Historische Vereniging
Soest/Soesterberg

035-602 38 78
info@hvsoest.nl


RETO


Historische Vereniging Soest/Soesterberg is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
ANBI instelling

Trefwoord 'Burgemeestersambt'

Insinger, J.H.O Track 15 (md2 - 7)Liefde voor landgoed en de bomen. Tegenwoordig stelt landgoed (333 ha) niet veel meer voor. Was vroeger ongeveer 1000 ha.
Geschiedenis familie:
Overgrootvader- weth. Van A dam, lid eerste kamer, ijveraard voor Noordzeekanaal.
Grootvader leed aan t.b.c. diverse broers van grootvader gestorven. (waren teringlijders). Kwam door koe op Charlottehoeve die besmet was.
Grootvader was bankier.
Vader- argonoom- uitsluitend beheerder landgoed. Door spoorwegongeluk in 1918 bij Weesp was hij gehandicapt geraakt.
Na de oorlog heeft Insinger interesse getoond voor burgemeestersambt van Baarn. Daarover gesprek gevoerd met CdK van Lynden die hem zeer geschikt achtte voor dit ambt maar ook duidelijk maakt dat dit vanwege belangen nooit in Baarn zou kunnen.