Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Ons belang'

Pieren,P.C. Track 5Na 2 jaar inwoning op de Van Maarenstraat gaan wonen in de wijk van Ons Belang. De wijk is later afgebroken. Was een homogene buurtgemeenschap. Daar gewoond tot 1956. Van 1956 tot 1972 aan de Buys Ballotlaan en vanaf 1972 aan de Christiaan Huygenslaan.
Mede-heroprichter van AGVAS alsmede van het dorpshuis. Omdat hij en zí n vrouw lid waren van de NVSH werd er met enig wantrouwen tegen aangekeken door sommigen Burgemeester baron Bentinck is toen voor hem in de bres gesprongen.