Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Indonesie'

Schaafsman, M Track 4Herinnering aan warme ontvangst in Soesterberg. Naam staat in ereboek. Uit militaire dienst gegaan en bouwvakker geworden. Uitvoerder bij een bedrijf in De Bilt. In vrije tijd eigen huis gebouwd. In 1957 getrouwd. Nog anderhalf jaar ingewoond bij ouders. Vrouw had tijdens oorlog gewoond tegenover Du Moulinkazerne. Dat huis is bij bombardementen ook vernield. Vader was na de oorlog weer actief als vakbondsbestuurder en ook in Soest maatschappelijk actief. O.a. gemeenteraadslid en voorzitter van de oranjevereniging in Soesterberg.
Kentering in opvattingen over IndonesiŽ, mede onder invloed van Bruins slot. Toen ontstaan het streven naar erkenning van fouten in het verleden. Uiteindelijk geleid tot spijtbetuiging tegenover het volk van IndonesiŽ. Vele boze brieven gekregen. Ook inSoesterberg (een militair dorp) keek men hem er op aan Ė zelfs binnen de kerk.

Schaafsman, M Track 5Pacifisme ontstaan door Vietnamkwestie. Nu radicaal pacifist: dat wil zeggen tegenstander van leger. Verzet tegen inschakeling militairen in Uruzgan. Hulp kan veel beter op andere wijze worden gegeven. Terrorisme tegengaan door oorzaken aan te pakken. Dat is geen kwestie van schone handen politiek, "want schone handen heb ik sinds IndiŽ niet meer".
In 1996 IndonesiŽ opnieuw bezocht, De oude baboe zelfs ontmoet, Actieve vredesactivist geworden. Hekken bij vliegbasis doorgeknipt. Lid van Comitť Kruisraketten nee, namens de Evangelische Volkspartij.
Gelooft ondanks alle veranderingen in persoonlijke God. Bezorgd over ontwikkelingen in eigen land Decadentie. Ook bezorgd dat als het er op aankomt de aanhangers van Islam zullen kiezen voor islamwetgeving in plaats van Nederlandse wetgeving. Niettemin moet alles op alles worden gezet om vreedzaam samen te leven.