Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Dorresteinweg'

Doorn-Kaats van, A Track 4In 1950 getrouwd. Gaan wonen aan Weteringpad (waar nu bedrijven staan).
Man was destijds melkrijder. Daarnaast bij huis: houden van kleinvee.
Zes kinderen zijn er geboren
  • Rijk - heeft nu veevoederverkoopbedrijf aan Birkstraat
  • Ria - is actief bij Katholiek vrouwengilde en bij Radio Soest
  • Henk - heeft autobedrijf gehad aan de Laanstraat
  • Adrie - heeft gewerkt op Nieuwenoord (zwakzinnigenzorg)
  • Toon - heeft houtbedrijf aan de Koningsweg
  • Germa - de jongste.

Ondernemingszin bij gezinsleden komt zowel van vader als moederskant.
Na 12 jaar gewoond te hebben aan Weteringpad verhuisd naar Dorresteinweg 72.
Huis staat er nog tussen Vaarderhoogt en bedrijf Van Strumpel. Op het erf ook nog een schuur verbouwd tot woning. Drie van de kinderen hebben daar eerst gewoond en zijn vanaf die plek ook hun bedrijf gestart (Rijk, Henk en Toon). Aanvankelijk hebben er Italiaanse gastarbeiders afkomstig uit Sardinie gewoond die werkten bij Polynorm te Bunschoten.

Muis,M Track 1Geboren op het adres Dorresteinweg 85 (waar nu garage Smeeing staat-jaar 2000). Het was het laatste huis met waterleiding. Het eindpunt lag bij het Oude Grachtje. Verderop werd het water gebracht doorTolboom met een tank.
Vader was o.a. kolenboer bij Van Wijngaarden. Die zaak zat aan het Kerkpad tegen het spoor achter de bloemenzaak. Vader is geboren in huis tegenover Bart Strumpel. Daar woonde opoe Muis.
Op verschillende plaatsen op school gezeten in de oorlog (was openbare school aan de Beetslaan). O.a. in de Gouden Ploeg, in zaal bij Emmakerk en in het paleis Soestdijk.
Er kon volop gespeeld worden in het Soesterveen o..a. in sloten Waar nu(2000) Westra zit was vroeger een kwekerij. De buurman was de Zoete (naast van Hengtum ,2000).