Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Co'

Boeren, R Track 2Vriend was oa. Gijs Hilhorst. Na schooltijd zo snel mogelijk naar huis o.a. om vader te helpen in de tuin. Herinneringen aan natuurwandelingen op zondagmiddag met Gart Hilhorst (had petroleumbedrijfje in de buurt). Die vertelde van alles over de natuur (o.a. sporen van reeŰn). In jeugd actief bij padvinders. Meester Jansen was hopman. Ook actief bij Tempo (toertochten rijden). Na school (na zeven klassen doorlopen te hebben) naar ambachtschool voor timmermansopleiding. Ook nog gedurende 2 jaar naar avondopleiding en 3 jaar op handelsavondschool. Daarna gaan werken bij van Breukelen Later bij bouwbedrijven in Amersfoort en Zeist (laatste 32 jaar van arbeidszaam leven bij Koot in Zeist).
Uitgaan betekende toneelavonden bezoeken in hotel Eemland. Ook de bioscoop aan de Burg.Grothestraat werd elke week bezocht. Na afloop vaak naar Nieuwerhoekerplein.

Boeren, R Track 3Meisje ontmoet in Baarn. Op de eerste dag van de ontmoeting ĺs avonds naar de bioscoop. Er draaide een film geheten The midnight. Nu(2006) 49 jaar getrouwd). Verloving na militaire diensttijd. Militaire dienst in Apeldoorn in Willem III kazerne. Opgeleid tot marechaussee. Werden vanwege wachtdiensten op stations ook wel genoemd kalkemmers(gelet op witte helmen). De taak was oorlogsmessbediende. Na 17 maanden vervroegd uit dienst vanwege behoefte aan bouwvakkers i.v.m. woningnood. Getrouwd in 1958. Eerst ingewoond op bovenverdieping bij mevr. Zuidweg op het adres Kolonieweg 2c. (dichtbij Driehoekschool en spoorlijn). Herinneringen aan die omgeving.

Breemer v .d., P.J. Track 1Geboren op boerderij De Krommert gelegen in de kromming van de Peter v.d. Breemerweg (vroeger Zwarteweg geheten). Daar had zijn vader Hannes v.d.Breemer die getrouwd was met Mie Kok een boerderij. Respondent is kleinzoon van de bekende Soester boer Peter v.d. Breemer waarnaar de weg is vernoemd en die boerde op boerderij Groteloo in de Kerkbuurt.
Vanaf de boerderij werd naar de Bonifaciusschool gelopen. Onderwijzers die betrokkene zich herinnert: juffr.Braams, hr.Horvers, her Kerkhoff, hr.Hilhorst, hr. Van Elmpt en hr.Luipen. Voor de lagere school de bewaarschool bezocht bij de zusters in het St.Jozefgebouw. Na de lagere school even de MULO bezocht. Toen naar seminarie in Apeldoorn.Wilde pastoor worden. Na 4 jaar gestopt met studie (tijdens oorlog). Toen naar rijkslandbouwschool in Utrecht gegaan.

Breemer v .d., P.J. Track 3Omstreeks 1950 gewerkt als veevoederverkoper bij Hendriks in Eemnes. Daarna gewerkt bij Co÷peratie in Voorthuizen. Vervolgens bij Co÷peratieve Landbouwvereniging Soest. Zijn latere schoonvader Hilhorst was daar toen directeur. Later hem opgevolgd.
In 1952 getrouwd. Gaan wonen aan Kerkpad onder bruine beuk (tegenover de Gouden Ploeg liep een weggetje vanaf de Middelwijkstraat naar Kerkpad; daar tegenover). Woning was eerder bewoond geweest door meester van Elmpt.
In 1972 begin van fusieprocessen tussen co÷peraties. Als gevolg daarvan op 57 jarige leeftijd met het werk gestopt. Een tijdje daarna nog gewerkt als aankoper van gronden in kader van ruiverkaveling. Belangrijkste taak van de co÷peratie was de zorg voor de gezamenlijke inkoop. Er was een goede samenwerking tussen co÷peratie en de boerenleenbank. De voorzitter Jaap Brouwer was zowel voorzitter van de co÷peratie als van de boerenleenbank.

Breemer v .d., P.J. Track 4Behalve gezamenlijke inkoop zorgde de co÷peratie ook wel voor samenwerking bij bewerking grond. De co÷peratie was daartoe in bezit van zowel zaai- als maaimachine.
Zowel r.k. boeren als protestantse boeren deden mee aan de co÷peratie. Ook werd geen onderscheid gemaakt tussen grote en kleine boeren.
In 1962 verhuisd van Kerkpad naar Vosseveldlaan. Lid geweest van r.k. kerkbestuur van parochiekerk Soest Zuid. Samen met dhr. Walter kabouterhuis voor jeugd gebouwd (aan Heideweg).

Ekel, P Track 11 (md2 - 4)Herinnering aan optreden als Sinterklaas. Duurde totdat men een Sint met een paard was.
Herinnering aan Landjuweel in 1987 en aan samenwerking met Jan Leijendekker en Piet Daalhuizen in poging een evenementenhal op te richten.

Kortekaas, N Track 1Geboren op 9 oktober 1921 op het adres Kostverlorenweg nr. 11 (Antoniushoeve). Gemengd bedrijf. Vader was daarnaast melkrijder bij Co÷peratieve Soester melkfabriek.
Vader geboren in 1872 in Zoetermeer. In 1882 naar Aarlanderveen, waar hij cafÚ, boerderij en stalhouderij had in Oude Regthuis. Overgrootvader was schoenmaker in Oegstgeest. Grootvader ging bij boer werken in Zoetermeer en trouwde na overlijden van de boer met de boerin. Toen vervolgens boerin stierf hertrouwde grootvader met huishoudster. Als gevolg van boedelscheiding was het niet meer op te brengen. Grootvader is toen naar Zwammerdam vertrokken. Had daar cafÚ met bodedienst. Vanuit Zwammerdam naar Aarlanderveen in 1882. In 1892 is grootvader overleden en heeft vader van ge´nterviewde de zaak overgenomen. In 1906 zijn ouders getrouwd.

Morsing, J Track 3Vrouw op straat leren kennen in Amersfoort. Werkte in een winkel. Verkering gekregen in 1950. Getrouwd in 1959. Woning nood oorzaak van lange verkeringstijd. Diverse teleurstellingen bij toewijzing van woningen. De dag na het trouwen uiteindelijk de toezegging van toewijzing van de woning Thorbeckestraat 39. Inmiddels in 1954 gaan werken bij DALCO. Verhaal over het arbeidsproces bij DALCO.

Morsing, J Track 4Van fotograferen ook hobby gemaakt. Materialen konden goedkoop via bedrijf worden verkregen. Van 1982 tot 1992 productieplanner bij DALCO. Toen is bedrijf overgenomen door Kodak en is hijzelf met VUT gegaan. Twee dochters hebben ook gewerkt bij DALCO.
ĺt Hart was een gezellige buurt. De kinderen hebben Mariaschool bezocht. Altijd actief betrokken bij kerkelijk werk (Mariakerk). Het verdwijnen van de parochie gaat hem wel aan zijn hart. Nu op zondagmorgen vaak kijken naar E.O. Goede herinneringen aan JosÚ Kodde. Actief in EHBO.

Rietveld, A Track 5Verkering eind 1949 met Johanna Muishout. Ontmoeting in City-bioscoop in Zeist.
Lid van muziekver. St. Joseph van 1935 tot 1960. Ook lid van voetbalvereniging AGVAS. Lang verkering want er heerste woningnood. In 1955 houten aanbouw gemaakt bij schuur achter ouderlijk huis. In winter 1956 bevroor butagas. In 1958 verhuisd naar Moerbessenstraat (naast Nooder). In 1964 naar Plesmanstraat. Daar gebleven tot 1991 .Toen naar De Drie Eiken.

Smits-Smit,C.M. Track 2Eerste school was de Spoorstraatschool (wat nu Da Costaschool is). Herinnering aan o.a. de viering van 125-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Verdunlimonade uit grote melkbus en prachtige foto waren er vanwege het feest. Naar school ging men eerst op klompen. Later met knoopschoentjes. Ze hoort nog iemand zeggen "Corry Smit heeft apeschoenen aan". Toen ze 8 jaar was verhuisden ouders naar Veenzoom. Ze woonden tegenover de boerderij van Van den Heuvel. Veel gespeeld met de dochter daarvan (An) De boezemvriendin kwam van de Nieuweweg (Muts). Heel gezellige jeugd gehad. Er moest geholpen worden bij het bewerken van het land. Boodschappen werden gedaan op zaterdagavond. Bij v.d. Flier (bakker) en Laseur (slager). Overigens kwamen er ook op de Veenzoom veel marskramers langs.
Boeken werden gehaald uit de bibliotheek op school of de bibliotheek aan de Kerkstraat.