vader zat in het feestcomite.
Bezocht aan de Mariaschool.

Dijssel-van Asch v.d., R Track 2Behalve de lagere school werd ook de naaischool bezocht naast het klooster. Na school was het eerst thuis helpen.( verstellen van overall’s en manchesterbroeken. Vervolgens werd een “dienstje”genomen. Eerst bij de fam Spranges aan de Aldeck Pyrmontlaan. Daarna bij de fam.Vreede aan Julianalaan en tenslotte bij fam. Maree van drukkerij Practicum aan de Molenstaat. Op dat laatste adres acht jaar gebleven. Handballen bij Crescendo.

Doorn-Kaats van, A Track 1Geboren in boerderijtje aan de Laanstraat(in 1996 afgebroken) Vader had slepersbedrijf (3 paarden). Vierde uit groot gezin (14 kinderen). Foto (toen ze 3 jaar was) opgenomen in boek: 100 jaar Soest/Soesterberg in woord en beeld. Spelletjes: vliegeren. Door vader zelf gemaakte vliegers van kranten met houtjes gemaakt van vlierstruikenhout. Verder tollen, knikkeren en tuwtje springen. Vanaf Laanstraat zicht over weilanden in Soesterveen tot aan boerderij van Floot (tegenover Vaarderhoogt).
Naar Mariaschool op klompen. Vriendinnen: Tonnie Hom en Rietje Bemer. Hoofd van de school was meester Pieper. Later meester Nijhuis. Geweldige onderwijzeres van juffrouw Ortt. Was van Duitse afkomst. Woonde samen met zus aan de Van Stralenlaan.

Dorrestein van , A.G. Track 2Vertelling over Bonifaciusschool in de jaren 1938-1945. Opsomming van klasgenoten en onderwijzers. Diepe indruk heeft gemaakt een ongeval van klasgenote Antje Meeder, die overreden werd voor de schol door Duits militair voertuig. In 1944 werd schoolgebouw gevorderd door Duitsers. Daarna hebben de Canadezen er in gezeten.
Als het alarm af ging moesten alle kinderen in de gang zitten met de ruggen tegen de muur.

Dorrestein van, J.H.E. Track 2Beroep van vader was, schilder. Daarvoor was hij 2 jaar bakkersknecht bij bakker Kalveen die zat aan het Kerkpad ( de Kuil) en was opvolger van Schoppenhauer. Zijn opleiding als schilder genoot hij bij de plaatselijke schildersbazen, o.a. Kraats en Schele Piet ofwel Butzelaar de vader van de bekende Soester kapper-prins carnaval. Letters en decoratiewerk leerde hij bij Alders. Die had een atelier aan de Lange Brinkweg. Deze Alders en opa Horvers verzorgden vele toneeluitvoeringen in Soest. Alders voor de regie en het toneeldecor. Opa Horvers de muziek en teksten. Toen vader een eigen bedrijf had nam hij op zijn beurt zijn vroegere leermeester Butzelaar bij hem in dienst.
Het ouderlijk huis was vrij groot. Je kon er met 11 personen goed wonen. Eigenaar mevr. Koster vroeg vijftig gulden per maand. Later toen de gemeente het kocht was het gratis wonen. Toen de kinderen het huis uit waren en ouders naar Honsbergen zijn verhuisd heeft Ton Pauw er nog gewoond.
Eerst op de bewaarschool geweest. Deze stond tegenover de St.Jozefmeisjesschool. Beide scholen werden gerund door de zusters van Onze Lieve Vrouw. Eerste lagere school was de Bonifaciusschool aan de Steenhoffstraat. Toen de oorlog kwam werd de school gevorderd door de Duitsers. Als gevolg daarvan geen vijfde en zesde klas gehad. Nu zitten kleinkinderen op de Bonifaciusschool.. Dat is dan de vijfde generatie omdat opa Horvers daar onderwijzer was. Hoofd van de school was dhr.Luijpen, later Kloppenburg, verder de meesters Taris, van Elmpt, Jansen, Kerkhof en juffrouw van Hattum Klasgenoten waren bekende Soester namen als: Wim van Asch, Grift Huurdeman, Ben Schalkwijk, van Fulpen, Steenkamp, Uijland, de Bruin, v.d. Lugt. Er waren meet kinderen uit Soest-Zuid en het Veen in de klas. Spelen met jongens uit de buurt als Jan v.d. Flier, zoon van de hoofdonderwijzer van de School met de Bijbel. Deze school stond precies achter ouderlijk huis. Als daar de school begon waren zes klassen psalmen aan het zingen. Een leeftijdgenoot van Immerzeel. Daar speelde ik ook mee.

Ekel, P Track 4Herinnering aan hoofd van de school, de heer Veenstra. Zorgde ervoor dat "bestedelingen" in Soest werden geplaatst. Daar was iets aan te verdienen. Herinnering aan oprichting en onthulling Emma-monument. Onderwijzers en onderwijzeressen waren in die tijd o.a. Andries v.d.Weert, mevr.de Ruiter-Kraaikamp, mevr.Dini Brinkgreve (kinderboekenschrijfster), dhr.Hoek, dhr. Van 't Hof)
Bij jubileum van Veenstra met de hele school naar het gebouw Religie en Kunst aan de Rembrandtlaan. Daar eerste toneelrol gespeeld als levend beeld in stuk van Tomkins.


Ekel, P Track 3Bezocht openbare school aan de Kerkstraat naast De Gouden Ploeg. Herinnert zich nog dat achter in de tuin van de school een podium werd opgericht waar Conny Vonk optrad. In en rond De Gouden Ploeg was veel vertier. Waar vertier was daar was ook Peter v.d. Breemer in de buurt. Op het weiland van Peter v.d.Breemer werd altijd gevoetbald met Bertus en Joop Entrop en de jongens van v.d. Kooij. V.d.Kooy had trouwens ook een café (De Wacht) op de hoek van de Stationsweg. Herinnering aan postbode Schaap aan het Schapendriftje. In oude linde van de kerkebuurt vaak gespeeld.

Geitenbeek, H en A Track 2Beiden bezochten de kleuterschool Gabriël. Daar was o.a. zuster Koska. Vervolgens de Carolusschool gezocht (o.a. juffrouw Nuyten, juffr.Smit, meester van Asch, van Balkom en van Doorn).
Herinnering aan verplicht kerkbezoek en aan r.k. onderwijs in die tijd (o.a. Marialiedjes gedurende Mariamaand.
Vervolgens ULO-bezocht (hand de jongensschool aan de Rozenstraat te Zeist) en Anja de meisjes ULOschool aan de Rozenstraat). Gingen er heen via het z.g. Umo-fietspad door de bossen. Na ULO heeft Hans HTS bezocht en Anja de opleiding voor kleuterleidster gevolgd. Ze is nu 31 jaar verbonden aan de St.Jozefschool te Achterveld.

Gerth, H Track 3Gasman van Kuiper, woonde ook op de Laanstraat. Kwam men meestal tegen als naar school werd gelopen. De school was de school met de bijbel aan de Spoorlaan. Personeel o.a. juffrouw Brans, juffrouw Beens, meester Maaskant, Dirkje van Arkel, Everaars, Colijn, Blankestein, v.d.Flier. Herinnering aan groot speelterrein.
Na lagere school naar de HBS in Hilversum. Daar veel verhuisd en van het onderwijs kwam niet veel terecht. Daarna nog anderhalf jaar op de MULO bij Fokkens (ook aan de Spoorlaan
Herinnering aan bonnenkist (gemaakt door dhr.Brus wonende aan de Talmaloaan) die tijdens de oorlog gebruikt werd door vader Gerth voor het opbergen van de distributiebonnen en die nu in het museum staat.Herinnering ook aan voedsel uit vliegtuigen (blikken)

Hilhorst, G Track 2Herinnering aan vordering van werkplaats van vader door Nederlandse militairen. Er waren militaire smeden die paarden besloegen. (foto daarvan hangt in museum)
Beschrijving van omgeving Schoutenkampweg in die tijd (bosje van Holten, hutje van Schreur (langs Plasweg).
Als school bezocht Bonifacisusschool. Onderwijzers (van Hattum, Taris, Kerkhoff, v.d. Elmpt, Luijken). Taris sprong eruit vanwege vertellingen. Tijdens de oorlog een half jaar niet naar school gegaan. Na de oorlog in barak bij gasfabriek gezeten want school was gevorderd door Canadezen. Klasgenoten waren o.a. Ries Boere, Gerard Grift, Reijerse (van loodgietersbedrijf)

Hoed v.d., W Track 3Onderwijzend personeel Mariaschool (meesters Pieper, Schalkwijk, Couwenberg en juffrouws Ortt en Jansen). Meester Pieper en juffrouw Ortt waren erg streng en gebruikten het lineaal wel eens als latje op iemand op de vingers te tikken. Voordat er naar school werd gegaan moest er vaak melk worden uitgevent op de Beetsstraat. 's Avonds thuis had iedereen z’n eigen taak. Er moest o.a. geholpen worden bij het karnen van de melk.
In Soesterveen werd gevist en gezwommen in de zwemkom van de gebr.Swager. 's Winters was het schaatsenrijden op het Pluismeertje of in de kom bij Insinger.
Herinneringen aan de eerste communie.
Na lagere school korte tijd gewerkt bij groenteboer Kaats aan de Van Stralenlaan. Daarna op 12 jarige leeftijd met vader mee in de bouw.

Hofslot van, W Track 2Eerst bewaarschool bezocht achter het gebouw van museum Oud Soest waar toen de nonnen nog zaten. Later de Bonifaciusschool bezocht. Elke morgen om 8 uur eerste naar de kerk. Dat werd in het rapport opgenomen. Aanvankelijk lopend naar school, later met de fiets. Fietsenmaker van Van Boeijen, (die zat op de plaats waar nu benzinestation is van Plekkepoel aan de Birkstraat).
Vrienden: Piet v.d. Hengel (Lange Brinkweg), Piet v.d. Breemer, Wim van Logtenstein en Anton Hilhorst (woonde over de Eem).

Hofslot van, W Track 3“Zo gauw je kon melken hielp je mee (vanaf vijfde of zesde klas lagere school). Boerderij omvatte 16 ha ( 3 ha bouwland en 13 ha weiland)
Onderwijzers: juf Van Hattum (bijnaam: viswijf), Piet Jansen, Teus Kerkhoff (bijnaam blauwe Teus), van Elmpt, Taris, Kloppenburg (hoofd).
Opgetreden als een van de eerste klaar-overs. Opsomming van alle klasgenoten.
Samen met Piet v.d. Hengel en Piet v.d. Breemer naar lagere landbouwschool in Amersfoort.

Hornsveld, M Track 1Geboren als derde kind in gezin van 13 kinderen. In woning aan de Korteweg.
Daar gewoond tot 4e jaar, toen naar de Koninginnelaan 118 (vroeger Veenhuizerstraat) in woning door vader is gebouwd. De hypotheekgever was dhr.Beckeringh. Vader was steigerbouwer en heeft o.a. gewerkt aan de bouw van de watertoren. Als kleine jongen op weg naar de Bijbelschool aan de Spoorstraat (later Pr.Bernhardlaan) herinnert hij zich de bouw van de toren nog.
Zelf is hij na de oorlog gaan wonen op adres Koninginnelaan 110.

Insinger, J.H.O Track 11 (md2 - 3)Landgoed Pijnenburg. Stukje historie. Insingerschool en de kapel worden genoemd. Herinnering aan viering 900 jarig bestaan van Soest in 1929.
"Geloof maakt mensen gelukkig" . Visie op de betekenis van religie. Relativering adeldom, maar ook "goede geestelijke bagage"

Jaarsveld-v.d.Wilt, C Track 1Geboren op 1 april 1924 te Vinkeveen. Moeder overleden bij geboorte zusje. Kinderen werden ondergebracht bij tante. Daarna een poosje in Marthastichting te Alphen aan de Rijn. Vervolgens weer terug naar Vinkeveen en op 8 jarige leeftijd naar Soest waar vader een zaak overnam (groothandel in boter en kaas). Gaan wonen aan Vosseveldlaan 16. Hulp in de huishouding was Dina. Geen leuke jeugd.
In Soest de school aan de Driehoeksstraat bezocht Onderwijzers waren o.a. de Haan, v.d.Heuvel, Boerema en juffrouw Pontier.
De kinderen van Jaarsveld gingen ook op die school.. Klasgenoten waren oa.. de kinderen van dokter Donker en dokter Salman. Speciale vriendin was Maartje Middelkoop

Kok, D Track 1Geboren in boerderij gelegen aan de Korte Brinkweg (afgebrand in de oorlog). Vader was getrouwd met Maria Kok van de Birkstraat (boerderij de Graskamp). Daar had grootvader Cornelis Kok, die in de gemeenteraad heeft gezeten, een boerderij.
Dorus was de elfde uit een gezin met 12 kinderen. Na het bezoeken van de lagere school (Bonifaciusschool) heeft hij een tijdje MULO gedaan. Daarna 1 jaar op de boerderij gewerkt bij vader (melk venten). Vervolgens de ambachtsschool bezocht omdat hij timmerman wilde worden. Eerste baan was onderhoudstimmerman bij de brouwerij Phoenix te Amersfoort.
Vriend was Piet Majoor die pater is geworden in Brazilië.

Koot, J (mevr) Track 2In 1937 verhuisd naar Klaarwaterweg. Daar 2 jaar gewoond. Toen werd vader filiaalhouder in Zundert (1939). In 1940 ( wegens heimwee moeder) teruggekeerd naar Soest. Een half jaar ingewoond bij fam.v.d. Lugt aan de Klaarwaterweg, Daarna gaan wonen aan de Kolonieweg. De meisjesschool in het St.Jozefgebouw bezocht. Aanvankelijk (tijdens de oorlog) niet over De Eng naar school maar via Veldweg en rijksstraatweg. Toen na de oorlog de Eng weer open was samen met Annie Wolfsen aan de Molenweg naar school. Verhaal over bezoek school met jongensfiets. Dar mocht niet van hoofdzuster Imelda. Andere zusters waren o.a. zuster Foca, zuster Andrea en zuster Gertrud.
Klasgenoten: Annie Brouwer van Piet Brouwer (woonde op boerderij waar nu De Sprong zit), Annie van Klooster, Elly Stalenhoef, Rini Willemse, Jopie Munster.
Gespeeld (hoepelen, knikkeren) werd meestal gedaan met kinderen van de Kolonieweg. Vriendin was en is Ria Roest die woonde aan het Oude Grachtje. Dat was dochter van Willem Roest die woonde naast oom Ries van Breukelen.
Redelijk vrije opvoeding in jeugd. O.a. redelijk vrij gelaten in kerkgang.

Kortekaas, N Track 3Van Antoniushoeve naar school (Bonifaciusschool) was 1 uur lopen. Geïnterviewde heeft dat zelf niet meegemaakt (wel broers en zussen) want toen hij vier jaar was is het gezin verhuisd naar de Birkstraat.
Vertellen over oudste broer die na de nodige moeite priester is geworden.
School. Onderwijzers die genoemd worden zijn: Luipe, Kerkhof, van Elmpt, Hilhorst en Horvers.

Lange de, E Track 1Geboren in 1942 op Lange Bergstraat ( nu van Stralenlaan) nr.27. Vader was Jan de Lange. Opa Evert de Lange had samen met zijn broer Geert een schildersbedrijf op de Heuvelweg (overgenomen van Van der Burg). Vader Jan de Lange is van 1946 en 1948 in Indië geweest. Daarna gaan werken als officier van voeding in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Herinneringen aan het spelen op de Lazarusberg en het bezoeken van het SEC-terrein aan de Schrikslaan. Kleuterschool gezocht aan de Rembrandtlaan. Daarna school met de bijbel aan de Spoorstraat. Hoofdonderwijzer was dezelfde als waar vader les van had gehad (meester van der Flier. Verder was er o.a. juffrouw van Arkel. Indruk maakte het optreden van Sinterklaas ( de vader van Werner Paans). Verhuisd naar Schaepmanstraat naar woning met douche. Toen Groen van Prinsterenschool gezocht. Spelletjes, o.a. Katarieke?

Littooij,B Track 1Geboren 22-3-1918 aan de Bosstraat (toen nr.20). Woning is een half jaar geleden afgebroken om plaats te maken voor 3 nieuwe woningen. Bosstraat was toen Macadamweg. In 1910 zijn ouders in Soest komen wonen. Vader werd een soort rentmeester op het landgoed Chreetarchia dat toen lag tussen Bosstraat, Nieuweg, Klein Engendaalweg en wat nu de Blieklaan heet. Gesticht door Van Mierop. Het was een paradijs van vrijheid. Vóór Chreestarchia was er een kwekerij. Vader had ook nog een kleine verzendboekhandel en drukkerij. Daar het drukkersvak geleerd. Na Engendaalschool en MULO naar de grfrische school aan de Jutphaaseweg te Utrecht. Na eerst bij enkele bazen te hebben gewerkt in 1964 vestiging in Soesterberg als zelfstandige drukker.

Littooij,B Track 3Soesterbergse nieuws- en advertentieblad. Van As, hoofd Carlousschool was redacteur. Soesterberg is een gemeenschap. Oorlog. Ondergedoken bij ouders. Waar nu manege staat en De Blauwe Vogel aan de Bosstraat was aanvankelijk hei en is later bos geplant. Soesterberg oriënteert zich op Zeist. Geen kwaad woord over vliegbasis. Belangrijk als broodwinning. In jaren zeventig drukkerij verkocht aan gebr. V.d. Stelt.

Renes, J Track 1Geboren aan de Koninginnelaan (naast Beerekamp de bakker). Vader was Teus Renes (geb. te Nijkerk) en moeder was Jannetje v.d. Veen geboren te Spakenburg. Ouders werkten bij Blokker, de slager van Baarn en hebben daar elkaar leren kennen. Vervolgens is vader gaan werken bij slagerij Floor op de Julianalaan. Daarna zaak van v.d. Mille - hoekAkkerweg/ Koninginnelaan overgenomen. Er waren in die tijd 4 slagers aan de Koninnelaan. Buurman was Geert Duinkerken, melkboer.Aan de andere kant woonde v.d. Berg, rozenkweker-boomkweker.
Bezocht de School met de Bijbel aan de Spoorlaan. Kameraden-klasgenoten waren: Pietje Rouwendaal, Deek Birkhoef, Evert Duidenkerken, Jantje v.d. Broek\Onderwijzsers: mevr. Van hees, mej. Van Arkel, Everaarts, Klein, v.d.Flier. Tijdelijk meester Maaskant.

Rietveld, A Track 2Carolusschool. Onderwijzend personeel (juffrouw Nuyten, dhr.Vastbinder, dhr. Luif, dhr.Wegmans)
Spelen: zandkuil aan de Generaal Winkelmanstraat. Ook in het bos (waar nu Buys Ballotlaan is), waar een wielerbaan is gemaakt. Ook op ‘het heitje van Houbar’(Buys Ballotlaan loopt er nu dwars door heen). Ook spelen in De Leemkuil (bij een glooiing van Soester Hoogt dicht bij reservoir waterleiding).
Zwembad. Omdat f. 0,10 voor entree ontbrak werd er bloot gezwommen in het water dan men bij verversing van het water zo over de hei liet lopen.
Op school gemengde klassen maar gescheiden speelplaats. Klasgenoten:Jetje Wegmans, Dini en Doortje van Leeuwen, Annie Meuleman, Bart van Dijk , Kees Meijer, Anton Rijnsma.


Roest, A Track 1Het boerderijtje aan de Oude Gracht nr.10 heeft gestaan op de plek waar nu(2003) de zogenaamde KLM-flats langs de Koningsweg staan. Het Oude Gracht liep langs het eind van de Smitsweg en Klaarwaterweg in de richting van de Veenhuizerweg. Een aftakking kwam uit bij de plek waar de kinderboerderij is en het einde van de Clemensweg.
Opa Roest heeft voor z’n trouwen gewoond op de Soesterbergsestraat op de plek waar nu in Soest Zuid de ABN-bank staat.
Het was een kleine boerderij(keuterboertje) met 6 a 7 koeien, wat varkens en kippen en enig bouwland.
Elke morgen en avond, maar ook tussen de middag moest een half uur worden gelopen naar de Mariaschool.
Verhaal over eten: roggebrood, papstip (een soort zelfgemaakte saus) en briezak (karnemelk met boekweit)

Smits-Smit,C.M. Track 2Eerste school was de Spoorstraatschool (wat nu Da Costaschool is). Herinnering aan o.a. de viering van 125-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Verdunlimonade uit grote melkbus en prachtige foto waren er vanwege het feest. Naar school ging men eerst op klompen. Later met knoopschoentjes. Ze hoort nog iemand zeggen "Corry Smit heeft apeschoenen aan". Toen ze 8 jaar was verhuisden ouders naar Veenzoom. Ze woonden tegenover de boerderij van Van den Heuvel. Veel gespeeld met de dochter daarvan (An) De boezemvriendin kwam van de Nieuweweg (Muts). Heel gezellige jeugd gehad. Er moest geholpen worden bij het bewerken van het land. Boodschappen werden gedaan op zaterdagavond. Bij v.d. Flier (bakker) en Laseur (slager). Overigens kwamen er ook op de Veenzoom veel marskramers langs.
Boeken werden gehaald uit de bibliotheek op school of de bibliotheek aan de Kerkstraat.

Soeren Track 1Een jaar na geboorte in Stoutenburg komen wonen in Soest. Daar eerst een jaar gewoond aan de Blieklaan. Vervolgens 2 jaar aan de Veenzoom. Daarna anderhalf jaar in 't Hart. Vervolgens naar de Steenhoffstraat (naast smid Wansink die op de hoek van de Molenstraat woonde). Daarna verhuisd naar Lange Brinkweg (naast de Smickel). Vader was aanvankelijk boerendaggelder die in Haarlemmermeer werkte. Thuis had die 1 koe en een paar geiten.
Op de School met de Bijbel gezeten aan de Spoorstraat. Klasgenoten o.a. Berend van Dijk en Piet de Roos.


Valkenet, C Track 1Geboren op adres Kerkstraat 14 (later is dat Kerkstraat 28 geworden). Vader was Hendricus Cornelis Valkenet. Moeder was een dochter van de bekende Peter v.d. Breemer.
Opa Valkenet is begonnen op de pel waar nu Plekkepoel zit aan de Birkstraat (eerder zal daar de fietsenmakerij van Van Boeijen)
Vader was smid.
Na 2 jaar op de Bonifaciusschool te hebben gezeten (o.a. in de klas bij meester Horvers) moest hij samen met z’ n broers naar de kostschool te St. Michelsgestel. Tot aan zijn 18e jaar heeft hij op kostschool gezeten. Daar moest hij o.a. franse taal leren spreken. O.a. in de kostschoolperiode 3 jaar op de ambachtsschool gezeten.
Tijdens de vakanties in Soest was hij vaak bij tante Bertha die getrouwd was met Jan Mulders, de molenaar van De Vlijt.

Verlaan-de Bruin Track 2De meisjesschool bezocht . Zuster Gerturd, zuster Foca, zuster Frederica en Zuster Agnesa waren onderwijzeressen. Daarnaast was er een juffrouw Wilderbeek. Klasgenoten waren o.a. Annie Sukkel, Marie Hilhorst, Jos Strave, Nel van Hees, Riek Logtenstein.
Na lagere school naar de naaischool 2 jaar. Vervolgens een dienstje bij fam. De Vries aan de Parklaan. In de vrije tijd bij de katholieke actie handwerken.
Op de boerderij ook geholpen met koeien melken toen de oudste broer ging werken bij de voedselvoorziening.

Vloten-Schuur; van Elzinga-Adema Track 1Geboren in Haarlemmermeer. Kort na de geboorte met vader , broer en zus naar Soest gegaan. Moeder is bij geboorte in de war geraakt en opgenomen in inrichting in Rosmalen.
In Soest gaan wonen op adres Waldeck Pyrmontlaan 9 . De tuin van de woning grensde aan de tuin van de chr.gereformeerde kerk en werd ‘bebouwd’ door vader met groente. In de omgeving woonde meneer Klein (koster v.d. kerk), fam.Wijsmuller en fam.v.d.Molen. Aan de overkant woonde Buxter (melkslijter), fam.Robgans(zeeman) meneer Fransen (kunstschilder), fam.Ooms
Huishouding werd verzorgd door ‘moeder’Bertha, een Duitse vluchtelinge. Schuur is afkomstig uit Hongarije en via Berlijn naar Amsterdam getrokken.
Openbare school aan de Beetslaan bezocht. Onderwijzers van Wely, juffrouw v.d.Broek, dhr.Hofstee.
Klasgenoten o.a. Gerrie Duinkerken(Koninginnelaan) en Beppie Schouten.
Veel gespeeld op terrein aan de Schrikslaan

Vonk,P Track 2Op school aan de Pr.Bernhardlaan bij meester Van der Flier. Gereformeerd van huis uit. Het was vaak ravotten met de jongens van de katholieke school. Overigens was de klantenkring – religieus gezien – gemengd.
Op leeftijd van 13 jaar naar de banketbakkersschool in Amsterdam. ’ s Avonds naar de handelsavondschool in Baarn.
Bij het uitbreken van de oorlog geëvacueerd naar Andijk. Lopen naar station van Baarn samen met anderen uit de buurt (kruidenier van Haarlem, kruidenier Mets). Moeder had een doos King-pepermunt meegenomen voor onderweg.
Bij terugkomst waren de Nederlandse militairen die gelegerd waren in Braamhage ook verdwenen. Ook een luitenant (Van Zwanenburg) – een jood – die ingekwartierd was in de bakkerszaak was verdwenen. Na 5 jaar bleek dat hij gedurende de hele oorlog ondergedoken was met z’ n gezin bij Mientje Dorrestein (ijzerwinkel) aan de overkant van de straat.
Herinneringen aan de villa en tuin van Iburg (o.a. schaatsenrijden op vijver)

Weerdesteijn, C Track 1Geboren op Verlengde Postweg (nu v.d.Griendtlaan). Huis staat er niet meer (is nu garage-werkplaats)
Later gaan wonen op de plek waar nu de BP-pomp staat. Dat was aan de Sportlaan. Woning is door de Duitsers afgebroken. Had nog een zus maar die is in 1940 overleden.
Carolusschool bezocht. Andere leerlingen waren o.a. Ad Preusser, de Tammertjes, Kees Berg

Willemse, W Track 2Herinnering aan Mariaschool (onderwijzers: Couwenberg, van Alphen, Jansen, Ruptert, Schalkwijk). Bij pastoor op jongenskoor. Vader was penningmeester van land- en tuinarbeidersbond.
In de vijfde klas gegaan naar Bonifaciusschool want toen weer teruggegaan naar grootouders aan de Lange Brinkweg (onderwijzers:Kloppenburg, Taris, van Elmpt, Luif).
Met meester van Elmpt de polder in. In De Eem hout verzamelen (dat aanspoelde aan de oevers) ten behoeve van het stoken van het fornuis.
Herinnering aan bedrijvigheid bij Zwarte Willem (opslagplaats van zand en grind bij de Melm).

Wolfsen, D Track 1Geboren in daggelderswoning bij boerderij van van Doorn(inmiddels afgebroken) die stond aan de Henriëtte Blaekweg. Van Doorn was een broer van moeder.
Oudste in gezin met nog 3 broers en 2 zussen Vader en grootvader zaten in veehandel. Overgrootvader was barbier aan de Eemstraat.
In jeugd na Henriëtte Blaekweg gewoond aan Kolonieweg, Schoutenkampweg en vanaf 1929 op Van Lenneplaan 25. Eind 1940 verhuisd naar de Parklaan.
In 1943 getrouwd en gaan wonen op de hoek Kl.Engendaalweg/Nieuweweg (Nieuweweg 96).
Tijdens jeugd gespeeld met kinderen van de Vries(bakker), Kuijt en Verman aan de Schoutenkampweg.
Herinnering aan woonwagenkampjes in Soestduinen(voordat het natuurbad op die plek kwam), Birkstraat (tegenover W.van Hofslot) en achter Het Witte Huis.
Naar school naar de Bonifacisusschool

Wolfsen, D Track 2Onderwijzers op school: Horvers, Hilhorst, Kerkhof, Luipen. Klasgenoten waren o.a. Nico Kortekaas en Jan Jagtman.
Al vrij vroeg met vader op pad die handel dreef in de hele omtrek. Last van de crisistijd.
Mevr.Wolfsen (meisjesnaam v.d.Heuvel) woonde op boerderij die nu kinderboerderij is.
Dirk Wolfsen heeft na lagere school een half jaar op ULO gezeten. Toen een paar jaar gewerkt bij Kat Emaille. Verteld over emailleerproces en over beloning.

Zoetelief, G Track 2Bonifacisussschool bezocht. Vier jaar op kostschool in St. Michelsgestel. Kwam uit groot gezin ( 6 jongens 4 meisjes). Herinnering aan vroeger kerkelijk leven.
Herinnering aan grote schuilkelder die bij huis was gebouwd. Daar is 1 of 2x gebruik van gemaakt. Tijdens de oorlog op slachthuis gewerkt.