Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Jaren zestig'

Brummelen-van Oest, van Track 6In de jaren zestig na overlijden van man winkeltje gerund op Zonnegloren. Eerst bloemen, later breder assortiment. Toen rijbewijs gehaald om spullen te halen uit Amersfoort.
Kijkt terug op mooi leven, maar raadt iedereen aan geen bakkerij te beginnen.
Voor de vestiging van de bakkerij in Soestduinen zat er ter plaatse een sigaren- en sigarettenwinkel van Elsinga.

Ekel, P Track 11 (md2 - 4)Herinnering aan optreden als Sinterklaas. Duurde totdat men een Sint met een paard was.
Herinnering aan Landjuweel in 1987 en aan samenwerking met Jan Leijendekker en Piet Daalhuizen in poging een evenementenhal op te richten.

Geitenbeek, H en A Track 2Beiden bezochten de kleuterschool Gabriël. Daar was o.a. zuster Koska. Vervolgens de Carolusschool gezocht (o.a. juffrouw Nuyten, juffr.Smit, meester van Asch, van Balkom en van Doorn).
Herinnering aan verplicht kerkbezoek en aan r.k. onderwijs in die tijd (o.a. Marialiedjes gedurende Mariamaand.
Vervolgens ULO-bezocht (hand de jongensschool aan de Rozenstraat te Zeist) en Anja de meisjes ULOschool aan de Rozenstraat). Gingen er heen via het z.g. Umo-fietspad door de bossen. Na ULO heeft Hans HTS bezocht en Anja de opleiding voor kleuterleidster gevolgd. Ze is nu 31 jaar verbonden aan de St.Jozefschool te Achterveld.

Insinger, J.H.O Track 12 (md2 - 4)Herinnering aan Wieksloot en sociale structuur van bewoners. Respect voor "het gajus" van de stropers.

Insinger, J.H.O Track 15 (md2 - 7)Liefde voor landgoed en de bomen. Tegenwoordig stelt landgoed (333 ha) niet veel meer voor. Was vroeger ongeveer 1000 ha.
Geschiedenis familie:
Overgrootvader- weth. Van A’ dam, lid eerste kamer, ijveraard voor Noordzeekanaal.
Grootvader leed aan t.b.c. diverse broers van grootvader gestorven. (waren teringlijders). Kwam door koe op Charlottehoeve die besmet was.
Grootvader was bankier.
Vader- argonoom- uitsluitend beheerder landgoed. Door spoorwegongeluk in 1918 bij Weesp was hij gehandicapt geraakt.
Na de oorlog heeft Insinger interesse getoond voor burgemeestersambt van Baarn. Daarover gesprek gevoerd met CdK van Lynden die hem zeer geschikt achtte voor dit ambt maar ook duidelijk maakt dat dit vanwege belangen nooit in Baarn zou kunnen.

Kok, Irene Track 3Herinnering aan Amerikanen die in de jaren vijftig uitgingen in De Gouden Ploeg (was tegenover de slaapkamer). Er moest thuis hard worden meegeholpen. Vader was tegen klanten te goeiig als het ging om het innen van geld. Daardoor soms zelfs in de problemen.

Koot, J (mevr) Track 4Na nog ruim 2 jaar te hebben gewerkt in Bilthoven vervolgens in dienst getreden als hulp in de huishouding bij de fam. Bakhuizen te Soestduinen. Daar 20 jaar gewerkt. In 1971 is fam. Bakhuizen (Bakhuizen was projectontwikkelaar ) naar Zwitserland vertrokken omdat hij het belasting- en ondernemersklimaat in Nederland niet gunstig meer vond. Een jaar nog bij de familie in Zwitserland gewerkt. Moest daar weg omdat er teveel buitenlanders waren in Zwitserland. Daarna gaan werken bij de fam.Brenninkmeijer te Bussum. Daar 22 jaar gewerkt.
Na terugkomst uit Zwitserland weer thuis gaan wonen op Kolonieweg.
Moeder was tot aan het overlijden de beste vriendin.

Kortekaas, N Track 5Verhaal over het oppakken in oktober 1944. Samen met o.a. Gert Overgoor (vader van Gert had slagerij aan Oude Utrechtseweg) en Willem Vermeulen, de schilder. Verzameld in kindertehuis 8.28 aan Vosseveldlaan. Daarna om 12.00 uur ’ s nachts naar Amersfoort. Eerst naar station. Daarna naar barakken aan de Zonnebloemsraat (week lang met dezelfde kleren aan daar geweest; toen mocht men even naar huis). Later mocht men elke avond naar huis mits met terugkwam. Elke dag met de fiets (gestald bij boer Groenestein, een boerderij even voorbij Hotel Birkhove en Pasadena).
Vrouw leren kennen in Bunnik tijdens fietstocht met Henk Spijker (juli 1944). In oktober 1945 getrouwd. Gaan wonen Birkstraat 92 (naast Paardenkamp)

Kortekaas, N Track 6Voetballen en zwemmen mocht niet van vader. Vooral zwemmen werd als zedelijk gevaar gezien. Wel vanaf 9e jaar pianoles. Bij juffrouw Plomp aan de Neerweg. Later bij Hans Scheiffer. Venten van melk aanvankelijk met bakfiets. Later met paard en wagen. In 1942 vergunning overgenomen van vader. In 1949 sanering in melkhandel. In 1954 winkelhuis gekocht. Nadat in 1953 wet op de branchevervanging was gekomen, was het mogelijk om meer te verkopen dan melk, boter, kaas en eieren.
Hard werken van ‘ smorgens 7 uur tot ’ s avonds 7 uur. 171 klanten. Op een zomerse zondag kwamen er soms ook op die dag wel 60 klanten. Anderen melkboeren in die tijd : Voskuilen, Hartman, Lam, van Leeuwen.

Morsing, J Track 2Na een aantal jaren gaan werken bij het spoor als rangeerder. Kreeg uiteindelijk als standplaats toegewezen het station Soestduinen. Van daaruit gezorgd dat treinen met kolen en kerosine naar het vliegveld werden geleid. Woonde toen op de Ossendamweg (bij slager Floor). Vrije tijd werd o.a. gevoetbald. Gedanst werd er in restaurant Schalkwijk in Hooglanderveen.

Muis,M Track 5Huis gekocht (samen met broer en vader) op de scheiding tussen waar nu (2000) Yves Rocher en houthandel van Doorn staat. Dat heette vroeger (voor de aanleg van de Koningsweg) de Belvedereweg.
Hard werken. Overdag in de bouw, ‘s avonds spoelen in restaurants. Nooit met vakantie. In 1953 eerste autootje gekocht.
In militaire dienst eerst gelegerd in Amersfoort. Daarna te werk gesteld op centrale in Jessurunkamp te Soestduinen. Voor straf (teveel drinken) overgeplaatst naar Bergen op Zoom. In Soestduinen kon voor f. 15,-- dienst worden verkocht aan maatjes die ver van huis woonden. Zelf kon de heer Muis dan in de bouw werken en meer verdienen.
Vader (nadat huis was weggekocht door de gemeente; de verteller heeft het steeds over “de man met de stropdas”) verhuisd naar de Klein Engendaalweg. Nadat de woning aan de Belvedereweg in 1986 was weggekocht gaan wonen in nieuwe bungalow aan de Dorresteinweg (voorbij Vaarderhoogt) . Daarna naar Driebergen verhuisd. Vervolgens weer terug naar Soest (Koninginnelaan).
De autosloper aan de Dorresteinweg (voorbij Vaarderhoogt) was een neef. Vroeger werd er petroleum verkocht.

Nieuweweg, S Track 3Herinnering aan enkele personen in dienst bij paleis (o.a. Paans, v.d.Linden(chef-kok) en Klifman(kok). Bij de Biltseweg was voetbalveld van KPS.

Nieuweweg, S Track 4Uiteindelijk deelde prins Bernhard de lakens uit.
Koninginnedag was (qua voorbereiding) drukke tijd. Ook gewoond in bos nabij paleis (o.a. in oude intendance woning). Bijzondere gebouwtjes: koelheuvel, prieeltje waar Emma heen ging om te bidden, speelhuisje (geschenk van de Indonesische regering)

Pieren,P.C. Track 5Na 2 jaar inwoning op de Van Maarenstraat gaan wonen in de wijk van Ons Belang. De wijk is later afgebroken. Was een homogene buurtgemeenschap. Daar gewoond tot 1956. Van 1956 tot 1972 aan de Buys Ballotlaan en vanaf 1972 aan de Christiaan Huygenslaan.
Mede-heroprichter van AGVAS alsmede van het dorpshuis. Omdat hij en z’ n vrouw lid waren van de NVSH werd er met enig wantrouwen tegen aangekeken door sommigen Burgemeester baron Bentinck is toen voor hem in de bres gesprongen.

Rietveld, A Track 6Korte tijd gewerkt bij plaatwerkerij De Haan. Daarna in dienst bij Defensie bij De Dump als parkchauffeur. In 1960 in buitendienst. Aanvankelijk was het geen vetpot. Moeilijk in jaren vijftig om eindjes aan elkaar te knopen. In huishoudboekje stond betaling van huur ( f. 28,-- per maand) bovenaan. Kolen werden zomers gekocht i.v.mm. korting. Wel een klein autootje aangeschaft (Topolini-Fiatje-2 personen). Toen dochter kwam in 19660 auto weggedaan en in plaats daarvan 2e hands televisie aangeschaft.

Valkenet, C Track 4Aannemers kochten vroeger de ijzerbalken bij de smid. Het hoefsmeden werd steeds minder. Toen omgeschakeld op het verkopen en maken van kachels. Voor gaskachels nog loodgietersopleiding gevolgd.
Rekeningen werden bij de boeren door vader 1 x per jaar uitgeschreven. Zelf is hij overgegaan op 1 x per halfjaar. In 1950 eerst auto (DKW) gekocht. Na een borrel teveel dwars door een heb ij de Nieuweweg/Bosstraat gereden.

Vloten-Schuur; van Elzinga-Adema Track 5Actief geweest in bijenvereniging van dhr. van Elmpt. Er was een gebouwtje en korven achter het gemeentehuis aan de Steenhoffstraat.
Vader imkerde ook. Zwemmen geleerd in de Eem. Het natuurbad was aanvankelijk te duur. Na de oorlog daar wel veel gezwommen.
Soest is lelijker geworden doordat elk plekje is volgebouwd. 'Als ouderen hebben we het veel beter als onze ouders'

Wassenaar-Dijsktra Track 3Ook lid van de Friese Vereniging. Die kwamen bij elkaar in verenigingsgebouw St. Jozef. Uitvoeringen werden ook wel gegeven in hotel Eemland. Jaarvergadering in Gouden Ploeg. Meegedaan aan toneelspel. Daar Geertje Wassenaar leren kennen. Met haar naar kerstspel in kerkje aan Rembrandtlaan. Haar broer Douwe Wassenaar haalde ze daarop en bracht ze na afloop naar huis. Zo verkering gekregen. De Wassenaars (ook Friezen waren in 1928 naar Soest gekomen. Opa Wassenaar heeft nog geholpen bij sloop oude molen De Windhond. De fam.Wassenaar is na een kort verblijf op de Buntweg gaan wonen aan de Nieuweweg dicht bij de Parklaan. Getrouwd in 1954.

Wetering-.v.d.Schagt Track 3In Bilthoven gaan werken in de huishouding bij de baas van vader. Na terugkomst in Soest gaan werken in de keuken bij het paleis,. Herinnert zich nog dat prinses Marijke (Christina) een keer zoek was. In tuin van het paleis werkte ook oom Kobus Hornsveld. Ook Kraaijenhage met wie ze nog in de klas had gezeten werkte daar.
Uitgaan: dansen in Hilversum en Baarn. Trok veel op met nichten en neven.

Willemse, W Track 5Beschrijving van werk in emaillefabriek. Milieuvoorschriften en overheidstoezicht kende men in die tijd nauwelijks. Echte vakbondsman. Eerst bij Katholieke Metaalbewerkersbond St. Eloy. Later na fusie met FNV bij Industriebond.
Uitgaan: elke zondagmiddag overvaren bij Zwarte Willem .Zondagavond in kroeg in Hooglanderveen. Dansen. ’ s Avond door de stad terug. Vrouw leren kennen tijdens dansen.
In 1961 woning aan de Schoutenkampweg grondig verbouwd/nieuw gebouwd.