Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Natuurbad'

Akker v.d., W Track 1In 1921 in Nijkerkerveen geboren. Na en paar jaar verhuisd naar de Lage Vuursche (Koudelaan). Vervolgens op zesjarige leeftijd verhuisd naar Soest (Wieksloterweg 41 Westzijde (200m van de weg af). Het huisje – helemaal verbouwd en flink uitgebreid – staat er nog(2003). Was een klein huisje waar geen dakbeschot was en op zolder rechtstreeks onder de pannen werd geslapen. Tijdens strenge winter eind jaren twintig van de vorige eeuw vroor het binnen net zo hard als buiten. Insingerschool in Hees bezocht. Aan Wieksloot gewoond van 1928 tot 1947. Toen verhuisd naar Heezerlaantje. Hr. V.d. Akker was een verwoed jager (tot 1997).
Vader was los werkman. Heeft o.a. in crisisjaren geholpen bij de aanleg van het Soester natuurbad.
Verhaal over rogge maaien.

Muurling-Voorthuis, C Track 2Leest gedicht voor over Soestduinen geschreven in de jaren vijftig.
Ook toen al maakte ze zich druk over de verloedering van de natuur. Door mevr.Landweer-de Visser gevraagd om haar op te volgen als raadslid. Mevr. De Visser wilde absoluut dat zij werd opgevolgd door een vrouw. Ze is toen lid geworden van de CHU,. De eerste herinnering aan burgemeester Bentinck was bij een bermbrandje. De eerste woorden van de burgemeester waren: "Aan kijkers hebben we hier niks maar aan helpers".
Samen met dokter Strooband heeft ze o.a. gezeten in bestuur van het Soester Natuurbad en gezorgd dat het water op redelijke temperatuur werd gebracht.

Rietveld, A Track 2Carolusschool. Onderwijzend personeel (juffrouw Nuyten, dhr.Vastbinder, dhr. Luif, dhr.Wegmans)
Spelen: zandkuil aan de Generaal Winkelmanstraat. Ook in het bos (waar nu Buys Ballotlaan is), waar een wielerbaan is gemaakt. Ook op ‘het heitje van Houbar’(Buys Ballotlaan loopt er nu dwars door heen). Ook spelen in De Leemkuil (bij een glooiing van Soester Hoogt dicht bij reservoir waterleiding).
Zwembad. Omdat f. 0,10 voor entree ontbrak werd er bloot gezwommen in het water dan men bij verversing van het water zo over de hei liet lopen.
Op school gemengde klassen maar gescheiden speelplaats. Klasgenoten:Jetje Wegmans, Dini en Doortje van Leeuwen, Annie Meuleman, Bart van Dijk , Kees Meijer, Anton Rijnsma.


t Lam, P. Track 5Niet gelukkig met veranderingen in woonomgeving (komst van veel buitenlanders).
Gewerkt bij grote bouwbedrijven (Bredero en Verwelius), maar heel lang bij Bert van Breukelen. Een bijzondere klus was de renovatie van het natuurbad.