Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Nikaproba'

Ekel, P Track 10 (md2 - 3)Herinneringen aan feestavonden van NIKAPROBA. Slotfeest in tent bij Middelwijk. Het heette "Klap op de vuurpijl".
Tevens herinneringen aan toogdag van Stichtse turn kring in Openluchttheater. Altijd secretaris of voorzitter geweest van turnclub. Ook actief in sportstichting.

Kok, D Track 4Na de oorlog als militair uitgezonden naar Nederlands Indie. Daar drie geweest. Eerst als kwartiermaker later als foerier en bruggenlegger.
NiKaproba.