Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Isings'

Isings, C (mevr) Track 1Geboren in het huis aan de Kolonieweg waar ze nu( 2002) nog woont. Was de oudste in vaders tweede gezin. Moeder was voor haar huwelijk directrice van het koloniehuis trein 8.28 en heeft de eerste vrouw van dhr.Isings verpleegd tijdens haar ziekte (tbc) waaraan zij alsmede de kinderen uit het eerste huwelijk (3) zijn overleden.
Moeder was inmiddels particulier verpleegster na een conflict met het bestuur die de huishoudster van de instelling had ontslagen omdat zij de directrice zou hebben beïnvloed bij de bekering tot het geloof.
Herinnering aan de Eng uit vroege kinderjaren.
Niet naar school omdat vader tegen de verplichte pokkenprik was. Daarom huisonderwijs gekregen van de dames Pontier van het Julianaplein. Ook een kleuterklasje bezocht bij familie Pontier, alsmede later een handwerkklasje.
Vader had contact met "oom" Rinke Tolman en dominee van Schaick die ook van natuur hield.
Op 12-jarige leeftijd naar Baarns lyceum (met de trein

Isings, C (mevr) Track 2Strenge vader. Wijze moeder. Vaak geposeerd voor vader. Grootvader van moeders kant (van Miert) was kunstschilder te Leiden. Herinnering aan grootouders van vaderszijde. Als ze kwamen logeren werden ze afgehaald in Baarn en daarna met paardenkoets naar Soest. Jaren dertig waren moeilijk. Mede als gevolg van nieuwe spelling bleven uitgevers zitten met onverkoopbare voorraad boeken. Vader kreeg daardoor minder nieuwe opdrachten.
Herinnering aan 1929. Paard voor vuilniswagen gleed uit op de Kolonieweg. Water werd gebracht in wagen met tank. De emmers die vol in de gang werden gezet kregen zelfs binnen een ijslaagje. Niet geschaatst omdat vader bang was voor ongelukken.

Nilson Track 2Handelsschool was geen succes. Later naar de Mulo (v.d.Wal). Vervolgens in zaak van vader gaan werken.
In 1927 is postagentschap gevestigd in de winkel Soesterbergsestraat 39. Dat leverde de helft van het inkomen op. Er zaten ook risico’s aan want tekorten moesten zelf worden bijgelegd. In 1927 is ook auto door vader aangeschaft.
Als jongen model gestaan voor Isings. De honorering was een reep Chocola van De Gruijter.