Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Melkfabriek mastenbroek'

Hornsveld, M Track 21929- Stadhouderslaan was net een ijsbaan!.
Dertiger jaren. Hoewel vader altijd werk heeft gehad was het een moeilijke tijd. Herinnert zich het halen van pakjes margarine in kruiwagentje op het gemeentehuis. Was bestemd voor grote gezinnen.
Op 14e jaar gaan werken. Eerst bij hoenderpark van Kuppers naast Koninginnelaan 158. Eieren uitventen. Vervolgens bij de melkfabriek van Mastenbroek aan de Hartweg. In vrije tijd als jongeman gezongen b ij Apollo.
Herinnert zich de NSB'ers maar maakt ook de opmerking: "Je werd al gauw als een NSB’er gezien"