Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Jaren twintig'

Bosscher, A Track 1Vanaf 11e jaar woonachtig in Soest. Kwam uit Amsterdam. In jaren dertig ging het slecht. Grootouders woonden in Soest. Ouders zijn pension begonnen in pand Kolonieweg 2c. Leverde f. 2,-- per dag op, later f. 2,50. Vier slaapkamers werden verhuurd . Gezin zelf sliep met z’ n vieren op zolder. Pensiongasten kwamen alleen zomers. In de winter soms ook wel mensen in huis via de heer Veenstra, hoofd van de openbare school aan de Kerkebuurt. Deze school ook bezocht. Zelf braaf, verlegen meisje.

Audiospoor nog niet beschikbaar.
Brakel v.d. J Track 1Geboren in Baarn op de Oosterdwarsstraat. Ze noemden het "op de hei".
In jeugd veel in Baarnse bos lopen slingeren. Al heel vroeg betrokken bij duivensport.

Breemer v.d., J Track 3Jan wilde kok worden en naar de kokschool. Dat was echter te duur. Het gezin v.d.Bremer kende 9 kinderen en had het niet al te breed. Vader was castreur. Moeder runde het pension. Toen is hij na de ULO-school te hebben bezocht gaan werken bij maison Rond(een soort cateringbedrijf). Daarna Haardemakers(banketbakkerij aan Burg.Grothestraat) en Schothorst (broodbakker tegenover Mets). Later gaan werken bij Baarnse broodbakkerij nabij het Nieuwerhoekplein.

Breemer v.d., J Track 4Met een broer van Annie’ s vader die ook bij de Baarnse bakkerij werkte is hij meegegaan naar Soesterberg, waar v.d.Berg naast de slagerij een bakkerij is begonnen. Aanvankelijk werd vanuit Soest het brood naar Soesterberg gebracht.
Na opening van de zaak(bakkerij) in Soesterberg (+ 1928) is hij gaan inwonen daar (kamer op de meelzolder). Samen met de broers van Annie ging hij o.a. naar het koor en kwam hij ook thuis bij slager v.d.Berg over de vloer. Zo heeft hij Annie leren kennen.

Daatselaar-Couwenberg van,C Track 1In 1920 in Soest komen wonen op het adres Veenhuizerstraat 49a. Veenhuizerstraat was toen nog een zandpad. De Beetslaan noemden ze het zwarte pad. Vader was onderwijzer aan de Mariaschool (1e of 2e klas).
Herinnert zicht nog het opknappen van de Koninginnelaan (vroeger Veenuizerstraat). Bij de opening van de vernieuwde Koninginnelaan mocht zij de schaar aanbieden aan de burgemeester (zie foto op blz. 40 van het boek 100 jaar Soest en Soesterberg in beeld van Gerth en Piekema). Haar vader zat in het feestcomite.
Bezocht aan de Mariaschool.

Dijssel-van Asch v.d., R Track 1De boerderij waar Riet van Asch geboren was stond op de plek waar nu de Dalweg loopt en rotonde is tussen de Indisch restaurant Dessa en sporthal (beschrijving in 2003). Grootouders woonden er naast in klein huisje. Grootvader was postbode geweest.Vader had slepersbedrijf, aanvankelijk uitsluitend met paard en wagen , vanaf 1930 ook met vrachtwagens. Achter de boerderij lag groot zandgat (gat van Van Asch) waar gespeeld kon worden. Er waren meer van die gaten in die tijd in de Eng (o.a. gat van Ruttenberg, gat van Kok, gat van Beijer). Het zand uit het gat dat naar diverse bouwwerken werd vervoerd werd o.a. achter de boerderij gezeefd. De weg naar de school bij de zusters in het gebouw waar thans het museum is gevestigd liep via de Verlengde Talmalaan. De Dalweg was een zandpad dat begon bij de peperbus.

Ekel, P Track 1Geboren in het huis Nieuweweg 58 (heet nu het Puntdak) op 21 september 1921. Gewoond tot omstreeks 1930. Toen verhuisd naar de Torenstraat. Vader werkte aanvankelijk op vliegkamp Soesterberg. Was afkomstig uit Alkmaar en was als militair gelegerd in Zaandam. Daar komt de moeder van de geïnterviewde vandaan. In 1920 zijn ze naar Soest gekomen. Vader was actief in voelbalvereniging ESVAC.

Ekel, P Track 3Bezocht openbare school aan de Kerkstraat naast De Gouden Ploeg. Herinnert zich nog dat achter in de tuin van de school een podium werd opgericht waar Conny Vonk optrad. In en rond De Gouden Ploeg was veel vertier. Waar vertier was daar was ook Peter v.d. Breemer in de buurt. Op het weiland van Peter v.d.Breemer werd altijd gevoetbald met Bertus en Joop Entrop en de jongens van v.d. Kooij. V.d.Kooy had trouwens ook een café (De Wacht) op de hoek van de Stationsweg. Herinnering aan postbode Schaap aan het Schapendriftje. In oude linde van de kerkebuurt vaak gespeeld.

Hoef v.d., G Track 2Herinnering aan spelen op spoorlijn. “Bello” moest stoppen in verband met spelen op spoorlijn. Herinnering aan Soesterveen en het vele water. Boerderijen in buurt Oude Grachtje (Van v.d. Akker en Leertouwer). Oppassen voor turfgaten want die waren gevaarlijk.
Openbare school an de Beetslaan bezocht. Onderwijzend personeel: Stuurman, Bloemendal, mevr.Meijburg (favoriet) en mevr. V.d. Broek.
Toen broertje (nakomertje) gedoopt moest worden was de eis van de voorganger van de Gereformeerde Kerk dat de oudste kinderen de openbare school zouden verlaten en naar de chr.school zouden gaan. In 5e klas overgestapt naar de chr.school aan de Prins Bernhardlaan o.a. bij dhr.v.d. Flier.
Vader was eerst boerenknecht, later bij de posterijen en toen in de bouw. In de bouw heeft hij zichzelf omhoog gewerkt. Heeft samen met kameraad v.d. Broek een dubbelhuis gebouwd op de Hartweg. Daar gewoond naast Dorus de Zoete (groenteboer) Overigens daarvoor verhuisd van Nieuwstraat naar Korteweg.

Hoolwerf-v.d.Broek, D Track 2Hartweg was in tijd van jeugd van geïnterviewde nog niet verhard. Spelletjes (knikkeren tollen, gallen (strepen trekken). Bezocht openbare school aan de Beetslaan (1923). Onderwijzers: van Wely (hoofd), Bloemendaal, mevr Kwak, mevr. V.d. Broek, mevr. Meijburg, dhr.Stuurman. Ook kinderen en kleinkinderen hebben de openbare school aan de Beetslaan bezocht. Vader v.d. Broek heeft aan de school gemetseld.
Vriendin: dochter van van Wely, Tiny Drijver (Anna Palownalaan), Marie Schoenmaker, Klaartje Luschen, Coba van Leeuwen. Herinnering aan boomplantdag aan de Koninginnelaan (17 april 1930).
Lid van kinderkoor Apollo. Repetitie i n Rembrandtzaal. Later lid van Soester turnclub. Oefenruimte: gymlokaal van de openbare school bij De Gouden Ploeg. Na de lagere school de ulo bezocht.

Hoolwerf-v.d.Broek, D Track 3Na schooltijd gaan werken bij fam. Jekel (dokter Jekel) aan de Stadhouderslaan voor f. 2,50 per week. Daar 4 jaar gewerkt. Dansles bij hotel Eemland (Frans Vonk was dansleraar)
Herinnering aan strenge winter 229. Geschaatst op de Zuiderzee. Vader was in de jaren dertig nooit zonder werk.
Na Jekel gewerkt bij mevr. Knuttel (heilsoldate aan de Koninginnelaan). Ook nog gewerkt bij Borgts, de kapper en in tricotagewinkel daarnaast.
Man, chauffeur bij Klomp , leren kennen in tijd dat nog gewerkt werd bij Jekel. Getrouwd in 1941. Gaan wonen op Beetslaan 15 ( nu 17). 38 jaar daar gewoond.

Hornsveld, M Track 1Geboren als derde kind in gezin van 13 kinderen. In woning aan de Korteweg.
Daar gewoond tot 4e jaar, toen naar de Koninginnelaan 118 (vroeger Veenhuizerstraat) in woning door vader is gebouwd. De hypotheekgever was dhr.Beckeringh. Vader was steigerbouwer en heeft o.a. gewerkt aan de bouw van de watertoren. Als kleine jongen op weg naar de Bijbelschool aan de Spoorstraat (later Pr.Bernhardlaan) herinnert hij zich de bouw van de toren nog.
Zelf is hij na de oorlog gaan wonen op adres Koninginnelaan 110.

Kortekaas, N Track 3Van Antoniushoeve naar school (Bonifaciusschool) was 1 uur lopen. Geïnterviewde heeft dat zelf niet meegemaakt (wel broers en zussen) want toen hij vier jaar was is het gezin verhuisd naar de Birkstraat.
Vertellen over oudste broer die na de nodige moeite priester is geworden.
School. Onderwijzers die genoemd worden zijn: Luipe, Kerkhof, van Elmpt, Hilhorst en Horvers.

Nilson Track 1Geboren op het adres Soesterbergsestraat 1 (nu genummerd 15). Na een half jaar verhuisd naar Soesterbergsestraat 39 waar hij nog woont.
Vader was Frederik Nilson, een Zweed die door een uitwisseling van technische school zijn moeder in Amsterdam heeft leren kennen.
Werkte aanvankelijk voor leger (genie) in Amersfoort. Vanuit Amersfoort wandelend Soest ontdekt en daar begonnen met technisch bureau Nilson (electricien) Moeder wilde echter meer verkopen daarom is het uitgegroeid tot Amsterdamse bazar.
Eerste de Engendaalschool(v.d.Huchtschool) bezocht aan de Molenweg. Daarna de Veenstraschool Vervolgens naar handelsschool
Herinnering aan Felix Ortt

Nilson Track 2Handelsschool was geen succes. Later naar de Mulo (v.d.Wal). Vervolgens in zaak van vader gaan werken.
In 1927 is postagentschap gevestigd in de winkel Soesterbergsestraat 39. Dat leverde de helft van het inkomen op. Er zaten ook risico’s aan want tekorten moesten zelf worden bijgelegd. In 1927 is ook auto door vader aangeschaft.
Als jongen model gestaan voor Isings. De honorering was een reep Chocola van De Gruijter.

Smits-Smit,C.M. Track 2Eerste school was de Spoorstraatschool (wat nu Da Costaschool is). Herinnering aan o.a. de viering van 125-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Verdunlimonade uit grote melkbus en prachtige foto waren er vanwege het feest. Naar school ging men eerst op klompen. Later met knoopschoentjes. Ze hoort nog iemand zeggen "Corry Smit heeft apeschoenen aan". Toen ze 8 jaar was verhuisden ouders naar Veenzoom. Ze woonden tegenover de boerderij van Van den Heuvel. Veel gespeeld met de dochter daarvan (An) De boezemvriendin kwam van de Nieuweweg (Muts). Heel gezellige jeugd gehad. Er moest geholpen worden bij het bewerken van het land. Boodschappen werden gedaan op zaterdagavond. Bij v.d. Flier (bakker) en Laseur (slager). Overigens kwamen er ook op de Veenzoom veel marskramers langs.
Boeken werden gehaald uit de bibliotheek op school of de bibliotheek aan de Kerkstraat.

Smits-Smit,C.M. Track 3Voor vader moesten er altijd boeken worden gehaald van Penning over Zuid-Afrika. Vader had ook plannen om te emigreren naar dat land. Omdat moeder Smit dat toch liever niet wilde is dat niet doorgegaan. Lazen thuis ook een Zuid-Afrikaans blad: ‘ De huisgenoot’. Daarnaast werden thuis gelezen de Standaard (dagblad) en ‘ Het schouwvenster (later de Spiegel)’ (weekblad). Ook werden de Soester sufferdjes gelezen. Vader schreef daar ook feuilletons in.
In de tijd dat aan de Beenzoom werd gewoond was vader zogenaamd ‘ oude bakker’ in Baarn (’ s morgens) en werd ’ s middags het land bewerkt. Zondag was een rustdag. Tweemaal werd de kerkdienst bezocht (Wilhelminakerk). Trouw gebleven aan kerk en geloof.
De Nieuweweg – waar ook 2 jaar gewoond is – was in die tijd een smal klinkerstraatje met aan de zijkanten zand. In 1923 kwam er verlichting. Er liep een sloot langs de weg die al bij slagerij Willems ( nu Indisch restaurant op de hoek van de Dalweg) begon. Allemaal bruggetjes over de sloot naar de huizen. Veel gespeeld op het Engebergje. Is ervan overtuigd dat het Engebergje nu (2000) op een andere plek ligt dan in de tijd dat ze er in haar jeugd speelde.

Valkenet, C Track 1Geboren op adres Kerkstraat 14 (later is dat Kerkstraat 28 geworden). Vader was Hendricus Cornelis Valkenet. Moeder was een dochter van de bekende Peter v.d. Breemer.
Opa Valkenet is begonnen op de pel waar nu Plekkepoel zit aan de Birkstraat (eerder zal daar de fietsenmakerij van Van Boeijen)
Vader was smid.
Na 2 jaar op de Bonifaciusschool te hebben gezeten (o.a. in de klas bij meester Horvers) moest hij samen met z’ n broers naar de kostschool te St. Michelsgestel. Tot aan zijn 18e jaar heeft hij op kostschool gezeten. Daar moest hij o.a. franse taal leren spreken. O.a. in de kostschoolperiode 3 jaar op de ambachtsschool gezeten.
Tijdens de vakanties in Soest was hij vaak bij tante Bertha die getrouwd was met Jan Mulders, de molenaar van De Vlijt.

Weerdesteijn, C Track 2Vader zorgde voor drinkwaterstation te Soestduinen. Heeft daar 40 jaar gewerkt. Kwam uit een groot gezin. Opa werkte bij baron Sloet (zat op de plek waar nu militair tehuis is). Was daar werkzaam in de bosbouw. Overgrootvader was kantonnier. Opa woonde aan wat nu de Winkelmanstraat heet Vroeger werd dat wel de gekke weg genoemd. Er stonden toen slechts 4 boerderijen.

Willemse, W Track 1Geboren in een klein boerderijtje aan de Nieuweweg. In de dertiger jaren kon vader het daar echter niet bolwerken. Toen ingetrokken bij ouders van moederskant (fam. Werkhoven). Grootouders van moederskant hadden een kwekerij aan de Lange Brinkweg. Een zoon daarvan had ook een kwekerij op de hoek Lange Brinkweg/Eemweg.
In kwekerij zomers: aardbeien, rode bessen en druiven; 's winters: perziken. Ondanks moeilijke tijd in het de jaren dertig altijd voldoende te eten. In de zomer werd voedsel uit de tuin in zogenaamde Keulse potten gestopt voor de wintervoorraad.
Spelen aan de rand van de polder. Herinnering aan puntzak met kruimels van koekjes door moeder gekocht in Amersfoort. School bezocht achter wat nu museum Oud Soest is.
Vader kwam op een gegeven moment in de steun; werd gekort omdat ingewoond werd bij schoonouders. Daarom verhuisd naar Beetslaan. Overigens werkte vader zomers met o.a. Zwarte Willem op de Eng. Dan kreeg men 5 cent per roe ( 4 x 4 m2). Samen deed men 200 roeden per dag. Dat leverde loon op van f. 5,-- per dag.
Op Beetslaan gewoond naast bakkker Versloten.