Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Coop.melkfabriek'

Kortekaas, N Track 1Geboren op 9 oktober 1921 op het adres Kostverlorenweg nr. 11 (Antoniushoeve). Gemengd bedrijf. Vader was daarnaast melkrijder bij Coöperatieve Soester melkfabriek.
Vader geboren in 1872 in Zoetermeer. In 1882 naar Aarlanderveen, waar hij café, boerderij en stalhouderij had in Oude Regthuis. Overgrootvader was schoenmaker in Oegstgeest. Grootvader ging bij boer werken in Zoetermeer en trouwde na overlijden van de boer met de boerin. Toen vervolgens boerin stierf hertrouwde grootvader met huishoudster. Als gevolg van boedelscheiding was het niet meer op te brengen. Grootvader is toen naar Zwammerdam vertrokken. Had daar café met bodedienst. Vanuit Zwammerdam naar Aarlanderveen in 1882. In 1892 is grootvader overleden en heeft vader van geïnterviewde de zaak overgenomen. In 1906 zijn ouders getrouwd.