Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Jaren zeventig'

Akker v.d., W Track 7Woning aan de Birkstraat in 1955 gekocht voor 25.000 gulden .
Opnieuw verhaal over jagen (in Huizen en in het Soesterveen) Voorstander van jagen op vossen.

Dijssel-van Asch v.d., R Track 5Wonen naast (schoon)ouders. Veel hulp gehad van ouders en hulp kunnen bieden toen die oud werden.

Duit, H Track 1Op 30 augustus 1960 naar Soest gekomen met vrouw en 3 kinderen ( 2 jongens en 1 meisje). De kinderen zijn eerste opgevangen door de fam.Schippers aan de Julianalaan tot het moment dat de woning aan de Talmalaan (tegenover voormalige huishoudschool) gereed was.
Al vrij snel na komst in Soest bestuurlijk actief. De toenmalige voorzitter van Olympia, Jaap Schippers vroeg hem het voorzitterschap over te nemen. Als voorzitter actief meegewerkt aan de fusies van de Soester Turnvereniging, Olympia en Crescendo. Die zijn samen gegaan begin jaren zeventig.

Insinger, J.H.O Track 8Eerste standplaats was Kopenhagen (3 jaar). Daarna aantal jaren chef van het bureau Midden-Oosten op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. Gepleit voor meer evenwicht in Nederlandse politiek (was te veel gericht op belangen van Israel). In 1952 naar Perzie. Daar rol van klokkenluider gespeeld ten opzichte van gezant Schrikke (vreselijke man, antisemiet), die ook ontslagen is.

Koot, J (mevr) Track 5Verhaal over fam.Brenninkmeijer (C & A).
Boodschappen thuis werden gedaan bij Reehorst(groenten), Deelen (kruidenier) en v.d.Flier/van Brummelen(bakkers)

Prinsen, H Track 6'Jammer dat in Soest veel is afgebroken' Herinnering aan een soort lijkenhuisje naast St.Jozefgebouw (wat nu parkeerterrein is) 'We wilden daar een theater van maken'. Vlak voor de komst van prinses Beatrix en prins Claus voor opening van tentoonstelling heeft de gemeente alles met de grond gelijk gemaakt. Geen foto´s van dat object. Wel heeft hij het gefilmd voor een film over 'De hongeraar' naar een verhaal van Kafka. Weet niet waar film is gebleven.