Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Pastoors'

Breemer v .d., P.J. Track 1Geboren op boerderij De Krommert gelegen in de kromming van de Peter v.d. Breemerweg (vroeger Zwarteweg geheten). Daar had zijn vader Hannes v.d.Breemer die getrouwd was met Mie Kok een boerderij. Respondent is kleinzoon van de bekende Soester boer Peter v.d. Breemer waarnaar de weg is vernoemd en die boerde op boerderij Groteloo in de Kerkbuurt.
Vanaf de boerderij werd naar de Bonifaciusschool gelopen. Onderwijzers die betrokkene zich herinnert: juffr.Braams, hr.Horvers, her Kerkhoff, hr.Hilhorst, hr. Van Elmpt en hr.Luipen. Voor de lagere school de bewaarschool bezocht bij de zusters in het St.Jozefgebouw. Na de lagere school even de MULO bezocht. Toen naar seminarie in Apeldoorn.Wilde pastoor worden. Na 4 jaar gestopt met studie (tijdens oorlog). Toen naar rijkslandbouwschool in Utrecht gegaan.

Dorrestein van, J.H.E. Track 3Herinneringen aan school niet zo veel. Wel het afscheid van het hoofd de heer Luijpen. Het afscheidslied dat toen gezongen werd wordt door de geinterviewde gezongen. Als oudste van het gezin moest je veel helpen thuis en delen in de zorg. Het blijft geinterviewde altijd bij dat hij in de oorlog mocht gaan eten bij gastgezinnen zoals de fam. Logtenstein, Kuijper en Voskuilen. Ook kapelaan Tempel verzorgde voor grote groepen kinderen eten. Daar stond tegenover dat hij gemakkelijk aan misdienaars en zangertjes kwam. Ook misdienaar geweest. Er werd veel buiten gespeeld, hoofdzakelijk voetbal. Zondags was vaste prik:wandelen met vader. Een uitje was dat we naar Baarn wandelden en met Bello( de trein) terug gingen.
Thuis was het altijd gezellig. Daar zorgde moeder voor. s Avonds werd er veel en gezamenlijk gestudeerd of naar de radio geluisterd. Moeder bepaalde wat er aangezet werd. Meestal hoorspelen, opera, mastklimmen of Henri de Greve. Later veel kaarten.
Tot aan trouwen op de Spoorstraat gewoond.
Het kerkelijk-religieuze leven had in gezin veel aandacht. Vooral moeder was daar op gebrand.Als misdienaar had ik op jonge leeftijd al in de gaten wat er mis was met de mis. Pastoor Vos was s morgens nukkig. Smeed met tabernakeldeuren, kon niet preken en was waarschijnlijk blij dat hij het zielenboek kon voorlezen. Kapelaan Wilmink was een heer, vriendelijk, muzikaal en aalmoezenier. Kapelaar Tempel was ook muzikaal. Zij waren de opvolger van opa Horvers als dirigent-organist. Wilmink bemoeide zich met het mannenkoor. Tempel met het kinderkoor. Verder waren er nog kapelaan Bos en kapelaan Kuijpers en de pastoors Visser, Beckers, Buisman en van Beek.