Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Pijnenburg'

Insinger, J.H.O Track 11 (md2 - 3)Landgoed Pijnenburg. Stukje historie. Insingerschool en de kapel worden genoemd. Herinnering aan viering 900 jarig bestaan van Soest in 1929.
"Geloof maakt mensen gelukkig" . Visie op de betekenis van religie. Relativering adeldom, maar ook "goede geestelijke bagage"

Insinger, J.H.O Track 13 (md2 - 5)Beschrijving van landgoed. Gebied tussen paleis en Pijnenburg heet Brandenburg maar daar in het Sterrenbos. Familiearchief?

Insinger, J.H.O Track 15 (md2 - 7)Liefde voor landgoed en de bomen. Tegenwoordig stelt landgoed (333 ha) niet veel meer voor. Was vroeger ongeveer 1000 ha.
Geschiedenis familie:
Overgrootvader- weth. Van A’ dam, lid eerste kamer, ijveraard voor Noordzeekanaal.
Grootvader leed aan t.b.c. diverse broers van grootvader gestorven. (waren teringlijders). Kwam door koe op Charlottehoeve die besmet was.
Grootvader was bankier.
Vader- argonoom- uitsluitend beheerder landgoed. Door spoorwegongeluk in 1918 bij Weesp was hij gehandicapt geraakt.
Na de oorlog heeft Insinger interesse getoond voor burgemeestersambt van Baarn. Daarover gesprek gevoerd met CdK van Lynden die hem zeer geschikt achtte voor dit ambt maar ook duidelijk maakt dat dit vanwege belangen nooit in Baarn zou kunnen.

Muis,M Track 2Er werden vissen gestrikt uit het Oude Grachtje met een koperdraadje. In 1940 stond een groot deel van het Soesterveen onder water. Er kon toen volop worden geschaatst.
Gespeeld werd ook in Pijnenburgerbos. Kaart voor f. 0,25 per seizoen kon bij dhr.Ooievaar (rentmeester) worden gekocht.
Herinnering aan parachutist (Duitser) die terecht kwam op mesthoop op land van Schothorst. Boer Altenburg was een NSB’er.
Herinnering aan Canadese soldaten.
In Oude Grachtje werd gezwommen.