Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Koloniehuis'

Isings, C (mevr) Track 1Geboren in het huis aan de Kolonieweg waar ze nu( 2002) nog woont. Was de oudste in vaders tweede gezin. Moeder was voor haar huwelijk directrice van het koloniehuis trein 8.28 en heeft de eerste vrouw van dhr.Isings verpleegd tijdens haar ziekte (tbc) waaraan zij alsmede de kinderen uit het eerste huwelijk (3) zijn overleden.
Moeder was inmiddels particulier verpleegster na een conflict met het bestuur die de huishoudster van de instelling had ontslagen omdat zij de directrice zou hebben be´nvloed bij de bekering tot het geloof.
Herinnering aan de Eng uit vroege kinderjaren.
Niet naar school omdat vader tegen de verplichte pokkenprik was. Daarom huisonderwijs gekregen van de dames Pontier van het Julianaplein. Ook een kleuterklasje bezocht bij familie Pontier, alsmede later een handwerkklasje.
Vader had contact met "oom" Rinke Tolman en dominee van Schaick die ook van natuur hield.
Op 12-jarige leeftijd naar Baarns lyceum (met de trein