Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Postweg'

Geitenbeek, H en A Track 1Vader (Wilhelmus Johannes), geboren op de Postweg woonde in een huis dat is afgebroken t.b.v. de in de jaren zeventig aangelegde rondweg en stond tegenover de oude garage van Timmer. Vader was werkzaam als smid bij de Geb. Pas (op de plaats waar nu (2000) taxi Rooks zit). Hij heeft o.a. een ere-laureaat gekregen als arbeider/vakman tijdens een wedstrijd voor vaklieden in Brussel.
Grootvader Geitenbeek kwam uit Utrecht. Hij sloeg overal in het land waterputten. De geïnterviewden hebben nog een aantekeningenboekje van hem.

Rietveld, A Track 1Geboren op 27 mei 1926.Adres;Verlengde Postweg 9 (afgebroken). Daarna verhuisd (na 2 jaar) naar Generaal Winkelmanstraat (vroeger Verlengde Postweg) nr.26. Moeder: Elisabeth Broek. Werkte in pension Den en Rust (nu marechausseekazerne). Daar vader ontmoet die oppasser was bij een officier. Ouderlijk gezin telde 11 kinderen. Zeer eenvoudige arbeiderswoning. Bij het slapen op zolder stonden bedden naast elkaar. Dokter Rip sprak:”Het lijkt hier wel een kazerne”. Een broer (Cornelis) was horlogemaker.