Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Lazarusberg'

Breemer v.d., J Track 1Jan is geboren op Korte Bergstraat (hoogste punt van Soest) waar ouders een pension hadden.
Alie v.d.Breemer-v.d.Berg is geboren in huis tegenover het St.Jozefgesticht (nu Museum Oud Soest) waar grootvader een slagerij had. Toen Alie 5 jaar was is het gezin v.d. Berg verhuisd naar Soesterberg om daar een slagerij te beginnen. Vader v..d.Berg was 8 jaar lid van de gemeenteraad en 25 jaar lid van het kerkbestuur en schoolbestuur.
Vader van Jan kwam uit de Birkt waar diverse broers van vader hebben gewoond (Hannes, Inzak en Arie)