Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Melk(handel)'

Hofslot van, W Track 4Foto van 25-jarig bestaan van JBTB in 1954 wordt toegelicht. Als je niet getrouwd was en je werkte als boer of knecht op de boerderij dan was je daarvan lid.
Vrouw leren kennen op bruiloft van de buurman Gerard Kok (trouwde met zuster van mevr. Van Hofslot). Later is de enige zus van Wim van Hofslot getrouwd met een broer van echtgenote Rika)
In 1961 getrouwd.
Zomers opstaan om 5 uur. s Winters om half zes. In 1955 eerste melkmachine aangeschaft. Met de hand melken dan doe je 6 of 7 koeien per uur. Met een melkmachine doe je vier of 5 minuten per koe.
20 koeien in 1961. Later uitgegroeid naar 50 a 60 koeien. Vrouw werkte ook meer
Gezin telt drie dochters (2 wonen er in Soest, 1 in Denemarken)

Hofslot van, W Track 5Televisie aangeschaft in 1972. Daarvoor wel af en toe kijken bij moeder die in deel van de boerderij woonde.
Verhaal over kalveren die geboren werden.
\Aanvankelijk land bijgekocht ter vergroting van melkquotum. Nu bezig met afbouwen. Melkquotum is verkocht en ook oppervlakte grond.
In oorlogstijd waren Duitsers ingekwartierd. Gebruikten onder andere de kelder onder de hooiberg zodat vader nieuwe kelder moest graven.. De boerderij van Gerard Kok is afgebrand.
Nu wel teveel regels voor boerenbedrijf. Van vrije boer is niet veel meer over. Vroeger was er grote betrokkenheid bij het bedrijf.

Kortekaas, N Track 6Voetballen en zwemmen mocht niet van vader. Vooral zwemmen werd als zedelijk gevaar gezien. Wel vanaf 9e jaar pianoles. Bij juffrouw Plomp aan de Neerweg. Later bij Hans Scheiffer. Venten van melk aanvankelijk met bakfiets. Later met paard en wagen. In 1942 vergunning overgenomen van vader. In 1949 sanering in melkhandel. In 1954 winkelhuis gekocht. Nadat in 1953 wet op de branchevervanging was gekomen, was het mogelijk om meer te verkopen dan melk, boter, kaas en eieren.
Hard werken van smorgens 7 uur tot s avonds 7 uur. 171 klanten. Op een zomerse zondag kwamen er soms ook op die dag wel 60 klanten. Anderen melkboeren in die tijd : Voskuilen, Hartman, Lam, van Leeuwen.