Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Jaren vijftig'

Akker v.d., W Track 5Vertelling over de hobby (het jagen) en verschillende soorten geweren. Stropen.

Akker v.d., W Track 4Achter aan de Lange Brinkweg was een stortplaats. Toen hij met Klaas van Es daar bezig was naam die hem mee naar de familie Colje. Zo heeft hij zijn vrouw leren kennen. Daar is hij in 1950 mee getrouwd. Toen gaan wonen in Huizen. Daar gewoond tot 1955. Gewerkt voor zichzelf als afvalstoffensorteerder en goed verdiend.

Brakel v.d. J Track 5Zwembad van paleis Soestdijk betegeld en badkamer van prinses Margriet. In de jaren vijftig een eigen bedrijf begonnen aan de Laanstraat. Daar in 1951 gaan wonen.

Brakel v.d. J Track 4In 1941 getrouwd en gaan wonen op de Hartweg. Na de oorlog in dienst bij Binnenlandse Strijdkrachten. O.a. gelegen op Kamp van Zeist.
Daarna gaan werken bij Kobus van Breukelen die een bedrijf had op de Regentesselaan.
Veel werk gedaan op het paleis Soestdijk.

Dijssel-van Asch v.d., R Track 2Behalve de lagere school werd ook de naaischool bezocht naast het klooster. Na school was het eerst thuis helpen.( verstellen van overallís en manchesterbroeken. Vervolgens werd een ďdienstjeĒgenomen. Eerst bij de fam Spranges aan de Aldeck Pyrmontlaan. Daarna bij de fam.Vreede aan Julianalaan en tenslotte bij fam. Maree van drukkerij Practicum aan de Molenstaat. Op dat laatste adres acht jaar gebleven. Handballen bij Crescendo.

Eek, Jan en Bertus Track 4Verhaal over maken en bewerken van maalstenen en de watervoorziening voor de dieselmotor. Molen is in 1947 verkocht na nog een tijdje te zijn verhuurd aan Zimmerman (rioolputten). In de jaren vijftig afgebroken

Insinger, J.H.O Track 7Verhaal over optreden van vader Insinger bij Charlottehoeve om executies te voorkomen. Na de oorlog gesolliciteerd en benoemd als burgemeester van Wijhe. Herinnering aan gesprek met CdK baron Voorst tot Voorst en gesprek met minister Beel. Benoeming niet aanvaard want tegelijkertijd mogelijkheid om in dienst te treden bij ministerie van buitenlandse zaken voor diplomatieke opleiding.

Kok, D Track 4Na de oorlog als militair uitgezonden naar Nederlands Indie. Daar drie geweest. Eerst als kwartiermaker later als foerier en bruggenlegger.
NiKaproba.

Lange de, E Track 1Geboren in 1942 op Lange Bergstraat ( nu van Stralenlaan) nr.27. Vader was Jan de Lange. Opa Evert de Lange had samen met zijn broer Geert een schildersbedrijf op de Heuvelweg (overgenomen van Van der Burg). Vader Jan de Lange is van 1946 en 1948 in IndiŽ geweest. Daarna gaan werken als officier van voeding in de Kromhoutkazerne te Utrecht.
Herinneringen aan het spelen op de Lazarusberg en het bezoeken van het SEC-terrein aan de Schrikslaan. Kleuterschool gezocht aan de Rembrandtlaan. Daarna school met de bijbel aan de Spoorstraat. Hoofdonderwijzer was dezelfde als waar vader les van had gehad (meester van der Flier. Verder was er o.a. juffrouw van Arkel. Indruk maakte het optreden van Sinterklaas ( de vader van Werner Paans). Verhuisd naar Schaepmanstraat naar woning met douche. Toen Groen van Prinsterenschool gezocht. Spelletjes, o.a. Katarieke?

Pieren,P.C. Track 4In 1946 naar Soesterberg gekomen. Inwoning bij grootouders (fam Langenberg) aan de Van Maarenstraat. Oom Adam was daar ook in huis. Verdiende de kost als straatmuzikant in Soesterberg. Eerst gewerkt bij veevoederfabriek Van Vollenhoven bij de Koppel in Amersfoort. Daarna bij de Middenstands Bedrijfsvereniging. Sociaal recht gaan studeren.
Al heel snel verbonden met de gemeenschap van Soesterberg. Al in de jaren veertig een soort sociaal ombudsmannetje voor Soesterberg geworden.
Dankzij wethouder de Haan in gemeenteraad gekomen. Geschoold op Woudschoten (o.a. door Drees)

Roest, A Track 3Na lagere school gaan werken bij vader op de boerderij. Verhaal over knollen zaaien en rooien, Vrouw leren kennen tijdens dansen in Hooglanderveen) bij Schalkwijk. Niet in militaire dienst omdat jongens uit IndiŽ terugkwamen. Getrouwd in 1958 en zaak overgenomen van vader die overigens daar wel bleef wonen.

Roest, A Track 4Door uitbreiding van de gemeente en doortrekking van de Koningsweg moest het boerderijtje verdwijnen. Toen verhuisd naar de Birkstraat waar varkenshouderij)ongeveer 25 fokzeugen gecombineerd werd met verzekeringsportefeuille.
Verhaal over de boerderij Krachtwijk die volgens de overlevering functioneerde als smokkelnest voor drank om betaling van accijnzen in Amersfoort te ontlopen. Overgrootmoeder heeft daar gewoond met haar eerste man) Kuijer voordat ze met Roest trouwde en zich vestigde in Soesterveen.
Herinnering aan bosbessen plukken in bos Pijnenburg en turfsteken door v.d. Heuvel. Turf werd o.a. gebruikt om koeien op te laten staan.

Smits-Smit,C.M. Track 6Op Klein Engendaalweg in 2 huizen gewoond. Eerst 8 jaar in eerste huis. Daarna 2 0 jaar in tweede huis dat later ook is gekocht. In totaal 7 kinderen. Die hebben eerste op Driehoekschool gezeten, later op de Insingerschool. Kinderen speelden in bosje van Flikweert (in Klein Engendaal). Herinnering aan speelgoedmaken door haar man voor de kinderen. Vergelijking met de kleinkinderen.
Herinnering aan vakantietijd (1 week in augustus had haar man vrij) met kinderen. Vliegtuigen kijken en vliegeren.
Terugkijkend op een fijn en gezegend leven. Woont nu ruim 30 jaar op Kamperfoeliestraat en vindt dit fijne buurt.

t Lam, P. Track 5Niet gelukkig met veranderingen in woonomgeving (komst van veel buitenlanders).
Gewerkt bij grote bouwbedrijven (Bredero en Verwelius), maar heel lang bij Bert van Breukelen. Een bijzondere klus was de renovatie van het natuurbad.

Wassenaar-Dijsktra Track 2Gaan werken bij Zonnegloren op medische administratie. Kamer aan de Gallenkamp Pelsweg. Daar betaalde Zonnegloren voor. Zonnegloren gaf ook kolengeld naast het salaris en 1 x per maand reiskostenvergoeding naar huis. Op catechisatie bij ds. Van Krugten.
Zaterdag ís avonds naar Hervormde jeugdgemeenschap. Het gebouw Elthetho in Soest Zuid.

Weerdesteijn, C Track 4v.d. Griendt nog gekend. Die gaf les aan leerling-vliegers. Ook luitenant Koppen gekend en luitenant Versteegh. Het eerste vliegtuig na de oorlog binnengeloodst. Na de oorlog tijdelijk gewerkt bij de beveiliging van het vliegveld. Daarna gaan werken bij Pas als installateur op de Du Moulin kazerne