Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Jaren veertig'

Akker v.d., W Track 3Nadat het werken bij oom Dirk was gestopt gewerkt in het hout. Vooral stammen rooien. Daartoe werd o.a. een bosperceel hout gekocht van Insinger. Na de oorlog als afvalstoffensorteerder gaan werken bij Van Es.
Vertelling over insluiting in het bos van Pijnenburg van de gecapituleerde Duitsers. Gezien hoe de Canadezen met een tank alle gestolen fietsen hebben platgewalst.

Beer de, H Track 1Verteld dat hij geboren is in Amsterdam in 1927 . In de jaren dertig verhuisd naar Tilburg. Zijn vader zat in de textielhandel. In 1938 naar Haarlem verhuisd. Vervolgens in 1940 naar Driehuis-Westerveld. In 1942 naar Soest. Daar gewoond tot 1948/1949 aan het adres Wilhelminalaan 17 (ouderlijk huis). Vervolgens verhuisd naar Noordoostpolder waar hij baan als leraar had gekregen. Van de N.O.Polder, inmiddels in 1952 getrouwd, verhuisd naar Kortenhoef. Van Kortenhoef in 1960 verhuisd naar Soest. Daar onderijzer aan de H. Hartschool(mulo- later kardinaal Alfrinkmavo).
Na de lagere school in Tilburg en Haarlem doorgebracht te hebben o.a. onderwijs gevolgd bij den paters augustijnen in Overveen. Tijdens de oorlog de HBS in Hilversum bezocht.
Na de oorlog landbouwhogeschool in Wageningen bezocht. De belangstelling voor de agrarische wereld ontstaan tijdens de oorlog. Dierenarts Kok woonde aan de Wilhelminalaan. Tijdens de oorlog veel met hem meegegaan als er koeien waren aangeschoten of als er gekalfd moest worden.

Beer de, H Track 2De aanleiding om uit Driehuis Westerveld te vertrekken naar Soest was de bouw van de Atlantikwal.
In de jeugdperiode actief geweest in jeugdbeweging. Men kwam bijeen in ruimte onder het altaar in de (afgebroken) Mariakerk. Andere jongens die hij zich herinnert o.a. Harry Boereboom, Frits de Groot, de jongens van Smit, de jongens van Batenburg.
De deelname aan het verzet beperkte zich tot het rondbrengen van kranten (De Hollander). Na de explosie en brand bij de Societeit op het Nieuwerhoekplein werd vader gedwongen glas te vegen op het plein. Zelf een keer gearresteerd bij De Bilt. Ze dachten dat het om een jood ging. Gezegd dat ze Batenburg(de gemeentesecretaris die ook aan de Wilhelminalaan woonde) maar moesten bellen.
Na de landbouwhogeschool de kweekschool gevolgd bij de paters in Hilversum.

Brakel v.d. J Track 3In de oorlog naar Soest gegaan Een keer opgepakt bij een razzia. Gewerkt bij spoorbouwbedrijf.

Breemer v.d., J Track 5Gedurende mobilisatie 2 jaar in Zeeland verbleven (o.a. Domburg, Goes en Hansweert). Bij uitbreken van oorlog is men na enkele dagen ontwapent in Borssele. Vervolgens moest men naar Goes lopen. Daar 2 dagen op een voetbalterrein gelegerd/verzameld. Vervolgens lopen nar Den Bosch. Men moest naar de veehallen, maar is daar niet naar toegegaan. Volgens dag is men gelopen naar Culemborg en vandaar met de trein naar Utrecht gegaan. Van Utrecht naar Soesterberg gelopen. Benaderd door Preusser om in het verzet te gaan. In 1944 o.a. opgepakt bij een razzia. Na verblijf van een halve dag op het kamp De Vlasakkers is hij gevlucht.

Breemer v.d., J Track 6Hielp zieke kinderen o.a. door met driewieler-brancard naar Amersfoort te fietsen. Had op de fiets een bordje met “ besmet” zodat hij niet werd aangehouden.
Verder actief bij het bestelen van de Duitsers. Die hadden in het z.g. “Krankenrivier” (een opgang voor gewonden in het huis dat nu De Open Ankh heet) o.a. een opvang voor gewonden van het front. Daar bevonden zich geneesmiddelen en verbandmiddelen. Deze gestolen medicijnen en verbandmiddelen bracht hij bij dokter Splinter die ook in het verzet zat. Ook werd diefstal gepleegd uit de kelders aldaar waar briketten waren opgeslagen. Die werden bij oude mensen gebracht in de hongerwinter. Daartoe werden ook ’ s nachts uit Hamersveld de nodige levensmiddelen opgehaald.

Brummelen-van Oest, van Track 5Herinnering aan oorlog. In tuin was een soort schuilkelder. Toen het door de bombardementen op Soesterberg te gevaarlijk werd gedurende 3 jaar naar Soestdijk gegaan (huis op de hoek van Belvedereweg-Beckeringhstraat)
Na de oorlog het pand Van Lyndenlaan gekocht. In de zaak is toen een jongere broer van haar man gaan wonen. Man werd antiquair. Wel werd op het adres Van Lyndenlaan 1 melk verkocht.
Herinnering aan bevrijding. Schilder Spijker van de Rembrandtlaan had op kinderwagen vlaggetjes geschilderd.
Kinderen hebben Driehoeksschool bezocht.

Dijssel-van Asch v.d., R Track 4Oorlogstijd (evacuatie in 1940 en herinnering aan verblijf in schuilkelder bij huis). Echtgenoot Anton v.d. Dijssel ontmoet omdat hij vaak op de zaak kwam. Op 28 jarige leeftijd (na 3jaar verkering) getrouwd en gaan wonen op Lange Brinkweg. Anton heeft de zaak in 1955 overgenomen van zijn vader.

Doorn-Kaats van, A Track 3Helpen op boerderij bij vader. Koeien melken. Knollen plukken.
Oorlogstijd. Herinnering aan angst en vorderen van paarden.
Bij bevrijding met voet op de stoel want die was stuk gelopen tijdens tocht gedurende hongerwinter(samen met zus) naar Coevorden.
Man (Toon van Doorn) kwam altijd melk ophalen bij de boerderij. Verliefd geworden tijdens bezoek aan kermis te Laren. Gedanst bij De Gouden Ploeg en Eemland.
Tijdens oorlog samen met vriendin bezoek gebracht aan waarzegster wonende aan de Noorderweg die voorspelde dat ze met Toon van Doorn zou trouwen.

Dorrestein van , A.G. Track 6Huidige activiteiten. Sociaal werk. Zang: Apollo. Muziek maken. Wandelen.
Herinnering aan bevrijding. Verhaal over Duitse soldaten in barak aan de Eemstraat. Was een zeer goede Duitser die bij ouderlijk huis naar Engelse zender kwam luisteren. Dochter (Kristel Hurkmans) is vriendin geworden van zus van de geinterviewde.

Dorrestein van , A.G. Track 5Overzicht werkkringen. Getrouwd in 1960 met Ans Hilhorst (van kaasboerderij aan de Birk). Na verlijf van 10 jaar in Purmerend in 1970 terug naar Soest. Lid van Geasbeker gilde.

Hofslot van, W Track 2Eerst bewaarschool bezocht achter het gebouw van museum Oud Soest waar toen de nonnen nog zaten. Later de Bonifaciusschool bezocht. Elke morgen om 8 uur eerste naar de kerk. Dat werd in het rapport opgenomen. Aanvankelijk lopend naar school, later met de fiets. Fietsenmaker van Van Boeijen, (die zat op de plaats waar nu benzinestation is van Plekkepoel aan de Birkstraat).
Vrienden: Piet v.d. Hengel (Lange Brinkweg), Piet v.d. Breemer, Wim van Logtenstein en Anton Hilhorst (woonde over de Eem).

Hoolwerf-v.d.Broek, D Track 4Herinneringen aan oorlogstijd. Oom (Henricus van Breukelen) doodgeschoten,. In 1945 herinnering aan bom die is gevallen achter de woning (mevr. Van Veen is daardoor dodelijk geraakt.
Hielp soms bij bakkerij Beerenkamp aan de Koninginnelaan. Man is later gaan werken bij Kooij en daarna bij Beckeringh in Uithoorn (kleinzoon van landgoedeigenaar Beckeringh). In 1964 man oerleden.

Insinger, J.H.O Track 2Studententijd in Utrecht. Geprotesteerd tegen verbod aan professoren van joodse afkomst om les te geven. Geweigerd om loyaliteitsverklaring te tekenen. Ondergedoken in Betuwe. Overigens in het begin een kroegtijger.

Insinger, J.H.O Track 3Uitbreken van de oorlog. Lag thuis op Pijnenburg met griep op bed. Verhaal over ingekwartierde officier Jansen. Overigens keken in het begin de Nederlanders rijen dik in Utrecht naar de moffen als ze marcheerden. Had kamer bij mevr. De Greef op het Neude.

Insinger, J.H.O Track 4Verhaal over studentenverzet o.a. via het blad. De voorzitter van de redactie Nico Bloembergen werd gearresteerd.( ujit een op 11 januari 2012 ontvangen reactie van Dr. Rob Herber van het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen der Natuurwetenschappen van de Universiteit van Utrecht blijkt dat het niet Nico Bloembergen is geweest, maar zijn twee jaar oudere broer Evert, die hoofdredacteur van Vox was) Bij protest daartegen zelf hardhandig aangepakt bij Sicherheitsdienst op Maliebaan.

Jaarsveld-v.d.Wilt, C Track 2Na schooltijd moest van Dina eerst breien worden geleerd en er was wein ig tijd voor spelen. Na lagere school o.a. oppashulp geworden bij de fam.Breiner van der Houten, die woonde aan de Buntweg. Die familie is tijdens de oorlog uitgeweken naar Engeland en daarna teruggekomen. Hun huis was leeggeroofd door NSB’ers. In de oorlog gewerkt op Ewijckshoeve als eerste kamermeisje bij de fam.Blom. Vertelling over herinneringen aan de Ewijckshoeve. Daarna gaan helpen bij de fam.Jaarsveld die woonde aan de Nieuweweg en verkering gekregen met Karel Jaarsveld.

Jaarsveld-v.d.Wilt, C Track 3Verhaal over het onderduiken van de jongens van Jaarsveld bij de autosloper Luiben (zat op de plek waar nu de Weegbreestraat uitkomt op de Eigendomweg).
Ook verhaal over onderduiken in schuilplaats die vader Jaarsveld had gemaakt op slaapkamer in de woning. Tijdens een razzia op 9 november 1944 de oudste zoon van fam.Jaarsveld opgepakt. Is terecht gekomen in kamp Amersfoort maar daar weer ontslagen wegens angst voor besmetting door dysenterie.

Jaarsveld-v.d.Wilt, C Track 4Herinnering aan bevrijdingsdag en afrekening met NSB’ers.
In 1946 getrouwd en 12 jaar ingewoond bij schoonouders. In 1958 woning gekocht aan de Nieuweweg (op plek waar nu medisch centrum is gehuisvest) en daar schildersbedrijf voortgezet. Uitgekocht door gemeente wegens bouw flats aan de Weegbreestraat. Toen een tijdje gewoond aan de Kostverlorenweg en daar nog schildersbedrijf voortgezet. In 1971 is man beheerder geworden van De Open Hof en werd woning gekocht aan de Ereprijsstraat. Gezin was inmiddels in de loop van de tijd uitgegroeid (2 zonen en 2 dochters).

Kok, D Track 2Maakte in oorlog deel uit van een verzetsgroep in Baarn die onder leiding stond van Geurt Woudenberg. De leiding daarvan in Soest berustte bij Willem Priem van de Klaarwaterweg. Samen met Henk Bijsterbos werden in opdracht van Willem Priem wapens gehaald bij woning in Wilhelminapark (Rutgers van Rozenburg) in Baarn en getransporteerd onder hout naar Soest. Daar opgeslagen op zoldertje in de kapel in de tuin van mevr. Notte aan de Van Weedestraat. Instructies betreffende de bediening van de wapens werden verkregen. achter in het schuurtje bij Hans Kraal.

Kok, D Track 3Vervolg van verhaal over verzet. Wapens waren o.a. ook opgeslagen in bijenkast bij de fam. Van Breukelen aan Oude Grachtje. Bij de instructie over het bedienen van die wapen s o.a. geholpen door twee Canadezen en een Pool die waren ondergedoken in kelder onder garage Julianalaan 78.
Zelf ondergedoken in boerderij achter Beverstein waar de oudste broer boerde. In Beverstein zelf waren in het laatst van de oorlog de nonnen ondergebracht uit het St.Jozefgesticht. Er werd brandhout gezaagd voor hotel Eemland. Dat gebeurde o.a. in een actie "Help onze kinderen aan maaltijden" die opgezet was door Zadelhoff en Kok(dierenarts aan de Wilhelminalaan en broer van Dorus). Verzetsgroep in Baarn kreeg oa. hulp van overgelopen Duitser.
Na de oorlog militaire opleiding gevolgd in Engeland.

Kok, D Track 5Verhaal over afbranden boerderij als represaillemaatregel van de Duitsers
Na terugkomst uit Indie door wethouder Zadelhoff geholpen aan een baan bij gemeentewerken.

Koot, J (mevr) Track 2In 1937 verhuisd naar Klaarwaterweg. Daar 2 jaar gewoond. Toen werd vader filiaalhouder in Zundert (1939). In 1940 ( wegens heimwee moeder) teruggekeerd naar Soest. Een half jaar ingewoond bij fam.v.d. Lugt aan de Klaarwaterweg, Daarna gaan wonen aan de Kolonieweg. De meisjesschool in het St.Jozefgebouw bezocht. Aanvankelijk (tijdens de oorlog) niet over De Eng naar school maar via Veldweg en rijksstraatweg. Toen na de oorlog de Eng weer open was samen met Annie Wolfsen aan de Molenweg naar school. Verhaal over bezoek school met jongensfiets. Dar mocht niet van hoofdzuster Imelda. Andere zusters waren o.a. zuster Foca, zuster Andrea en zuster Gertrud.
Klasgenoten: Annie Brouwer van Piet Brouwer (woonde op boerderij waar nu De Sprong zit), Annie van Klooster, Elly Stalenhoef, Rini Willemse, Jopie Munster.
Gespeeld (hoepelen, knikkeren) werd meestal gedaan met kinderen van de Kolonieweg. Vriendin was en is Ria Roest die woonde aan het Oude Grachtje. Dat was dochter van Willem Roest die woonde naast oom Ries van Breukelen.
Redelijk vrije opvoeding in jeugd. O.a. redelijk vrij gelaten in kerkgang.

Logtenstein van, R Track 2Herinnering aan oorlog. Kijken naar de vliegtuigen die overvlogen. Door bommen werden grote gaten gemaakt. Later nog wel gezwommen in de poelen die als gevolg van die bomgaten ontstonden (Maatweg). Ook gezwommen in De Kolk aan de Peter v.d.Breemerweg en in een oude waai tegenover de fam. Van Roomen.
In het laatst van de oorlog waren er Duitsers ingekwartierd. Ook werden paarden van Duitsers gestald in de stal. Herinnering aan uitgooien van folie door vliegtuigen . Bonifaciusschool bezocht en later ULO.

Muis,M Track 6Herinnering aan "uitkopen" door de gemeente.
Herinnering aan beschietingen uit de oorlog en struinen in omgeving van wapeninleveropslagplaats nabij de Jachthuislaan.

Pieren,P.C. Track 2Herinnering aan de oorlog en het bombardement op Rotterdam. Hij heeft de Duitsers gezien die met een Nederlands uniform aan als parachutist zijn geland. Het is niet gelukt naar Engeland te ontkomen
Door het bedrijf naar Berlijn gestuurd. In 1943 gevlucht onder de zitbank van een trein. Toen ondergedoken in de Biesbosch. In Biesbosch 9 maanden gezeten en geholpen bij overzetten Engelse vliegers over de Amer.
Om gezondheidsredenen daarmee gestopt en terug naar huis. Na 1 nacht thuis werd de wijk afgezet om hem te arresteren. Weggekropen via een luikje onder de vloer en in feite gered door een politieman die de schuilplaats in de gaten had. Toen vertrokken aar Groningen. Daar actief in het stelen van goederen van de Duitsers. Na arrestatie op transport gezet naar Duitsland. Tussen Hoogezand en Sappemeer uit de trein gesprongen. Vervolgens naar Rotterdam gelopen.

Pieren,P.C. Track 3Herinnering aan hongertocht samen met broer naar Mijnsherenland.
Ergernis over programma’ s van RTL 4,RTL 5 en programma Big Brother.

Renes, J Track 4Ondergedoken bij Chris de Gier, boer. Vervolgens ondergedoken in Overijssel. Daar ervaring met goede Duitser meegemaakt.

Rietveld, A Track 4Oorlog. Eenmaal op het vliegveld ( waar gewerkt werd) een bombardement meegemaakt. IN 1944 opgeroepen voor arbeidsdienst. 7 á 8 weken in buurt van Meppel. Daarna ondergedoken in Friesland. Na terugkomst in maart ‘45 in Soesterberg twee maanden hout gezaagd voor kinderkeuken. Met een ‘malle Jan ‘weerden veel bomen weggehaald van Amersfoortsestraat. De bomen waren daar door de Duitsers neergelegd. Na de oorlog: baantje bij Jan in ‘t Hout (heining rond De Dump gemaakt). Militaire dienst in Naarden, Harderwijk, Breda.

Schaafsman, M Track 1Geboren in 1927 als jongste in een gezin van negen kinderen (7 jongens en 2 meisjes. Naar Soesterberg (Verlengde Postweg 84)gekomen in 1943 vanuit Den Dolder. Daar woonachtig in woning aan grens vliegveld.
In 1943 het huis uit gezet door Duitsers
Vader was landelijk voorzitter van chr.bouwvakarbeidersbond.
Hij had geen goede verstandhouding met Colijn.
Lagere school tot 9e jaar gevolgd in De Bilt. Daarna in Huis Ter Heide. Vervolgens Oranje Nassau mulo in De Bilt gevolgd.
Vliegveld stond vlak voor het uitbreken van de oorlog vol wrakken om Duitsers te beletten te landen. 2 broers waren bij het uitbreken van de oorlog in militaire dienst.

Smits-Smit,C.M. Track 5In 1939 getrouwd. Gaan wonen aan Klein Engendaalweg. Leuke buurt. Man ontmoet in de kerk. Herinneringen aan oorlog. Weet nog hoe het begon in de nacht/vroege ochtend van de 10e mei. Hevige beschietingen in Soesterberg. In 1943 gezien dat meneer van Mil (had illegaal radio’s) werd opgepakt. Ziet die man nog zitten met op schoot zijn dochtertje om afscheid te nemen. Har man is er nog langs gelopen en hoorde toen: "Zwanink". Haar man heeft toen Zwanink gewaarschuwd zodat die kon onderduiken.
Ook nog herinneringen aan ernstige beschietingen in september 1944 op een zondag. Haar man was naar de kerk. Zelf was ze thuis met 4 kinderen en angstig.
In de tuin hadden haar man en een buurman een schuilgat gegraven om in te schuilen in geval van razzia's. Dat gat werd ontdekt door NSB’ er die 2 huizen verder woonde. Daarna is er een gat gegraven in de buurt van het dierenasiel.
Beroep van haar man: schoenmaker. Aanvankelijk bij tante die zaak had aan de Torenstraat. Toen de zaak door een ander werd overgenomen ging het minder en volgde er moeilijke tijd. Daarna 9 maanden gewerkt bij Dalco te Soestduinen. Daarna in Amersfoort bij schoenenmakerij.

Valkenet, C Track 3In oorlog geen gebrek gekend. De boeren zorgden voor het eten.
Voor een NSB-boertje ook ossen van een hoef voorzien. Leverde flink wat op. Na het trouwen in 1942 zijn ouders gaan wonen in de winkel en is de smederij overgenomen. Vader bleef wel helpen. Was een vakman in het zelf maken van hoefijzers. Hoefde niet in militaire dienst.
Tijdens de oor had hij een ausweiss. Na bevrijding dansen in de schuilkelder van de moffen op de Eng.

Verlaan-de Bruin Track 6Herinnering aan schaatsen in jeugdjaren, o.a. via De Eem naar Zuiderzee.
Vaak geholpen in jonge jaren wanneer een moeder in het gezin ziek was. O.a. zelf geholpen bij een bevalling terwijl de vroedvrouw er nog niet was.
Herinnering aan oorlogsjaren: een goede Oostenrijker.

Vloten-Schuur; van Elzinga-Adema Track 21940 evacuatie (Bovenkarspel). Herinneringen aan bouw Witte Boerderij. Er heeft eerst een andere boerderijtje gestaan die door de bliksem is getroffen. Ook op de plek waar nu villa Pax staat heeft een boerderijtje gestaan.
Vader was electricien (had eigen bedrijfje). Werkte in de oorlog o.a. voor Darthuizen waar de ortscommandant was gehuisvest.
In huis waren twee onderduikers , t.w. dhr.Kantorowitz, een jood, die met zijn familie de oorlog heeft overleefd (heeft later in Molenschot nog gezeten) en een Duitse vluchteling (kleermaker). Herinnering aan jurkje dat uit gordijnstof was gemaakt. Werd ‘oom Willie’genoemd.
Winkeliers uit die tijd: bakker van Schaffelaar (Julianalaan) en bakker Wiggelinkhuizen (hoek Beetslaan-Schrikslaan), slager de Koning (Julianlaan) en Bokma (Beukenlaan)

Vonk,P Track 3Te jong voor een rol in de oorlog. Wel wat lectuur rondgebracht. Vader zat wel in illegaliteit. Is op een gegeven moment opgepakt en samen met 23 andere Soesters gegijzeld. Ook Van Reehorst zat in illegaliteit.
Na de oorlog naar bakkersopleiding in Wageningen. Daarna 4 jaar in militaire dienst (Indonesie). Kerkelijk verbonden aan de Julianakerk.
Lid van gymnastiekvereniging Fraternitas en aquariumvereniging.
Dansen geleerd in Eemland.

Vos, H Track 5Herinneringen aan brandweer in oorlogstijd.

Weerdesteijn, C Track 3Herinneringen aan de oorlog. Voor de oorlog gaan werken op de Koperslagerij op het vliegveld, daarna in de montagehal. Toen de Moffen kwamen ontslagen. Daarna een poosje voor zichzelf gewerkt. In 1942. in kader van Arbeitsinsetz gewerkt bij LEKO in Utrecht en bij Huijgen-Wesseling in Amersfoort (maakte ontluizingskasten voor Duitsland). Ondergedoken in Achterhoek toen bevel kwam om naar Berlijn te gaan werken. Gezeten tussen Lichtenvoorde en Ruurlo. Daar vrouw leren kennen

Weerdesteijn, C Track 5Getrouwd in 1952 in kerkje aan de Rademakerstraat. 18 jaar gewerkt bij De Genie. Meegewerkt aan de bouw van de Marechausseekazerne
Verhaal over afbouw van de De Moulinkazerne in opdracht van de Duitsers en de legering van Duitse soldaten daar en elders. Verbouwen van aardappelen op de Leusderhei door Duitsers

Willemse, W Track 3Bijnamen (o.a. van Hilhorsten). Herinnering dat vader vertelde over een kruisje op de hei waar het altaar zou komen van de Heilige Familiekerk. Herinnert zich de bouw daarvan. Vader werkte bij Defensie tijdens mobilisatietijd (stellen bouwen!). Er waren ook soldaten tijdens mobilisatie in huis. Ook waren er soldaten in de openbare school aan de Beetslaan. Een keuken was er in de villa op de hoek van Julianalaan en Anna Palownalaan. Geëvacueerd in 1940. Op terugweg – tijdens een stop van de trein – voor het eerst Duitse soldaten gezien.
Op het veld waar nu VVZ begint stonden toen barakken (voor voedsel en hout). Daar waren aardige Duitse soldaten. Herinnert zich het spelen in een oude stelling van wit zand. Toen doken vliegtuigen naar beneden die wat uitwierpen. Bleken achteraf bommen te zijn . Veen van de kassen (80%) was kapot. Glas rapen en werpen in gaten van de bommen. Herinnering aan in brand gestoken boerderij en een paard dat is doodgeschoten. Voor voedselvoorziening moesten weilanden worden gescheurd.

Wolfsen, D Track 3In 1939 (toen hij 18 jaar werd) rijbewijs gehaald (afgereden bij dierenarts te Amersfoort) en bij vader (die als gevolg van astma zwakke gezondheid had) gaan werken. Door oorlog niet in militaire dienst. Een paar keer ondergedoken ter voorkoming van inzet voor arbeidsdienst. Een week samen met vader vastgezeten op politiebureau te Amersfoort bij Ortscommandant omdat er door anderen benzine was gestolen.
Later werd hij met auto gevorderd om munitie te laden en te vervoeren. Ontsnapt bij Schiphol. Naar Amsterdam gelopen en vandaar naar de trein bij Baarn. Vervolgens ondergedoken in hooiberg bij schoonvader.

Zoetelief, G Track 5Samen met Hans Kraal en Piet Ekel gezeten in een club genaamd De cupido’ s. Daar o.a. ontmoet Willy Vera, Dolf van de Linden, Wim Sonneveld. Zelf geen muziek of toneel gespeeld maar zorg voor het open- en dichttrekken van de gordijnen en de verlichting. Gerepeteerd werd er alsmede uitvoeringen gegeven in hotel Eemland.

Zoetelief, G Track 6In 1946 gaan varen. In 1951 getrouwd., 3 jaar op Curaçao gewoond. In 1954 terug naar Soest. Gewerkt in Huizen bij de Centrale.
Verhaal over bevolkingsregister dat in de oorlog is weggehaald. Samen met Dirk Kroon en Simons. Met een agent afgesproken dat de pen uit het raam bij afdeling bevolking zou worden gehaald. Vervolgens toen 's avonds de agenten de ronde deden ingebroken. Met de bakfiets van de zaak na het openbreken van de kasten de kaarten vervoerd. Naar het veen gebracht bij Kroon thuis en de kaarten in een grote kuil gedaan. Na 1 dag al waren ze met water doordrongen. Na het inbreken peperkruiden gestrooid om honden te misleiden. Het idee om het bevolkingsregister te laten verdwijnen is afkomstig van burgemeester des Tombe die dat had geopperd tegenover de brandweercommandant Groart. De bedoeling was dat op die manier de Duitsers niet gemakkelijk aan adressen van o.a. jonge mensen konden komen.
Vervolgens nog een verhaal over de represaille-maatregelen die de Duitsers hebben genomen (Overigens niet n.a.v. het weghalen van het bevolkingsarchief maar n.a.v. een andere gebeurtenis)