Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Oude grachtje'

Hoed v.d., W Track 1Geboren aan de Rinweg (vroeger zijweg v.d.Beukenlaan ter hoogte waar thans
Kruispunt Dalweg/Beukenlaan is. In de omgeving (iets verder naar achter in het weiland lag ook het Oude Grachtje)
In deze track geeft de dhr.v.d.Hoed een beschrijving/opsomming van de bewoning/de bewoners van de Ringweg en Beukenlaan in de omgeving van het ouderlijk huis.

Hoed v.d., W Track 2Voortzetting van de beschrijving van de bewoning a/d Beukenlaan in de omgeving van het ouderlijk huis.
Vader had een metselbedrijf en daarnaast enkele koeien. Wim was de vijfde in een gezin met 9 kinderen. Moeder was er ééntje van Grift. Een tante (zus van moeder) was getrouwd met kruidenier Hilhorst van de Nieuweg.
Mariaschool bezocht.

Muis,M Track 1Geboren op het adres Dorresteinweg 85 (waar nu garage Smeeing staat-jaar 2000). Het was het laatste huis met waterleiding. Het eindpunt lag bij het Oude Grachtje. Verderop werd het water gebracht doorTolboom met een tank.
Vader was o.a. kolenboer bij Van Wijngaarden. Die zaak zat aan het Kerkpad tegen het spoor achter de bloemenzaak. Vader is geboren in huis tegenover Bart Strumpel. Daar woonde opoe Muis.
Op verschillende plaatsen op school gezeten in de oorlog (was openbare school aan de Beetslaan). O.a. in de Gouden Ploeg, in zaal bij Emmakerk en in het paleis Soestdijk.
Er kon volop gespeeld worden in het Soesterveen o..a. in sloten Waar nu(2000) Westra zit was vroeger een kwekerij. De buurman was de Zoete (naast van Hengtum ,2000).

Muis,M Track 2Er werden vissen gestrikt uit het Oude Grachtje met een koperdraadje. In 1940 stond een groot deel van het Soesterveen onder water. Er kon toen volop worden geschaatst.
Gespeeld werd ook in Pijnenburgerbos. Kaart voor f. 0,25 per seizoen kon bij dhr.Ooievaar (rentmeester) worden gekocht.
Herinnering aan parachutist (Duitser) die terecht kwam op mesthoop op land van Schothorst. Boer Altenburg was een NSB’er.
Herinnering aan Canadese soldaten.
In Oude Grachtje werd gezwommen.

Roest, A Track 1Het boerderijtje aan de Oude Gracht nr.10 heeft gestaan op de plek waar nu(2003) de zogenaamde KLM-flats langs de Koningsweg staan. Het Oude Gracht liep langs het eind van de Smitsweg en Klaarwaterweg in de richting van de Veenhuizerweg. Een aftakking kwam uit bij de plek waar de kinderboerderij is en het einde van de Clemensweg.
Opa Roest heeft voor z’n trouwen gewoond op de Soesterbergsestraat op de plek waar nu in Soest Zuid de ABN-bank staat.
Het was een kleine boerderij(keuterboertje) met 6 a 7 koeien, wat varkens en kippen en enig bouwland.
Elke morgen en avond, maar ook tussen de middag moest een half uur worden gelopen naar de Mariaschool.
Verhaal over eten: roggebrood, papstip (een soort zelfgemaakte saus) en briezak (karnemelk met boekweit)

Vos-vlug en Wigtman-Jansen Track 2Mevr.Wigtman-Jansen
Geboren in Woudenberg maar op 18 jarige leeftijd gaan werken bij boer van Roomen aan de Melmweg. Daar moest behalve in de huishouding ook geholpen worden bij het melken van de koeien. Daartoe werd de Eem overgevaren.
In 1938 getrouwd. Gaan wonen in huisje bij schoonouders aan het Oude Grachtje. Daar gewoond tot in de jaren zestig toen de woning moest worden afgebroken in verband met de bouw van flats aan de Dalweg. Daarna verhuisd naar Parklaan 1
Aan het Oude Grachtje woonden keuterboertjes . Voor gebruik van de landbouwmachines was met elkaar een cooperatie gevormd.
Herinnering aan 10 mei 1940 toen dichtbij tijdens het melken een bom insloeg. Man was toen nog onder de wapenen.