Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Oorlog'

Akker v.d., W Track 3Nadat het werken bij oom Dirk was gestopt gewerkt in het hout. Vooral stammen rooien. Daartoe werd o.a. een bosperceel hout gekocht van Insinger. Na de oorlog als afvalstoffensorteerder gaan werken bij Van Es.
Vertelling over insluiting in het bos van Pijnenburg van de gecapituleerde Duitsers. Gezien hoe de Canadezen met een tank alle gestolen fietsen hebben platgewalst.

Beer de, H Track 2De aanleiding om uit Driehuis Westerveld te vertrekken naar Soest was de bouw van de Atlantikwal.
In de jeugdperiode actief geweest in jeugdbeweging. Men kwam bijeen in ruimte onder het altaar in de (afgebroken) Mariakerk. Andere jongens die hij zich herinnert o.a. Harry Boereboom, Frits de Groot, de jongens van Smit, de jongens van Batenburg.
De deelname aan het verzet beperkte zich tot het rondbrengen van kranten (De Hollander). Na de explosie en brand bij de Societeit op het Nieuwerhoekplein werd vader gedwongen glas te vegen op het plein. Zelf een keer gearresteerd bij De Bilt. Ze dachten dat het om een jood ging. Gezegd dat ze Batenburg(de gemeentesecretaris die ook aan de Wilhelminalaan woonde) maar moesten bellen.
Na de landbouwhogeschool de kweekschool gevolgd bij de paters in Hilversum.

Brakel v.d. J Track 3In de oorlog naar Soest gegaan Een keer opgepakt bij een razzia. Gewerkt bij spoorbouwbedrijf.

Breemer v.d., J Track 5Gedurende mobilisatie 2 jaar in Zeeland verbleven (o.a. Domburg, Goes en Hansweert). Bij uitbreken van oorlog is men na enkele dagen ontwapent in Borssele. Vervolgens moest men naar Goes lopen. Daar 2 dagen op een voetbalterrein gelegerd/verzameld. Vervolgens lopen nar Den Bosch. Men moest naar de veehallen, maar is daar niet naar toegegaan. Volgens dag is men gelopen naar Culemborg en vandaar met de trein naar Utrecht gegaan. Van Utrecht naar Soesterberg gelopen. Benaderd door Preusser om in het verzet te gaan. In 1944 o.a. opgepakt bij een razzia. Na verblijf van een halve dag op het kamp De Vlasakkers is hij gevlucht.

Breemer v.d., J Track 6Hielp zieke kinderen o.a. door met driewieler-brancard naar Amersfoort te fietsen. Had op de fiets een bordje met “ besmet” zodat hij niet werd aangehouden.
Verder actief bij het bestelen van de Duitsers. Die hadden in het z.g. “Krankenrivier” (een opgang voor gewonden in het huis dat nu De Open Ankh heet) o.a. een opvang voor gewonden van het front. Daar bevonden zich geneesmiddelen en verbandmiddelen. Deze gestolen medicijnen en verbandmiddelen bracht hij bij dokter Splinter die ook in het verzet zat. Ook werd diefstal gepleegd uit de kelders aldaar waar briketten waren opgeslagen. Die werden bij oude mensen gebracht in de hongerwinter. Daartoe werden ook ’ s nachts uit Hamersveld de nodige levensmiddelen opgehaald.

Breemer v .d., P.J. Track 2Herinnert zich niet veel van oorlogsdreiging in jaren dertig. Tijdens het laatste jaar van de oorlog ondergedoken in schuur op eigen boerderij. Er waren daar ook evacué's uit Arnhem.
Na de oorlog een poosje gewerkt bij rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Daarna bij Landbouw Economisch Instituut.
Veel omgang met naven en nichten in familie. Gezongen in kerkkoor. Dansen geleerd bij De Gouden Ploeg.

Brummelen-van Oest, van Track 5Herinnering aan oorlog. In tuin was een soort schuilkelder. Toen het door de bombardementen op Soesterberg te gevaarlijk werd gedurende 3 jaar naar Soestdijk gegaan (huis op de hoek van Belvedereweg-Beckeringhstraat)
Na de oorlog het pand Van Lyndenlaan gekocht. In de zaak is toen een jongere broer van haar man gaan wonen. Man werd antiquair. Wel werd op het adres Van Lyndenlaan 1 melk verkocht.
Herinnering aan bevrijding. Schilder Spijker van de Rembrandtlaan had op kinderwagen vlaggetjes geschilderd.
Kinderen hebben Driehoeksschool bezocht.

Butzelaar Track 3De schuilplaats in de tuin was een ingegraven carrosserie van een auto. Ook luisteren naar radio Oranje door de ouders. Geslapen in bunkers op de Eng
Herinnering aan bevrijding. Er zaten Canadezen in oude technische school. Daar kreeg hij chocola van. Op de hoek van de Dalweg en Soesterengweg (bij de peperbus) was een groot vreugdevuur. Rept over een nette en vieze Molenstraat. Herinnering aan monument dat neergezet is op de Molenstraat bij het snoepwinkeltje op de hoek van de Molenstraat en Soesterengweg.

Daatselaar-Couwenberg van,C Track 4In 1945 getrouwd. De oorlog niet echt aan de lijve ervaren. Wel op voedseltocht geweest naar Achterhoek. Ook nog herinnering aan verduistering van ramen op verjaardag van zus.
Nieuwerhoek was vroeger mooi plantsoen met fontein. In Eemland gedanst. Herinnering aan waterfietsen in Braamhage.

Dijssel-van Asch v.d., R Track 3Oorlogstijd. Leven ging zoveel mogelijk door. Er werd o.a. gewerkt voor vliegveld.
Beschrijving van omgeving van ouderlijk huis. Op de plek waar nu(2003) het parkeerterrein van de sporthal ligt stond een klein huisje waarin aanvankelijk de grootouders woonden en later de heer Hagen (chauffeur bij firma Van Asch). Ook was er een grote villa van de fam.Alders. Tegenover stond een boerderijtje van Strumpel(enigszins van de weg af). Daarnaast werd o.a. leem gegraven dat vervoerd werd naar elders voor de aanleg van wegen. Op de plek waar nu(2003) de garage van Ford staat zat vroeger de garage van Timmer.
Langs de Beukenlaan in de richting van Soest Zuid kwam naast de boerderij eerst het pand van zaadhandel Veldman(later v.d. Breemer). Daarnaast woonde fam. Van Asselt, Er was ook een snoep- en groentewinkel van Kees Wortel en op de hoek van de Molenstraat zat meelhandel de Bruin.
Schuin tegenover de boerderij van Van Asch in de richting van Laanstraat zaten ook diverse winkels. Genoemd werden oa. de kruidenierswinkel van fam.Baas(later Verwoerd), Sukkel(de kolenboer), Lente (zaadhandel), Bokman (paardeslager), Leek (bakker, waar nu(2003) Van Kooten zit)

Doorn-Kaats van, A Track 3Helpen op boerderij bij vader. Koeien melken. Knollen plukken.
Oorlogstijd. Herinnering aan angst en vorderen van paarden.
Bij bevrijding met voet op de stoel want die was stuk gelopen tijdens tocht gedurende hongerwinter(samen met zus) naar Coevorden.
Man (Toon van Doorn) kwam altijd melk ophalen bij de boerderij. Verliefd geworden tijdens bezoek aan kermis te Laren. Gedanst bij De Gouden Ploeg en Eemland.
Tijdens oorlog samen met vriendin bezoek gebracht aan waarzegster wonende aan de Noorderweg die voorspelde dat ze met Toon van Doorn zou trouwen.

Dorrestein van , A.G. Track 6Huidige activiteiten. Sociaal werk. Zang: Apollo. Muziek maken. Wandelen.
Herinnering aan bevrijding. Verhaal over Duitse soldaten in barak aan de Eemstraat. Was een zeer goede Duitser die bij ouderlijk huis naar Engelse zender kwam luisteren. Dochter (Kristel Hurkmans) is vriendin geworden van zus van de geinterviewde.

Dorrestein van , A.G. Track 5Overzicht werkkringen. Getrouwd in 1960 met Ans Hilhorst (van kaasboerderij aan de Birk). Na verlijf van 10 jaar in Purmerend in 1970 terug naar Soest. Lid van Geasbeker gilde.

Dorrestein van, J.H.E. Track 3Herinneringen aan school niet zo veel. Wel het afscheid van het hoofd de heer Luijpen. Het afscheidslied dat toen gezongen werd wordt door de geinterviewde gezongen. Als oudste van het gezin moest je veel helpen thuis en delen in de zorg. Het blijft geinterviewde altijd bij dat hij in de oorlog mocht gaan eten bij gastgezinnen zoals de fam. Logtenstein, Kuijper en Voskuilen. Ook kapelaan Tempel verzorgde voor grote groepen kinderen eten. Daar stond tegenover dat hij gemakkelijk aan misdienaars en zangertjes kwam. Ook misdienaar geweest. Er werd veel buiten gespeeld, hoofdzakelijk voetbal. Zondags was vaste prik:wandelen met vader. Een uitje was dat we naar Baarn wandelden en met Bello( de trein) terug gingen.
Thuis was het altijd gezellig. Daar zorgde moeder voor. ’s Avonds werd er veel en gezamenlijk gestudeerd of naar de radio geluisterd. Moeder bepaalde wat er aangezet werd. Meestal hoorspelen, opera, mastklimmen of Henri de Greve. Later veel kaarten.
Tot aan trouwen op de Spoorstraat gewoond.
Het kerkelijk-religieuze leven had in gezin veel aandacht. Vooral moeder was daar op gebrand.Als misdienaar had ik op jonge leeftijd al in de gaten wat er mis was met de mis. Pastoor Vos was ’ s morgens nukkig. Smeed met tabernakeldeuren, kon niet preken en was waarschijnlijk blij dat hij het zielenboek kon voorlezen. Kapelaan Wilmink was een heer, vriendelijk, muzikaal en aalmoezenier. Kapelaar Tempel was ook muzikaal. Zij waren de opvolger van opa Horvers als dirigent-organist. Wilmink bemoeide zich met het mannenkoor. Tempel met het kinderkoor. Verder waren er nog kapelaan Bos en kapelaan Kuijpers en de pastoors Visser, Beckers, Buisman en van Beek.

Hilhorst, G Track 2Herinnering aan vordering van werkplaats van vader door Nederlandse militairen. Er waren militaire smeden die paarden besloegen. (foto daarvan hangt in museum)
Beschrijving van omgeving Schoutenkampweg in die tijd (bosje van Holten, hutje van Schreur (langs Plasweg).
Als school bezocht Bonifacisusschool. Onderwijzers (van Hattum, Taris, Kerkhoff, v.d. Elmpt, Luijken). Taris sprong eruit vanwege vertellingen. Tijdens de oorlog een half jaar niet naar school gegaan. Na de oorlog in barak bij gasfabriek gezeten want school was gevorderd door Canadezen. Klasgenoten waren o.a. Ries Boere, Gerard Grift, Reijerse (van loodgietersbedrijf)

Hilhorst, G Track 3Na schooltijd moesten er thuis klusje worden gedaan. Gevoetbald werd er op de plek waar nu het winkelcentrum Hartje Zuid is. Als jongen meer betrokken bij Petrus en Pauluskerk vanwege de school. Later – toen los van de school – meer betrokken bij Heilige Familiekerk. Daar eerste communie gedaan en als misdienaar opgetreden. Vader was armmeester bij Heilige Familiekerk. Herinnering aan de bouw van de Heilige Familiekerk en aan pastoor Lommerse.
De eerste jaren van de oorlog gingen feitelijk een beetje aan Gijs Hilhorst voorbij. Hij herinnert zich een opslagbarak van de Duitsers op de plek waar nu de Jacobstraat is. Daar waren aardappelen opgeslagen. Als er zo’n wagen met aardappelen kwam dan probeerden we verkeerde luik te openen. Er was een oude militair van Oostenrijkse origine en dat was een bezadigd man. Tegenover Zonnegloren was de Duitse keuken. Daar werd ook wel naar toegegaan om wat te eten. Vader Hilhorst is een keer opgepakt en afgevoed naar Hoevelaken.

Hilhorst, G Track 4Herinnering aan bevrijding . O.a. het verschrikkelijk gezicht van de kaalgeschoren "moffenmeiden". Als kind was het een geweldige tijd. Op de hoek van de Ericaweg zat de keuken van de Canadezen. Er waren ook allerlei opslagplaatsen van Duitsers in de buurt. "Als jongens namen we lichtkogels mee en speelden we met munitie"
Verhaal over spelen op vliegveld direct na de oorlog. Eveneens verhaal over gebruik van achtergebleven Duitse veldtelefoons die werden aangesloten op Radiocentrale Via telefoons werd radio gemaakt.
Ambachtschool in Amersfoort bezocht.

Hoef v.d., G Track 4Herinnering aan spelen en vergezichten op De Eng. Heeft De Windhond zien draaien. Volbouwen van de Molenweg. Op De Eng werden hoofdzakelijk rogge, haver en aardappelen verbouwd. Prachtige papaver en korenbloemen. Ook prachtig bij sneeuw. Herinnering aan kerstfeest in Oude Kerk.
’ t Hart was een echte gemeenschap. Als iemand dood ging, gingen alle luiken in de buurt dicht. Later nog eens verhuisd naar de Heideweg. Uiteindelijk terecht gekomen op de Molenstraat. Toen in militaire dienst. Lag in Willem III kazerne in Amersfoort (daar was naar cavallerie ook artillerie) toen oorlog uitbrak. Gevochten bij de Grebbe en Scherpenzeel. Patrouille gelopen bij water in De Treek Geslapen in bos (op locatie waar nu de Internationale school voor wijsbegeerte staat). Over Soesterberg teruggetrokken op fiets.

Hoef v.d., G Track 5Daarna liep je niet meer echt vrij uit. Noemt dokter Donker als iemand met NSB-neigingen. Opgepakt en ondergebracht in oude kazerne. Gedwongen op het kamp te werken. Gezien hoe mensen in elkaar werden geslagen. Was niet vol te houden. Toen gelukkig weg kunnen gaan. Net als buurman Jan Kuipers (zoon van stoffeerder aan de Prins Bernhardlaan) kunnen komen bij de luchtbescherming. Moest zich melden op gemeentehuis bij jhr. Brandeler (woonde vlak bij cafe De drie sneetjes). Piketdienst, ’ s nachts op de Lange Brinkweg. Herinnering aan neerstorten vliegtuig bij Talmalaan. Was toen vrij en is samen met van As, stukadoor, als een van de eerste naar plek des onheils gegaan.
De avonden tussen het tiende en twintigste jaar werden doorgebracht met catechisatie, knapenkoor, zangvereniging, avondschool en veel lezen. Bovendien vond er overgang plaats van Gereformeerde Kerk naar Apostolische Kerk waar driemaal dienst was ( tweemaal zondags en eenmaal donderdagavond)

Hoolwerf-v.d.Broek, D Track 4Herinneringen aan oorlogstijd. Oom (Henricus van Breukelen) doodgeschoten,. In 1945 herinnering aan bom die is gevallen achter de woning (mevr. Van Veen is daardoor dodelijk geraakt.
Hielp soms bij bakkerij Beerenkamp aan de Koninginnelaan. Man is later gaan werken bij Kooij en daarna bij Beckeringh in Uithoorn (kleinzoon van landgoedeigenaar Beckeringh). In 1964 man oerleden.

Hornsveld, M Track 3Niet naar Duitsland voor arbeidsdienst . Vanwege melkventen was hij hier nodig. Tijdens de oorlog met bakfiets melk gebracht naar Zonnegloren. Ook bij de Ortscommandant op de hoek van de Heideweg moest melk worden bezorgd (elke dag 15 liter). Wel eens aangehouden maar dankzij dhr. van Veen, die aan de Eikenhorstlaan woonde en de rechterhand was van de NSB-burge-meester Goor van Oosterling toch weer vrijgelaten.
Op zaterdagavonden dansen in Baarn in café Onder de linden. Vrouw leren kennen na de oorlog. Na de oorlog gaan werken bij melkzaak in Bilthoven (na fusies is zaak opgegaan in de Melkunie)

Insinger, J.H.O Track 2Studententijd in Utrecht. Geprotesteerd tegen verbod aan professoren van joodse afkomst om les te geven. Geweigerd om loyaliteitsverklaring te tekenen. Ondergedoken in Betuwe. Overigens in het begin een kroegtijger.

Insinger, J.H.O Track 3Uitbreken van de oorlog. Lag thuis op Pijnenburg met griep op bed. Verhaal over ingekwartierde officier Jansen. Overigens keken in het begin de Nederlanders rijen dik in Utrecht naar de moffen als ze marcheerden. Had kamer bij mevr. De Greef op het Neude.

Isings, C (mevr) Track 4Herinnering aan oorlogsdreiging. Op laatste Koninginnedag voor de oorlog stonden er een aantal jongeren van de jeugdstorm die de Hitlergroet brachten. De buurman(Hinderdael) was een Vlaming die vanwege zijn pro-Duitse houding tijdens de eerste wereldoorlog uit België was ‘ verbannen’. Aanvankelijk was er een goede verstandhouding maar toen vader merkte dat hij ook in de jaren dertig een pro-Duitse houding aannam heeft vader afstand van hem genomen.
Vader weigerde mee te doen aan evacuatie. Was luisteraar naar radio Oranje. In oorlog moest de woning worden verlaten. Toen een tijdje gewoond aan Waldeck Pyrmontlaan. Daar is radio ontdekt. Gelukkig waren vader en broer niet thuis. Ondergedoken in Ermelo, Driebergen en de Bildt.
Zelf had ze in opdracht van vader inmiddels het Baarns lyceum moeten verlaten na 4 jaar omdat daar door de leraar Nederlands een boek werd gebruikt wat volgens vader absoluut niet gebruikt zou mogen worden (vermoedelijk te veel vloeken maar misschien ook wel iets met sex). Toen in Amsterdam bij vrienden/familie gelogeerd en daar verdere voorbereiding op staatsexamen. In Amsterdam Dolle Dinsdag meegemaakt.

Jaarsveld-v.d.Wilt, C Track 3Verhaal over het onderduiken van de jongens van Jaarsveld bij de autosloper Luiben (zat op de plek waar nu de Weegbreestraat uitkomt op de Eigendomweg).
Ook verhaal over onderduiken in schuilplaats die vader Jaarsveld had gemaakt op slaapkamer in de woning. Tijdens een razzia op 9 november 1944 de oudste zoon van fam.Jaarsveld opgepakt. Is terecht gekomen in kamp Amersfoort maar daar weer ontslagen wegens angst voor besmetting door dysenterie.

Jaarsveld-v.d.Wilt, C Track 4Herinnering aan bevrijdingsdag en afrekening met NSB’ers.
In 1946 getrouwd en 12 jaar ingewoond bij schoonouders. In 1958 woning gekocht aan de Nieuweweg (op plek waar nu medisch centrum is gehuisvest) en daar schildersbedrijf voortgezet. Uitgekocht door gemeente wegens bouw flats aan de Weegbreestraat. Toen een tijdje gewoond aan de Kostverlorenweg en daar nog schildersbedrijf voortgezet. In 1971 is man beheerder geworden van De Open Hof en werd woning gekocht aan de Ereprijsstraat. Gezin was inmiddels in de loop van de tijd uitgegroeid (2 zonen en 2 dochters).

Kok, D Track 2Maakte in oorlog deel uit van een verzetsgroep in Baarn die onder leiding stond van Geurt Woudenberg. De leiding daarvan in Soest berustte bij Willem Priem van de Klaarwaterweg. Samen met Henk Bijsterbos werden in opdracht van Willem Priem wapens gehaald bij woning in Wilhelminapark (Rutgers van Rozenburg) in Baarn en getransporteerd onder hout naar Soest. Daar opgeslagen op zoldertje in de kapel in de tuin van mevr. Notte aan de Van Weedestraat. Instructies betreffende de bediening van de wapens werden verkregen. achter in het schuurtje bij Hans Kraal.

Kok, D Track 3Vervolg van verhaal over verzet. Wapens waren o.a. ook opgeslagen in bijenkast bij de fam. Van Breukelen aan Oude Grachtje. Bij de instructie over het bedienen van die wapen s o.a. geholpen door twee Canadezen en een Pool die waren ondergedoken in kelder onder garage Julianalaan 78.
Zelf ondergedoken in boerderij achter Beverstein waar de oudste broer boerde. In Beverstein zelf waren in het laatst van de oorlog de nonnen ondergebracht uit het St.Jozefgesticht. Er werd brandhout gezaagd voor hotel Eemland. Dat gebeurde o.a. in een actie "Help onze kinderen aan maaltijden" die opgezet was door Zadelhoff en Kok(dierenarts aan de Wilhelminalaan en broer van Dorus). Verzetsgroep in Baarn kreeg oa. hulp van overgelopen Duitser.
Na de oorlog militaire opleiding gevolgd in Engeland.

Kok, D Track 5Verhaal over afbranden boerderij als represaillemaatregel van de Duitsers
Na terugkomst uit Indie door wethouder Zadelhoff geholpen aan een baan bij gemeentewerken.

Kortekaas, N Track 4Na lagere school gelijk in de handel gegaan. Woonde op huurboerderij van jhr.Roell. Landgoed Vosselveld was zeer groot. Liep van Maarschalkersteeg tot aan de Soesterbergsestraat en van de Van Beuningenlaan tot Birkstraat. Jhr.Roell heeft toen Zonneheuvel gebouwd.

Bij mobilisatie zes soldaten in huis. Die werkten mee aan de bouw van een stelling aan de Kleine Melm. Zelf kreeg hij een ‘ ausweiss’ voor de landbouw. In oktober 1944 station in Amersfoort gebombardeerd. Toen razzia in Soest voor arbeidskrachten. Heeft toen 2 maanden in Amersfoort gezeten. Barakken aan de Zonnebloemstraat ( nu Noorderwierstraat).

Littooij,B Track 3Soesterbergse nieuws- en advertentieblad. Van As, hoofd Carlousschool was redacteur. Soesterberg is een gemeenschap. Oorlog. Ondergedoken bij ouders. Waar nu manege staat en De Blauwe Vogel aan de Bosstraat was aanvankelijk hei en is later bos geplant. Soesterberg oriënteert zich op Zeist. Geen kwaad woord over vliegbasis. Belangrijk als broodwinning. In jaren zeventig drukkerij verkocht aan gebr. V.d. Stelt.

Logtenstein van, R Track 2Herinnering aan oorlog. Kijken naar de vliegtuigen die overvlogen. Door bommen werden grote gaten gemaakt. Later nog wel gezwommen in de poelen die als gevolg van die bomgaten ontstonden (Maatweg). Ook gezwommen in De Kolk aan de Peter v.d.Breemerweg en in een oude waai tegenover de fam. Van Roomen.
In het laatst van de oorlog waren er Duitsers ingekwartierd. Ook werden paarden van Duitsers gestald in de stal. Herinnering aan uitgooien van folie door vliegtuigen . Bonifaciusschool bezocht en later ULO.

Muis,M Track 2Er werden vissen gestrikt uit het Oude Grachtje met een koperdraadje. In 1940 stond een groot deel van het Soesterveen onder water. Er kon toen volop worden geschaatst.
Gespeeld werd ook in Pijnenburgerbos. Kaart voor f. 0,25 per seizoen kon bij dhr.Ooievaar (rentmeester) worden gekocht.
Herinnering aan parachutist (Duitser) die terecht kwam op mesthoop op land van Schothorst. Boer Altenburg was een NSB’er.
Herinnering aan Canadese soldaten.
In Oude Grachtje werd gezwommen.

Muis,M Track 6Herinnering aan "uitkopen" door de gemeente.
Herinnering aan beschietingen uit de oorlog en struinen in omgeving van wapeninleveropslagplaats nabij de Jachthuislaan.

Nieuweweg, S Track 2Bij uitbreken van de oorlog uitgeweken naar Warmond. Vervolgens op diverse plaatsen in Nederland verbleven. Na de oorlog (in 1950) weer terug naar Soest bij de rijkspolitie . Woonachtig in de Troelstralaan, later in de Groen van Prinstererstraat). Daarna in dienst bij paleis als veiligheidsbeambte (lijfwacht van koningin, prins en prinsessen)

Pieren,P.C. Track 2Herinnering aan de oorlog en het bombardement op Rotterdam. Hij heeft de Duitsers gezien die met een Nederlands uniform aan als parachutist zijn geland. Het is niet gelukt naar Engeland te ontkomen
Door het bedrijf naar Berlijn gestuurd. In 1943 gevlucht onder de zitbank van een trein. Toen ondergedoken in de Biesbosch. In Biesbosch 9 maanden gezeten en geholpen bij overzetten Engelse vliegers over de Amer.
Om gezondheidsredenen daarmee gestopt en terug naar huis. Na 1 nacht thuis werd de wijk afgezet om hem te arresteren. Weggekropen via een luikje onder de vloer en in feite gered door een politieman die de schuilplaats in de gaten had. Toen vertrokken aar Groningen. Daar actief in het stelen van goederen van de Duitsers. Na arrestatie op transport gezet naar Duitsland. Tussen Hoogezand en Sappemeer uit de trein gesprongen. Vervolgens naar Rotterdam gelopen.

Pieren,P.C. Track 3Herinnering aan hongertocht samen met broer naar Mijnsherenland.
Ergernis over programma’ s van RTL 4,RTL 5 en programma Big Brother.

Prinsen, H Track 1Geboren aan Kerkpad. Vader was werkzaam bij de gemeente Soest als ambtenaar burgerlijke stand en militaire zaken) dat was op
Latere leeftijd’. Vader was geboren in Enschede Moeder was afkomstig uit Duitsland. Grootvader bezat diverse huizen en is op een gegeven moment verhuisd naar Soest )F.C.Kuijperstraat. Zodoende is vader in Soest terecht gekomen. Daar heeft hij ook gewoond aan de Koninginnelaan voordat hij naar Kerkpad ging.
Vertelling over meewerken vader aan overval bevolkingsboekhouding tijdens de oorlog. Ook vervalste hij verschillende persoonsbewijzen.
Moeder heeft opleiding gevolgd tot concertpianiste.

Prinsen, H Track 2Vader kon goed tekenen en toneelspelen. Speelde ook in orkest en fanfare. Tijdens oorlog had vader veel contact met Duitsers omdat hij goed Duits sprak. Hans Prinsen heeft op Bonifaciusschool gezeten.
Vader en moeder hadden veel contacten met joodse families in Soest. O.a. fam. Dejeuner op hoek Molenstraat/Steenhoffstraat en familie Wieler "klein warenhuis aan de Burg.Grothestraat"

Renes, J Track 4Ondergedoken bij Chris de Gier, boer. Vervolgens ondergedoken in Overijssel. Daar ervaring met goede Duitser meegemaakt.

Renes, J Track 3In vrije tijd actief in Olympia, gymnastiekvereniging. Kerkelijk betrokken bij Julianakerk.
Tijdens de oorlog ondergedoken om arbeidsinzet voor Duitsers te ontlopen. Verhaal over gat in de grond onder tafel en schuilplaats bij v.d. Hell (inmiddels was men verhuisd naar hoek Korteweg-Koninginnelaan) Samen met v.d. Hell roggebroodgebakken.

Rietveld, A Track 4Oorlog. Eenmaal op het vliegveld ( waar gewerkt werd) een bombardement meegemaakt. IN 1944 opgeroepen voor arbeidsdienst. 7 á 8 weken in buurt van Meppel. Daarna ondergedoken in Friesland. Na terugkomst in maart ‘45 in Soesterberg twee maanden hout gezaagd voor kinderkeuken. Met een ‘malle Jan ‘weerden veel bomen weggehaald van Amersfoortsestraat. De bomen waren daar door de Duitsers neergelegd. Na de oorlog: baantje bij Jan in ‘t Hout (heining rond De Dump gemaakt). Militaire dienst in Naarden, Harderwijk, Breda.

Rietveld, A Track 3Vast vriend was neef Piet Broek. Moeilijke jaren dertig. Armoe. Vader deed allerlei werk (schoorsteenveger, ijscoverkoper, petroleumhandeltje, fietsoppasser bij Huis ten Halve) om de aan de kost te komen. Uiteindelijk kreeg hij vaste betrekking bij PTT als besteller.
Godsdienst: werd in gezin niet zoveel aan gedaan. Herinnering aan plechtige communie bij pastoor Mocking.
Vliegtuigen kijken. Dreiging oorlog voelde je in het begin als jongen niet. Wel herinnering aan joodse kinderen in Zeist die uit Duitsland kwamen en Duitse liedjes zongen. Eerste werk als 14 jarige bij melkhandel in Zeist.


Roest, A Track 2Na de oorlog zwemmen in de Eem
In het gebied tussen de Beukenlaan/Nieuweweg en het Oude Grachtje waren ongeveer 7 a 8 hoenderparken (o.a. Timmermans, van Beek, Koeverden en de dames van As (zaten op de plek waar nu de Wijnand Toplaan is en hun zaak werd genoemd Eldorado) Veel van de eigenaren waren in de jaren dertig lid van NSB. Men had daar verwachtingen van.
Herinnering aan dorpsfiguren. Genoemd werden : Blauwlipje, Karel Deeze, Teun Muis en Wessel Wis.

Schaafsman, M Track 1Geboren in 1927 als jongste in een gezin van negen kinderen (7 jongens en 2 meisjes. Naar Soesterberg (Verlengde Postweg 84)gekomen in 1943 vanuit Den Dolder. Daar woonachtig in woning aan grens vliegveld.
In 1943 het huis uit gezet door Duitsers
Vader was landelijk voorzitter van chr.bouwvakarbeidersbond.
Hij had geen goede verstandhouding met Colijn.
Lagere school tot 9e jaar gevolgd in De Bilt. Daarna in Huis Ter Heide. Vervolgens Oranje Nassau mulo in De Bilt gevolgd.
Vliegveld stond vlak voor het uitbreken van de oorlog vol wrakken om Duitsers te beletten te landen. 2 broers waren bij het uitbreken van de oorlog in militaire dienst.

Schaafsman, M Track 2In Den Dolder onderduikers in huis (o.a. studenten en een arts). Later in 1943 ook nog een Engelse piloot die was neergestort in de buurt van Zuilen. Ze dachten: "Zo dicht bij de Duitsers zoeken ze die piloot niet"
Broers in Huis ter Heide in verzet. Een verzetsgroep in Huis ter Heide o.l.v. Van Van Aartsen, een oud vlieger. Op 20 april 1945 zijn ze opgepakt en op 4 mei in Austerlitz gefusilleerd. Drie weken na de bevrijding zijn ze daar gevonden.
Vader is door Duitsers uit functie gezet en is tijdens de oorlog het land door gereisd om vakliteratuur te colporteren.

Schaafsman, M Track 3Na de oorlog aangemeld als vrijwilliger in militaire dienst. Ned. Indië leek een aantrekkelijk avontuur. Een oom was daar onderwijzer en een andere oom zendingsarts. Na een zware opleiding in Engeland op 28 mei 1947 naar Indonesië vertrokken. Daar gebleven tot 1950. Volop meegedaan aan politionele acties. Er was toen echt het ideaal om Indonesië te behouden voor het koninkrijk der Nederlanden en ook te christianiseren.
Toen ook wel goede zaken gedaan maar de dilemma’s tussen wat goed of slecht was waren voortdurend aanwezig. Een hekel aan represailles (zoals Westerling) maar echt fel verzet daartegen was er toen bij hem nog niet.


Smits-Smit,C.M. Track 5In 1939 getrouwd. Gaan wonen aan Klein Engendaalweg. Leuke buurt. Man ontmoet in de kerk. Herinneringen aan oorlog. Weet nog hoe het begon in de nacht/vroege ochtend van de 10e mei. Hevige beschietingen in Soesterberg. In 1943 gezien dat meneer van Mil (had illegaal radio’s) werd opgepakt. Ziet die man nog zitten met op schoot zijn dochtertje om afscheid te nemen. Har man is er nog langs gelopen en hoorde toen: "Zwanink". Haar man heeft toen Zwanink gewaarschuwd zodat die kon onderduiken.
Ook nog herinneringen aan ernstige beschietingen in september 1944 op een zondag. Haar man was naar de kerk. Zelf was ze thuis met 4 kinderen en angstig.
In de tuin hadden haar man en een buurman een schuilgat gegraven om in te schuilen in geval van razzia's. Dat gat werd ontdekt door NSB’ er die 2 huizen verder woonde. Daarna is er een gat gegraven in de buurt van het dierenasiel.
Beroep van haar man: schoenmaker. Aanvankelijk bij tante die zaak had aan de Torenstraat. Toen de zaak door een ander werd overgenomen ging het minder en volgde er moeilijke tijd. Daarna 9 maanden gewerkt bij Dalco te Soestduinen. Daarna in Amersfoort bij schoenenmakerij.

Valkenet, C Track 3In oorlog geen gebrek gekend. De boeren zorgden voor het eten.
Voor een NSB-boertje ook ossen van een hoef voorzien. Leverde flink wat op. Na het trouwen in 1942 zijn ouders gaan wonen in de winkel en is de smederij overgenomen. Vader bleef wel helpen. Was een vakman in het zelf maken van hoefijzers. Hoefde niet in militaire dienst.
Tijdens de oor had hij een ausweiss. Na bevrijding dansen in de schuilkelder van de moffen op de Eng.

Verlaan-de Bruin Track 6Herinnering aan schaatsen in jeugdjaren, o.a. via De Eem naar Zuiderzee.
Vaak geholpen in jonge jaren wanneer een moeder in het gezin ziek was. O.a. zelf geholpen bij een bevalling terwijl de vroedvrouw er nog niet was.
Herinnering aan oorlogsjaren: een goede Oostenrijker.

Vonk,P Track 2Op school aan de Pr.Bernhardlaan bij meester Van der Flier. Gereformeerd van huis uit. Het was vaak ravotten met de jongens van de katholieke school. Overigens was de klantenkring – religieus gezien – gemengd.
Op leeftijd van 13 jaar naar de banketbakkersschool in Amsterdam. ’ s Avonds naar de handelsavondschool in Baarn.
Bij het uitbreken van de oorlog geëvacueerd naar Andijk. Lopen naar station van Baarn samen met anderen uit de buurt (kruidenier van Haarlem, kruidenier Mets). Moeder had een doos King-pepermunt meegenomen voor onderweg.
Bij terugkomst waren de Nederlandse militairen die gelegerd waren in Braamhage ook verdwenen. Ook een luitenant (Van Zwanenburg) – een jood – die ingekwartierd was in de bakkerszaak was verdwenen. Na 5 jaar bleek dat hij gedurende de hele oorlog ondergedoken was met z’ n gezin bij Mientje Dorrestein (ijzerwinkel) aan de overkant van de straat.
Herinneringen aan de villa en tuin van Iburg (o.a. schaatsenrijden op vijver)

Vonk,P Track 3Te jong voor een rol in de oorlog. Wel wat lectuur rondgebracht. Vader zat wel in illegaliteit. Is op een gegeven moment opgepakt en samen met 23 andere Soesters gegijzeld. Ook Van Reehorst zat in illegaliteit.
Na de oorlog naar bakkersopleiding in Wageningen. Daarna 4 jaar in militaire dienst (Indonesie). Kerkelijk verbonden aan de Julianakerk.
Lid van gymnastiekvereniging Fraternitas en aquariumvereniging.
Dansen geleerd in Eemland.

Vos, H Track 2De in 1937 overgenomen zaak aan de Versteeglaan is opgeheven in de jaren negentig na overlijden oudste zoon,
In de beginjaren werd tot 1 uur melk rondgereden en werden vervolgens kolen en hout bezorgd. In 1937 en 1938 veel geleverd aan kantine vliegbasis en Kamp van Zeist(mobilisatie). Ook veel kolen en hout geleverd voor de Du Moulinkazerne. Ongeveer in 1962 gestopt mt kolen en overgegaan op olie.
Herinneringen aan uitbreken oorlog en bombardement op vliegtuigen bij Couturier (restaurant bij vliegbasis). Duizenden liters melk verkocht aan Duitsers. "Er stond een hele fijne man in de keuken(Voss)"
Melk afkomstig uit Driebergen. Er werd o.a. geleverd aan de Sterrenberg(nu Abrona) en aan het Cenakel.

Vos, H Track 5Herinneringen aan brandweer in oorlogstijd.

Weerdesteijn, C Track 3Herinneringen aan de oorlog. Voor de oorlog gaan werken op de Koperslagerij op het vliegveld, daarna in de montagehal. Toen de Moffen kwamen ontslagen. Daarna een poosje voor zichzelf gewerkt. In 1942. in kader van Arbeitsinsetz gewerkt bij LEKO in Utrecht en bij Huijgen-Wesseling in Amersfoort (maakte ontluizingskasten voor Duitsland). Ondergedoken in Achterhoek toen bevel kwam om naar Berlijn te gaan werken. Gezeten tussen Lichtenvoorde en Ruurlo. Daar vrouw leren kennen

Willemse, W Track 3Bijnamen (o.a. van Hilhorsten). Herinnering dat vader vertelde over een kruisje op de hei waar het altaar zou komen van de Heilige Familiekerk. Herinnert zich de bouw daarvan. Vader werkte bij Defensie tijdens mobilisatietijd (stellen bouwen!). Er waren ook soldaten tijdens mobilisatie in huis. Ook waren er soldaten in de openbare school aan de Beetslaan. Een keuken was er in de villa op de hoek van Julianalaan en Anna Palownalaan. Geëvacueerd in 1940. Op terugweg – tijdens een stop van de trein – voor het eerst Duitse soldaten gezien.
Op het veld waar nu VVZ begint stonden toen barakken (voor voedsel en hout). Daar waren aardige Duitse soldaten. Herinnert zich het spelen in een oude stelling van wit zand. Toen doken vliegtuigen naar beneden die wat uitwierpen. Bleken achteraf bommen te zijn . Veen van de kassen (80%) was kapot. Glas rapen en werpen in gaten van de bommen. Herinnering aan in brand gestoken boerderij en een paard dat is doodgeschoten. Voor voedselvoorziening moesten weilanden worden gescheurd.

Wolfsen, D Track 3In 1939 (toen hij 18 jaar werd) rijbewijs gehaald (afgereden bij dierenarts te Amersfoort) en bij vader (die als gevolg van astma zwakke gezondheid had) gaan werken. Door oorlog niet in militaire dienst. Een paar keer ondergedoken ter voorkoming van inzet voor arbeidsdienst. Een week samen met vader vastgezeten op politiebureau te Amersfoort bij Ortscommandant omdat er door anderen benzine was gestolen.
Later werd hij met auto gevorderd om munitie te laden en te vervoeren. Ontsnapt bij Schiphol. Naar Amsterdam gelopen en vandaar naar de trein bij Baarn. Vervolgens ondergedoken in hooiberg bij schoonvader.

Zoete de, T Track 2De groenten en fruit die door vader op de veiling werden gekocht moesten vervolgens worden uitgevent. Klanten waren o.a. verschillende inrichtingen. Genoemd wordt o.a. de Rozenkruisers in Maartensdijk waar op zondag moest worden geleverd. O.a. geschilde aardappelen en de schillen moesten ook worden ingeleverd. Ook de Ernst Sillemhoeve en Prins Hendrikhof behoorden tot klantenkring. Maar ook arbeiderswijken als Molenstraat en Beetslaan. In jaren dertig moest vaak op krediet worden geleverd.
Oorlog stond voor Tijmen voor een belangrijk deel uit arbeidsinzet en het ontkomen daaraan. Eerst gewerkt op Soesterberg. Vervolgens de bunkers op de Eng schoongemaakt. Daarna geholpen bij aanleg vliegveld bij Havelte. Vervolgens naar Wijk aan Zee en vandaar naar Duitsland. Daar 9 maanden in fabriek gewerkt.. Vervolgens met verlof naar Nederland. Verhaal over terugreis en thuiskomst.

Zoetelief, G Track 2Bonifacisussschool bezocht. Vier jaar op kostschool in St. Michelsgestel. Kwam uit groot gezin ( 6 jongens 4 meisjes). Herinnering aan vroeger kerkelijk leven.
Herinnering aan grote schuilkelder die bij huis was gebouwd. Daar is 1 of 2x gebruik van gemaakt. Tijdens de oorlog op slachthuis gewerkt.

Zoetelief, G Track 1Toen geïnterviewde 3 maanden oud was hebben zijn ouders zich gevestigd in Soest aan de Korte Kerkstraat . Dat was in 1922. Hij heeft in zijn jeugd veel gespeeld bij boeren in omgeving.
Vader had slagerij. In jeugd helpen bij vlees rondbrengen in de wijk Soestdijk.
Bij mobilisatie in 1939 thuis. In dienst bij de brandweer (luchtbescherming) Herinnering aan wachtlopen bij oude huisje van Schouten (waar nu de nieuwe brandweerkazerne staat)

Zoetelief, G Track 4Het afval van de slagerij werd achter in de tuin in diepe kuilen geworpen. .
Ondergedoken met H.Kraal, Govaert en Sam Zoetelief. Er was in oorlogstijd een soort telefooncirkel om elkaar te waarschuwen. Er werd ook samengewerkt met de agenten Entrop en Voet.
Ook geslapen in slachthuis (boven was slaapgelegenheid bij het warme water).
In de winkel thuis kwamen ook NSB’ ers Onder andere de NSB-burgemeester Goor van Oosterling. Dat was geen verrader en geen slecht mens.

Zoetelief, G Track 6In 1946 gaan varen. In 1951 getrouwd., 3 jaar op Curaçao gewoond. In 1954 terug naar Soest. Gewerkt in Huizen bij de Centrale.
Verhaal over bevolkingsregister dat in de oorlog is weggehaald. Samen met Dirk Kroon en Simons. Met een agent afgesproken dat de pen uit het raam bij afdeling bevolking zou worden gehaald. Vervolgens toen 's avonds de agenten de ronde deden ingebroken. Met de bakfiets van de zaak na het openbreken van de kasten de kaarten vervoerd. Naar het veen gebracht bij Kroon thuis en de kaarten in een grote kuil gedaan. Na 1 dag al waren ze met water doordrongen. Na het inbreken peperkruiden gestrooid om honden te misleiden. Het idee om het bevolkingsregister te laten verdwijnen is afkomstig van burgemeester des Tombe die dat had geopperd tegenover de brandweercommandant Groart. De bedoeling was dat op die manier de Duitsers niet gemakkelijk aan adressen van o.a. jonge mensen konden komen.
Vervolgens nog een verhaal over de represaille-maatregelen die de Duitsers hebben genomen (Overigens niet n.a.v. het weghalen van het bevolkingsarchief maar n.a.v. een andere gebeurtenis)