Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Dierenarts kok'

Beer de, H Track 1Verteld dat hij geboren is in Amsterdam in 1927 . In de jaren dertig verhuisd naar Tilburg. Zijn vader zat in de textielhandel. In 1938 naar Haarlem verhuisd. Vervolgens in 1940 naar Driehuis-Westerveld. In 1942 naar Soest. Daar gewoond tot 1948/1949 aan het adres Wilhelminalaan 17 (ouderlijk huis). Vervolgens verhuisd naar Noordoostpolder waar hij baan als leraar had gekregen. Van de N.O.Polder, inmiddels in 1952 getrouwd, verhuisd naar Kortenhoef. Van Kortenhoef in 1960 verhuisd naar Soest. Daar onderijzer aan de H. Hartschool(mulo- later kardinaal Alfrinkmavo).
Na de lagere school in Tilburg en Haarlem doorgebracht te hebben o.a. onderwijs gevolgd bij den paters augustijnen in Overveen. Tijdens de oorlog de HBS in Hilversum bezocht.
Na de oorlog landbouwhogeschool in Wageningen bezocht. De belangstelling voor de agrarische wereld ontstaan tijdens de oorlog. Dierenarts Kok woonde aan de Wilhelminalaan. Tijdens de oorlog veel met hem meegegaan als er koeien waren aangeschoten of als er gekalfd moest worden.