Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Joh. de heer'

Isings, C (mevr) Track 3Herinnering aan leraren van Baarns lyceum. Lid geweest van microscopieclubje onder leiding van Noorse lerares plant- en dierkunde. Ook leraar klassieke talen was geweldig.
Thuis waren hobby’s: lezen en handwerken. Verder niet actief in (kerkelijk) verenigingsleven. Ouders waren aanvankelijk gereformeerd geweest maar vader had uiteindelijk bezwaar tegen kinderdoop en leer van de uitverkiezing. Toen lidmaatschap opgezegd want hij vond dat als je ergens lid van was er 100% achter moest kunnen staan. Hij had veel contact met Johannes de Heer, die zij ook heeft ontmoet. De Maranatha conferenties die door Joh. De Heer werden georganiseerd ook bezocht.
Thuis werden samen met andere gelovigen zogenaamde huissamenkomsten gehouden.